ayuda familiar solicitud
Protegeix-te a tu i als teus

Què és l’ajuda familiar i com es pot sol·licitar

Juny 14, 2023 6 min

Tots els treballadors tenen dret a percebre un subsidi si esgoten la prestació per desocupació i tenen càrregues familiars. És el que s’anomena ajuda familiar i es pot començar a cobrar just després d’haver esgotat la prestació per desocupació ordinària o en cas de no haver pogut accedir a l’atur normal. 

Quan es parla de responsabilitats familiars, com un dels requisits que veurem a continuació, molts pensen que només és per a persones amb fills. No és així; les persones casades —aquí no compten les parelles de fet— poden sol·licitar també aquesta ajuda si el seu cònjuge en depèn econòmicament. En aquest article t’expliquem tot el que has de saber sobre l’ajuda familiar després de l’atur. Comencem?

Requisits per cobrar el subsidi familiar

Com passa amb totes les prestacions ofertes pel Govern, l’ajuda familiar de després de l’atur requereix unes condicions mínimes per poder rebre-la:

 • Trobar-se a l’atur.
 • Estar inscrit com a demandant de treball durant almenys un mes des que s’acaba la prestació per desocupació.
 • No haver rebutjat cap oferta de feina adequada, haver-se negat a participar en formacions, accions de promoció o reconversió professional.
 • Signar el compromís d’activitat, que és el document on el beneficiari i/o sol·licitant de la prestació assegura que compleix el requisit anterior.
 • Haver esgotat el subsidi d’atur contributiu, és a dir, el generat gràcies a l’activitat laboral prèvia.
 • No tenir rendes suficients superiors al 75 % del salari mínim interprofessional, excloent-ne les pagues extraordinàries. Es calcularan les rendes segons el total d’ingressos o guanys. Per a les activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es calcularan considerant la diferència entre els ingressos i les despeses necessàries per obtenir-los. 

En cas de no complir els requisits, es pot tornar a sol·licitar l’ajuda familiar un cop passat un any des de la data de denegació, sempre que s’acrediti que aquesta vegada sí que es compleixen.

En cas de tenir més de 52 anys i si se’n té dret, es rebria el subsidi per a majors de 52 anys, una prestació per desocupació per a persones treballadores que superen aquesta edat. Aquest ajut es dona a aquelles persones que tenen 52 anys o més, que hagin esgotat la prestació per desocupació i que no compleixin els requisits per poder accedir a la jubilació primerenca, a més d’altres condicions.

Quina és la quantitat que es percep amb el subsidi familiar

La quantitat del subsidi de l’ajuda familiar suposa el 80 % de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), que pot variar cada any. El 2023, ascendeix a 480 euros mensuals. En el cas de desocupació per pèrdua d’una feina a temps parcial, es cobrarà en proporció a les hores treballades prèviament, excepte en el subsidi per a majors de 52 anys.

El pagament d’aquest ajut es farà per mensualitats de 30 dies, normalment entre els dies 10 i 15 del mes següent al corresponent, és a dir, al maig es cobrarà l’ajut d’abril i així successivament. 

Durada de l’ajuda familiar

El subsidi d’ajuda familiar durarà inicialment 6 mesos, però es poden prorrogar per períodes semestrals segons la durada de la prestació per desocupació esgotada i de l’edat del sol·licitant. Per prorrogar l’ajut, caldrà complir les condicions següents:

 • Menors de 45 anys que han esgotat una prestació contributiva d’almenys 4 mesos: tenen dret a 6 mesos de subsidi que es poden allargar fins a 18 mesos com a màxim.
 • Menors de 45 anys que han esgotat una prestació contributiva d’almenys de 6 mesos: poden obtenir l’ajuda durant els 6 mesos inicials i prorrogar-la fins a un màxim de 24 mesos.
 • Majors de 45 anys que han esgotat una prestació de 4 mesos: dret a 6 mesos que es poden prorrogar fins a 24 mesos.
 • Majors de 45 anys que han esgotat una prestació d’almenys 6 mesos: opten a 6 mesos de subsidi, que es poden estendre fins a 30 mesos de durada.

Com sol·licitar i renovar l’ajut familiar i el subsidi per càrregues familiars

Per poder sol·licitar aquest ajut cal acudir a una oficina del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) mitjançant cita prèvia o bé fer el tràmit per internet a través de la seu electrònica del SEPE, a qualsevol oficina de registre públic o per correu administratiu. Per poder sol·licitar-la en línia caldrà clau d’accés, DNI electrònic o certificat digital. 

El termini per sol·licitar l’ajut és de 15 dies hàbils a partir del primer mes d’espera; és a dir, un cop passi un mes des de l’endemà que acaba la prestació de desocupació contributiva.

La documentació necessària per demanar l’ajuda familiar és:

 • El model oficial de sol·licitud, que es pot trobar a la pàgina web del SEPE
 • El DNI de la persona que sol·licita, cònjuge i fills a càrrec que conviuen a la llar. En el cas de les persones estrangeres residents a Espanya, caldrà el certificat de registre de ciutadà de la UE o la targeta d’identitat d’estranger/a (TIE) on consti el NIE i el passaport.
 • Document bancari on s’indiqui que la persona sol·licitant és titular del compte on es vol rebre l’ingrés
 • Llibre de família o certificació del Registre Civil de naixement o de la família
 • Justificant de rendes per si l’entitat gestora ho requereix

Aquest ajut el poden sol·licitar tant treballadors per compte d’altri com per compte propi. Aquests darrers, els autònoms, poden optar, a més, a altres ajudes disponibles. Descobreix tots els ajuts per a autònoms el 2023.

D’altra banda, convé saber que hi ha l’ajuda per insuficiència de cotització, que és aquella destinada a les persones aturades que no han arribat a cotitzar més de 360 ​​dies.

Recapitulem

Ara que ja sabem què és l’ajuda familiar i tot allò que necessitem per sol·licitar-la, entenem per què és un recurs crucial que garanteix el benestar i l’estabilitat de les famílies del país. A través d’aquest subsidi i altres programes, com ara l’ingrés mínim vital i els ajuts per fills a càrrec, es busca brindar un suport econòmic que contribueixi al suport i desenvolupament de les famílies en moments de necessitat.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.