pareja haciendo la declaración de la renta
Redueix els teus impostos

Declaració de la renda, conjunta o individual?

Abril 16, 2024 5 min 9 vegades compartit

Cada any igual, què resulta més avantatjós? Una de les decisions importants que cal prendre dins de la vida en parella és aquesta: fer la declaració de la renda conjunta o per separat. La declaració de la renda admet les dues modalitats i, depenent del compliment d’unes o altres circumstàncies, ens convindrà una fórmula més que una altra.

Primer, uns conceptes bàsics de la renda per entendre-ho tot

Hi ha una quantitat que Hisenda ignora. Es tracta d’un mínim que no paga impostos perquè s’entén vital per a la supervivència. Aquest mínim se situa en els 5.550 euros anuals per contribuyent. En les declaracions conjuntes, a més del mínim personal, s’afegeix una reducció de 3.400 euros excepte per a les unitats familiars monoparentals, en què la reducción és de 2.150 euros. La qüestió quedaria així en declaracions conjuntes

  • Mínim exempt i redducció en unitats familiars (parella o parella amb fills): 8.950 euros
  • Mínim exempt i reducció en famílies monoparentals (pare o mare amb fills): 7.700 euros

Però l’aplicació de la reducció tributària conjunta no ens ha d’encegar. Cal tenir en compte que fer la declaració individual, malgrat estar en parella, ens podria portar beneficis.

Posem per exemple, si un matrimoni opta per fer la declaració conjunta, el mínim per contribuent seria el mateix per a tots dos (5.550 euros) més una reducció de la base imposable de 3.400 euros anuals. El total de reducció tributària conjunta seria de 8.950 euros. Mentre que si fan la renda de manera individual, la reducció seria d’11.100 euros, és a dir, 5.550 euros anuals reduïts per cada membre del matrimoni.

Aleshores, convé la modalitat de declaració de la renda conjunta?

Prenguem per general una regla: sempre és millor fer per separat la declaració de la renda, excepte en comptades excepcions.

Primer, s’han de complir una sèrie de requisits. Alerta, el fet d’estar en els següents supòsits no significa que ens hagi d’anar més bé fer la declaració conjunta. Les condicions són les següents:

  • Estar casat, es tingui fills o no.
  • Estar separat però amb fills a càrrec permet fer la declaració conjunta d’un dels pares amb aquests.
  • Estar inscrit com a parella de fet, cosa que, com amb les separacions, només permet fer la declaració conjunta d’un dels dos membres amb els fills. L’altre haurà de fer la seva pròpia declaració. Si la parella no té fills, no es permet la declaració conjunta.
  • Per incloure-hi els fills, aquests han de ser menors d’edat. Qüestió diferent del benefici que tot pare pot obtenir en la seva declaració pels menors de 25 anys a càrrec.

Estàs en un d’aquests supòsits? Aleshores tens la possibilitat. Ara cal veure quan convé fer la declaració de la renda conjuntament:

  • Quan treballa un dels dos membres de la parella o, en conjunt, els ingressos són baixos. En aquest cas compensa la reducció en 3.400 euros que obté el conjunt de les rendes.
  • Quan hi ha un cas molt concret amb pèrdues produïdes per inversions. Imaginem que un membre té una sèrie de fons d’inversió que han generat guanys, però l’altre només ha vist pèrdues en l’any. En fer declaració conjunta, tot s’uneix, es compatibilitzen guanys i pèrdues com una unitat. Les últimes fan que en conjunt paguem menys impostos pels rèdits.

Llegeix també: La importància de l’estalvi periòdic

I la declaració de la renda individual?

Aquí opera el primer consell: sempre es millor fer la declaració de la renda per separat. Si no s’entra en els supòsits anteriors, val més optar per la declaració individual.

Per exemple, si els dos membres de la parella treballen i no guanyen el mínim, val la pena que cadascun vagi pel seu compte perquè se li pugui aplicar a cadascun per complet el mínim de 5.550 euros.

Aquests límits individuals la suma dels quals compensa també es veuen en el cas de les hipoteques. Aquí cal tenir en compte que només és possible aplicar una deducció per compra d’habitatge si el préstec està constituït des d’abans de l’1 de gener de 2013. 

Llegeix també: És obligatori aportar cada mes al pla de pensions?

En aquest cas la desgravació arriba al 15% de la meitat del que s’ha pagat durant l’any. Hi ha un límit màxim de 9.040 euros anuals. Quina és la diferència entre la declaració individual i la conjunta en aquest cas? Que per separat els membres de la parella poden desgravar-se cadascun aquest 15%.

El mateix passa amb el lloguer. Els límits individuals se sumen, encara que també cal tenir en compte que aquesta deducció només s’aplica a contractes signats abans del 2015.

Recapitulant

Ara toca estudiar la millor opció, perquè les situacions es creuen. Són compatibles: pagar hipoteca i tenir pèrdues i guanys en fons d’inversió. Estar de lloguer i que un dels dos membres no treballi. La casuística és enorme però una cosa queda clara, la resposta a la pregunta “he de fer la declaració conjunta o individual?” Depèn.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.