retenciones irpf
Redueix els teus impostos

Si al gener has vist que la teva nòmina s’ha reduït, aquest n’és el motiu: retencions en l’IRPF 2024

Febrer 5, 2024 5 min

Cada mes reps al compte el teu salari com a recompensa de totes les hores treballades. Però també cada mes, el salari brut, el que has pactat amb l’empresa, es redueix per retencions i impostos diversos. Es transforma així en el salari net, que és el que finalment reps al banc.

Aquestes cotitzacions a la Seguretat Social són les que permetran cobrir alguns supòsits en forma de prestació, com la jubilació, maternitat o paternitat, incapacitat per accidents de treball, malaltia o invalidesa, protecció a la família, prestacions farmacèutiques, atur…

Una de les retencions més importants és l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’IRPF. Aquest impost és el principal causant que vegis disminuïts els diners que reps a la nòmina de gener o febrer. En aquest apunt veurem com es calculen i els principals canvis en les retencions a l’IRPF el 2024.

Retencions de l’IRPF: obligatòries per al treballador

L’empresa o organització està obligada sempre a aplicar aquestes retencions a les nòmines dels seus treballadors, en funció dels diferents trams de l’IRPF establerts cada any als Pressupostos Generals de l’Estat. Aquests trams es fixen per rangs salarials: com més salari, més retenció. La retenció de l’IRPF és obligatòria llevat d’alguns casos, que ara veurem.

Mínims exempts de retencions d’IRPF

En alguns casos no s’aplica la retenció sobre el salari; tot depèn de la situació del contribuent i del nombre de fills o persones dependents. El 2024 augmentarà el Salari Mínim Interprofessional a 1.134 euros mensuals per 14 pagues fins a un total de 15.876 euros anuals, a diferència dels 15.120 actuals.

Amb l’objectiu d’evitar una tributació més gran de l’SMI i una consegüent reducció del sou net mensual dels treballadors, el Ministeri d’Hisenda ha informat que hi haurà un increment del mínim exempt en l’IRPF per damunt de la renda mínima exempta actual de 15.000 euros.

Caldrà esperar per saber com queda la pujada de l’SMI, així com els límits per no aplicar la retenció de l’IRPF el 2024. Actualment, les rendes exemptes de retencions són les següents:

  • Si el treballador és solter, vidu, divorciat o separat legalment no pot superar els 17.270 euros anuals si té un fill, o els 18.617, si en té dos o més.
  • Si el treballador té un cònjuge amb una renda inferior als 1.500 euros anuals, el límit per aplicar la retenció és de 16.696 euros anuals si no té fills, 17.894 euros si té un fill i 19.241 euros si en té dos o més.
  • Si el treballador guanya menys de 15.000 euros anuals i no té fills, menys de 15.599 si en té un i menys de 16.272 si en té dos o més.

El càlcul de les retencions d’IRPF a la nòmina

Les retencions són, bàsicament, quantitats de diners que es resten de les rendes del treballador per ingressar-les a l’Administració de manera anticipada. Aquestes quantitats les calcula Hisenda i, a vegades, no són exactes, per la qual cosa en el moment de fer la Declaració de la Renda, si el contribuent ha pagat més del que calia, se li tornarà la diferència i, si ha pagat menys, haurà d’abonar el que li falta.

A l’hora de calcular les retencions que s’apliquen a la nòmina es tenen en compte diferents factors, com ara la durada del contracte i la quantia del salari del treballador, la seva situació familiar o si té alguna mena de discapacitat.

Les retencions de l’IRPF es determinen per trams, i són més elevades com més ingressos hi ha. Es fixen cada any als Pressupostos Generals de l’Estat i el 2024 són els següents:

  • De 0 € fins a 12.450 euros: 19%
  • De 12.451 euros fins a 20.200 euros: 24%
  • De 20.201 euros fins a 35.200 euros: 30%
  • De 35.201 euros fins a 60.000 euros: 37%
  • De 60.001 euros fins a 300.000 euros: 45%
  • Més de 300.000 euros: 47%

Les retencions de l’IRPF el 2023 van canviar per a les rendes més altes i així s’han estès fins al gener del 2024. Cal esmentar que els trams de l’IRPF podrien variar lleument, ja que encara no s’han aprovat als Pressupostos Generals de l’Estat.

L’Agència Tributària disposa a la seva pàgina web d’una eina gratuïta per calcular les retencions que s’apliquen a cada treballador; només cal emplenar un seguit de camps, com les dades personals, els antecedents, les persones a càrrec o la situació econòmica.

Retencions de l’IRPF el 2024: conclusions

En definitiva, l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques és una retenció obligatòria per als treballadors, llevat d’una sèrie de casos, que es fixa per trams. És a dir, com més rang salarial, més retencions s’apliquen a la renda.

Aquestes retencions, en percentatge, es fixen cada any als Pressupostos Generals de l’Estat. A l’hora de fer la declaració de la Renda és una de les retencions que hem de tenir en compte per saber si Hisenda ens deu diners o si hem de pagar més del que ens ha retingut per estar al dia en els comptes amb l’Administració.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.