como hacer la declaracion renta
Redueix els teus impostos

Com fer la declaració de la Renda?

Març 22, 2022 11 min 20 vegades compartit

La campanya de la Renda 2021 comença el 6 d’abril de 2022. En aquest article t’explicarem tots els detalls i totes les novetats perquè puguis demanar cita prèvia amb l’Agència Tributària i presentar la teva declaració de la renda.

En aquest apunt trobaràs la informació següent:

 • Com fer la declaració de la Renda online

 • Dates clau de la campanya de la renda 2021

 • Com aconseguir l’esborrany

 • Demanar cita prèvia.

Com fer la declaració de la Renda online?

Renda Web és el sistema al web i a l’app de l’Agència Tributària perquè els ciutadans amb rendes del treball, és a dir, la majoria, presentin l’esborrany de la declaració de la Renda.

Renda Web s’identifica amb una icona que apareix a la pàgina web de l’Agència Tributària o a la seva app. No cal descarregar-se cap programa a l’ordinador.

El primer que necessites fer és visitar la pàgina de l’Agència Tributària i, un cop allà, fer clic a Renda 2021. Hi trobaràs diferents opcions, des d’obtenir el número de referència RENØ, tramitar l’esborrany a través de Renda Web, sol·licitar la Cita Prèvia, consultar la devolució, o dur a terme altres tràmits. La majoria de contribuents han de tramitar l’esborrany, revisar-lo i donar-hi el seu vistiplau abans d’enviar-lo a l’AEAT.

Per fer-ho, cal que segueixis els passos següents:

 1. Fer clic a Renda WEB. Servei tramitació esborrany/declaració. No cal disposar de certificat electrònic, DNIe o sistema Cl@ve PIN; únicament es requereix la referència de l’esborrany.

 2. Seleccionar Amb número de referència per identificar-se.

 3. Introduir el NIF i la referència rebuda per SMS al mòbil.

 4. En el cas de no disposar de número de referència, cal clicar a No tinc referència. Un cop allà hauràs d’introduir el NIF, l’import de la casella 440 de la declaració de l’exercici anterior i donar el teu número de telèfon mòbil per poder rebre un SMS. Què passa si l’any anterior no es va presentar declaració? Llavors cal fer clic a No declarant i després indicar l’IBAN d’un compte bancari del qual pugui tenir constància l’AEAT.

 5. Un cop accedeixis a l’expedient, fes clic a Esborrany/Declaració (Renda WEB).

 6. És possible recuperar una declaració anterior si prèviament ja s’ha fet servir el servei Renda WEB des de l’opció Continuar sessió, on s’accedeix a un resum dels resultats d’exercicis anteriors.

 7. També es pot seleccionar Nova declaració, on es carreguen les dades identificatives de la persona que realitza la declaració i/o de la resta de declarants si es forma part d’una unitat familiar.

 8. Si la declaració és individual, selecciona la casella on diu Si vol que el programa només calculi la declaració individual del declarant.

 9. En el cas de declaracions amb cònjuge, cal tramitar les dades del cònjuge i dels fills per estimar quina és la millor opció tributària per al contribuent.

 10. Un cop efectuades totes les comprovacions en funció de com es vulgui dur a terme la declaració, serà el moment de presentar-la. Abans de fer-ho és important prémer Validar per comprovar si conté cap error. El missatge d’error ha de ser corregit perquè la declaració es consideri vàlida. Un cop sigui tot correcte, cal prémer Presentar declaració.

 11. Si el resultat és a retornar, cal comprovar l’IBAN. Apareix per defecte el de la declaració anterior, de manera que, si s’ha realitzat algun canvi de compte, és important modificar aquestes dades.

 12. Si el resultat és a ingressar, marca la casella No fraccionat i selecciona de quina manera vols pagar.

 13. Després de seleccionar la forma de pagament, fes clic a Signar i Enviar per presentar la declaració.

 14. Un cop presentada apareixerà el missatge La seva presentació ha estat realitzada amb èxit i el codi segur de verificació assignat. A més, es mostrarà un PDF que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d’entrada de registre, Codi Segur de Verificació, número de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, l’esborrany presentat.

