tipos de familia y diversidad familiar
La ruta de la teva vida

Tipus de família: la nova diversitat familiar

Març 6, 2023 5 min

Quan pensem en família, pensem en nucli, en unió, en grup. En totes les seves formes i organitzacions. Al llarg de la història, la família ha viscut diferents avanços i transformacions, però certament, en els darrers anys, l’evolució del concepte de família tal com el coneixíem fa tan sols unes dècades ha canviat completament.

Si abans només es podia anomenar ‘família’ a un tipus d’unitat, la formada per un pare, una mare i un o diversos fills, avui dia, el progrés i el desenvolupament social han permès que els tipus de família s’hagin multiplicat. I és que la diversitat familiar és una de les grans fites del món modern, en part gràcies a l’impuls de la globalització i l’obertura mental.

Què podem considerar una família?

Realment, el sol fet que existeixi la diversitat familiar ja ens indica que ‘família’ no és un terme ni un concepte que es pugui definir de manera precisa. Les mentalitats han canviat, i s’entén que les circumstàncies vitals d’una persona poden canviar molt al llarg dels anys. Així doncs, de la mateixa manera que les societats canvien i avancen, també ho fan les famílies.

El més positiu d’aquest progrés és que ningú n’està exclòs, res queda desfasat; simplement, s’afegeixen noves formes, noves organitzacions, noves circumstàncies i, sobretot, nous drets i llibertats.

Amb tot, les famílies són la base de la nostra societat, i són el primer nucli on adquirim valors i principis, aprenem a relacionar-nos, a compartir, a estimar, a comprometre’ns…

Llavors, com definim la família?

Com veurem a continuació, els diversos tipus de família que conviuen en la nostra societat fan que definir el concepte en si mateix sigui una cosa ambigua. No és possible donar-ne una explicació exacta i precisa, ja que no hi ha un tipus de família específica. De fet, el diccionari distingeix fins a 10 accepcions diferents.

Ens quedem amb les que millor s’adapten al que és la família avui dia:

 • Grup de persones emparentades entre si que viuen juntes.
 • Conjunt d’ascendents, descendents, col·laterals i afins d’un llinatge.
 • Grup de persones relacionades per amistat o tracte.

Combinant aquestes definicions, podem treure una conclusió: una família és un conjunt de persones, emparentades o no entre si, que formen un nucli unit.

La definició ha canviat sobretot durant els darrers temps i ja no es limita a l’estructura de pare, mare i fills, la qual cosa fa que parlem cada vegada més de la diversitat familiar. Això ha canviat principalment per tres motius: el rol que la dona té avui dia en la nostra societat, la normalització de la separació i el divorci, i l’acceptació de les relacions entre persones del mateix sexe, cosa que ha fet que els llaços sanguinis deixin de tenir tanta importància.

Tipus de família en la nostra societat: la diversitat familiar

Probablement, en cosa de vint anys, aquest apunt serà incomplet, però de moment podem fer una radiografia de la societat buscant els tipus de família que hi podem trobar. El que és evident és que el que destaca avui dia és la important diversitat familiar.

Els tipus de família segons la sociologia

 • Família nuclear

La forma clàssica de família, la més antiga i tradicional. També anomenada família biparental, és la que consta d’un pare i una mare i els seus fills biològics.

 • Família monoparental

Un altre tipus de família bastant clàssic, si bé avui dia es dona per molts més motius que només la mort d’un dels cònjuges, com ara la separació, el divorci, o l’elecció pròpia de ser mare o pare solter (biològic o adoptiu).

 • Família homoparental

És la família en la qual dos pares o mares homosexuals tenen un fill, adoptat o biològic, d’alguna de les parts.

 • Família de pares separats

Les famílies de pares separats són les que comparteixen la responsabilitat com a pares per igual, mitjançant una custòdia compartida, per exemple. Així, tots dos pares s’ocupen de l’educació i la criança dels fills per separat.

 • Família sense fills

La família que es compon d’una parella d’adults, de diferent o del mateix sexe, que no tenen fills per elecció o per impossibilitat.

 • Família adoptiva

Són les famílies en les quals una parella adopta un o més fills per ocupar-se de la seva criança, manutenció i educació.

 • Família reconstituïda

És la formada per dos adults prèviament separats i amb fills de la parella anterior. Els fills conviuen amb el pare o la mare i la nova parella amb fills o sense.

 • Família extensa

Diferents membres de la família crien els nens. Pot ser el cas d’avis que conviuen amb els seus fills i nets o que s’ocupen directament dels nets en comptes dels pares.

En conclusió: la diversitat familiar i els tipus de família

En definitiva, avui dia, la família presenta unes característiques molt diferents de les de la família tradicional. I és que cada cop som més tolerants, més oberts, més lliures, i això es tradueix en famílies tolerants, obertes i lliures. Al capdavall, els tipus de família són el reflex de la societat.

En aquesta nova diversitat familiar es respecten les diferències i les particularitats, tots els membres tenen les mateixes responsabilitats i tasques, i els llaços afectius tenen més importància que els sanguinis.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.