Què és l’IPREM i com es calcula
Redueix els teus impostos

Què és l’IPREM i com es calcula?

desembre 17, 2020 6 min 9 vegades compartit

El Govern d’Espanya ha anunciat fa dies una pujada històrica de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) del 5%. Després d’uns quants anys de congelació, va pujar de l’1% el 2017 fins a la xifra indicada. Aquest indicador es mantenia en 537,84 euros al mes des de feia tres anys.

Aquest indicador és notícia aquests últims dies per la pujada que va aprovar, recentment, el Govern d’Espanya. Des de finals de l’any passat es va acordar, entre els diferents grups polítics, materialitzar el que ja és una realitat.

Què és l’IPREM i com es calcula?

Cal que sàpigues que aquest índex s’utilitza a Espanya com a referència per a la concessió d’ajudes, subvencions o bé per accedir al subsidi d’atur. L’objectiu és facilitar una ajuda per a les famílies més desfavorides.

Anys enrere, l’indicador que es feia servir per revaloritzar les prestacions socials era el Salari Mínim Interprofessional (SMI). Això no obstant, va ser substituït l’any 2004 per aquest nou indicador. Precisament, l’objectiu era controlar la despesa i evitar que les ajudes socials pugessin com la inflació o el Salari Mínim Interprofessional (SMI).

Com es calcula?

L’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples s’actualitza cada any en els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE). Quan vulguis comprovar si els teus ingressos el superen, hauràs de prendre com a referència l’últim valor publicat al BOE.

Hi ha diferents ajudes del Govern a les quals podem accedir en funció de l’import de la nostra nòmina. Fins ara, els càlculs es feien en funció de 532,51 euros mensuals, si bé l’import actual se situa en aquest moment en els 564,73 euros.

La pujada del 5% permetrà incrementar el llindar per accedir a la justícia gratuïta, on el salari màxim anual ve determinat pels membres que componen la unitat familiar:

  • Sense unitat familiar = 13.553,52 euros.
  • Amb unitat familiar de 3 membres = 16.941,90 euros.
  • Amb unitat familiar amb més de 3 membres = 20.330,28 euros.
unitat familiar

IPREM net i brut

Un altre dels dubtes habituals té a veure amb l’estimació sobre el salari brut o net per comprovar l’accés a una determinada ajuda. Inicialment, cal puntualitzar que el càlcul es fa sobre els ingressos que perceben tots els membres de la família.

El salari que es tindrà en compte serà el brut, és a dir, el salari abans de procedir a aplicar-hi les retencions, com la formació professional, cotització per atur, contingències comunes o la retenció per IRPF.

També caldrà conèixer si hi ha algun tipus d’exempcions segons la tipologia de família. Això no obstant, es recomana llegir en detall la convocatòria de l’ajuda. Així mateix, hi ha una calculadora IPREM que ajuda a obtenir el càlcul exacte.

Per a què es fa servir l’IPREM?

Tal com hem explicat, aquest indicador és de vital importància per sol·licitar ajudes públiques, subvencions, accedir al subsidi d’atur o poder estudiar amb beques. També s’utilitza per calcular la indemnització mínima per acomiadament, accedir a habitatges de protecció oficial o calcular la renda mínima d’inserció. Per exemple, aquest índex és fonamental per fixar el límit mínim i màxim en una prestació d’atur.

Com es calcula l’IPREM de la unitat familiar?

Aquesta és una pregunta que moltes persones es fan i que aclarirem en aquest apartat.

Per poder calcular l’IPREM, cal prendre com a referència l’última declaració de la renda o IRPF. Posteriorment, cal buscar l’apartat 455 en el cas de totes aquelles persones que la duen a terme de manera individual i la casella número 465 en el cas de les que fan la declaració conjunta.

Si es tracta d’una parella que fa les declaracions pel seu compte, s’haurà d’efectuar la suma de l’apartat 455 de cadascun dels membres per conèixer la quantitat que caldrà utilitzar.

Quins tipus d’unitat familiar hi ha? El sistema tributari espanyol distingeix les unitats familiars següents:

  • Matrimoni. La unitat familiar es considera que està integrada pels contraents, els fills menors i els fills majors d’edat que estiguin incapacitats o subjectes a la pàtria potestat.
  • Sense matrimoni o separació legal. En aquest cas, la unitat familiar la integra el pare o la mare i els fills que convisquin amb algun d’aquests, sempre que es compleixin les condicions del punt anterior.

Evolució de l’Índex Públic de Renda d’Efectes Múltiples

Fins a arribar a l’IPREM 2020 és bo saber que aquest indicador és un barem fonamental per deduir elements en la declaració de la renda, entre altres qüestions.

Teòricament, s’hauria d’actualitzar cada any per reflectir l’evolució de l’economia i, sobretot, la dels preus. Si la inflació puja, també ho hauria de fer aquest indicador per evitar que els qui menys tenen perdin el seu poder adquisitiu.

Però, tal com hem explicat, ha estat congelat a causa de la crisi entre els anys 2010 i 2016, i ha augmentat el 2017. Això no obstant, durant els anys 2018 i 2019 torna a romandre invariable, fins al moment actual, en què la seva pujada ha marcat un rècord històric, tal com t’hem explicat.

El punt de partida se situa el 2004 amb 460,50 euros, arribant a tenir un valor de 537,84 euros fins fa uns dies, xifra que ha pujat considerablement. Sens dubte, una pujada mínima en comparació amb l’SMI, que es va quedar en 950 euros al mes.

Actualitat

Per tant, l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples passarà a tenir un valor de fins a 564,73 euros, segons la nova regulació del Govern d’Espanya. Amb aquest increment s’intenta pal·liar la visió negativa sobre la pujada del Salari Mínim Interprofessional a 950 euros, que va ser aprovada el passat 4 de febrer i que va perjudicar els qui no tenien càrregues familiars.

Temes relacionats