Com presento la declaració de la renda a través de l’app de l’Agència Tributària?

Una altra manera de presentar la declaració de la renda és a través de l’app. Aquests són els passos que cal seguir:

 1. Primer, descarrega’t l’aplicació. Es troba disponible per als usuaris d’Apple i Android. Únicament cal buscar Agència Tributària i apareixerà l’app.

 2. Identifica’t a l’app. Necessitaràs el número de referència, que es pot aconseguir a través d’un certificat electrònic o la Cl@ve PIN. Ara bé, la majoria de contribuents no disposen d’aquest número. Què cal fer en aquest cas?

 • Donar el DNI

 • La seva data de caducitat

 • La casella 450 de la declaració de l’exercici anterior.

 1. Un cop presentada la declaració s’informarà que ha estat presentada de manera correcta i es facilitarà el Codi Segur de Verificació (CSV), que certifica la validesa de la presentació de la declaració i permet accedir-hi al web de l’Agència Tributària.

És important recordar que la majoria de contribuents amb declaracions senzilles poden dur a terme tot el tràmit a través de l’app. En el cas que la declaració sigui més complexa, has d’anar a Renda WEB i efectuar els canvis necessaris a l’esborrany per després continuar amb el tràmit a l’app.

Seguint tots aquests passos i verificant les dades fiscals per tal que siguin les correctes es podrà presentar la declaració de la renda online, tant a través del web com de l’app de l’Agència Tributària.

Dates clau de la campanya de la renda 2021

La campanya de la declaració de la renda 2021 s’allargarà tres mesos. Els contribuents podran dur a terme totes les gestions relacionades amb el pagament del seu IRPF i es posaran al dia amb Hisenda, d’acord amb uns terminis amplis i limitats. Són els següents:

 • 6 d’abril: Comença la campanya de la renda 2021, en què es pot sol·licitar l’esborrany i efectuar-ne la presentació online.
 • 3 de maig: S’obre el termini per sol·licitar cita prèvia i dur a terme la presentació telefònica de la renda.
 • 5 de maig: Data a partir de la qual es pot presentar la declaració per telèfon.
 • 26 de maig: S’inicia el termini per demanar cita prèvia de cara a realitzar presencialment la presentació de la renda.
 • 1 de juny: Des d’aquest moment, és possible presentar presencialment la declaració.
 • 27 de juny: Data límit per presentar la renda amb resultat a ingressar i domiciliació bancària.
 • 30 de juny: Últim dia per presentar la declaració.

 Com aconseguir l’esborrany

Hisenda posa a disposició dels contribuents un esborrany de la declaració que n’hi ha prou amb confirmar per donar per presentada la renda pels ingressos obtinguts en l’any que toqui. Si som al 2022 farem la declaració del 2021.

Des de la campanya 2017 ja no s’envia l’esborrany per correu postal. L’esborrany s’obté únicament anant a alguna delegació de l’Agència Tributària amb cita prèvia o, i aquest és el cas més habitual, a través del web o de l’app de l’AEAT.

Quines dades hem d’aportar perquè ens enviïn l’esborrany?

L’esborrany es pot obtenir al web o a l’app de l’Agència Tributària a través de tres vies:

 • amb certificat
 • amb Cl@ve PIN
 • amb referència.

Si no disposa de certificat, DNI electrònic o PIN haurà de sol·licitar un número de referència. Per obtenir-lo haurà de:

 • Introduir el número d’identificació en l’apartat del web de l’AEAT per a la declaració de la renda o a l’app.

 • Casella 450: introduir l’import de la base liquidable de la declaració del 2018.

 • Completar amb la data de caducitat del DNI.

 • Obtenir el número de referència amb el qual consultarem i modificarem l’esborrany.

 • En una finestra emergent es mostrarà la referència de 6 caràcters per gestionar Renda. Es permet l’obtenció de fins a 10 referències de Renda al dia i cadascuna de les referències rebudes serà diferent i revocarà automàticament la generada anteriorment.

Com modificar i confirmar l’esborrany?

És especialment important confirmar i revisar les dades corresponents a:

 • Immobles i les seves referències cadastrals

 • Circumstàncies personals i familiars

 • Quotes a sindicats

 • Aportacions a plans de pensions

 • Percepcions per subvencions

 • Deduccions per maternitat

 • Inversió o lloguer d’habitatge habitual.

Com demanar cita prèvia

En el tràmit amb Hisenda per presentar la declaració convé demanar cita prèvia per optimitzar el temps propi i el de l’Administració.

Com sol·licitar cita prèvia?

La declaració de la renda es pot presentar per Internet (web o app), a través de les oficines de l’Agència Tributària o per via telefònica. Tot seguit desgranarem cadascuna d’aquestes tres vies:

 • Via telefònica. La cita prèvia per a aquest servei, que s’anomena ‘Li truquem’ i únicament estarà disponible a partir del 4 de maig. A través d’aquesta eina és possible confeccionar i presentar la renda per telèfon. Si el contribuent vol que l’AEAT li truqui, cal concertar la cita prèvia per Internet o als telèfons 901 12 12 24 o 91 535 73 26 (servei automàtic), i 901 22 33 44 o 91 553 00 71 (atenció personal).

 • De manera presencial. A partir del 13 de maig comença el període de petició de cita prèvia per a la confecció de declaracions de Renda a les oficines de l’Agència Tributària i altres entitats col·laboradores. Aquest servei es prolongarà fins al 28 de juny. Es pot demanar per Internet, per l’app Agència Tributària o per telèfon (atenció personalitzada) als números 901 22 33 44 o 91 553 00 71 (de dilluns a divendres de 9 a 19 h).

 • Altres supòsits. Per demanar cita prèvia online cal dirigir-se a la Seu Electrònica de l’Agència Tributària, anar a l’apartat “Tràmits destacats” i fer clic a l’opció “Cita prèvia”. Cal facilitar el DNI i el CSV (Codi Segur de Verificació). Sense CSV s’efectuarà la selecció del servei que es necessiti i caldrà seleccionar el centre o oficina on l’usuari desitja ser atès.

En el cas que hi hagi alguna dada incorrecta de les aportades en l’esborrany és possible dur a terme els canvis que siguin necessaris fins a l’últim dia del termini per a la presentació de la declaració.

Consells quan es demana cita prèvia

El primer, no esperar fins a l’últim moment. Les places són limitades, i si triguem massa, correm el risc de perdre l’oportunitat de rebre l’ajuda de l’Administració en la confecció de la declaració. El segon, recordar que a més de l’Agència Tributària i les seves delegacions i oficines arreu del territori espanyol, també hi ha altres llocs que presten aquest servei, com altres punts de l’Administració central, així com de l’autonòmica o la local.

I tercer, saber si un compleix els requisits per sol·licitar cita prèvia: no tothom ho pot fer. Qui no pot? Per exemple, aquelles persones que hagin superat els 65.000 euros en els seus rendiments del treball o que tinguin uns rendiments de capital de més de 15.000 euros; tampoc els ciutadans amb més de vuit immobles a nom seu, o els que tinguin més d’un immoble llogat o hagin venut més de dos béns en l’exercici 2015, entre altres excepcions. En resum, la immensa majoria de ciutadans poden sol·licitar cita prèvia, llevat d’aquells amb ingressos més alts o que viuen de rendes i que disposen d’amplis coneixements sobre la fiscalitat dels seus actius.

Ara ja pots presentar la teva declaració sense oblidar-te de cap pas important. Al nostre blog també hi trobaràs totes les novetats de la campanya de la renda d’aquest any que, com a contribuent, és important que coneguis.

Més informació:

Declaració de la Renda, prepara’t ja!

S’ha acabat el termini per presentar la renda, què passa si no ho he fet?

Temes relacionats