Ja està disponible “Les voltes que dona la vida”! No t’ho perdis!

incloure els dividends a la renda
Redueix els teus impostos

Com incloure els dividends a la declaració de la renda?

Maig 23, 2023 7 min

Per a molts ciutadans, la declaració de la renda és un trencaclosques molt complicat. I és que tota la burocràcia que comporta confon més d’un i de dos, sobretot si has d’introduir cap novetat a la declaració. És el cas dels dividends, el dubte sobre com incloure els dividends a la declaració de la renda és molt freqüent entre nous inversors o en persones que han comprat accions fa poc. Per això, hem volgut respondre les preguntes més freqüents sobre aquest tema.

Què són els dividends i com tributen a la declaració de la renda?

Partim des del principi. Els dividends (d’una empresa) són els beneficis que ha generat una empresa, que després es reparteixen entre els seus socis o accionistes. Per tant, si tens dividends d’una empresa vol dir que n’ets accionista i tens dret a rebre una part proporcional dels beneficis, ja sigui una quantitat en metàl·lic, drets de subscripció o més accions de la pròpia empresa.

A efectes fiscals, els dividends es consideren rendiments del capital mobiliari, és a dir, guanys produïts pel capital que tens invertit en béns mobles. Fins a l’1 de gener del 2015, si els dividends tenien un valor inferior a 1.500 euros, estaven exempts de tributació. Des d’aquesta data, tots els guanys que s’obtenen a través de dividends han de tributar el 100 % del valor en l’IRPF.

Tipus de dividends

No tots els dividends són iguals i no tots es reparteixen de la mateixa manera. Aquests són els tipus de dividends que hi ha:

  • Dividends a compte de resultats: són molt comuns, s’obtenen després de repartir els guanys de l’empresa
  • Dividends complementaris: un cop es coneixen els resultats financers de l’empresa (després del tancament d’any), el repartiment complementa el que ja s’hagi fet.
  • Dividends extraordinaris: són els dividends que es distribueixen independentment dels guanys anuals; s’empren per recompensar l’accionista pel suport a l’empresa.
  • Scrip Dividend: aquest és el tipus de dividends que s’utilitza més a Espanya i suposa cobrar el dividend en més accions. Es coneix també com a ampliacions de capital alliberades i, en funció del tipus de dividends que es cobri, la fiscalitat en l’IRPF pot canviar. 

Retribució de dividends en accions o Scrip Dividend

Abans, aquest tipus de dividend tenia determinats avantatges fiscals, que l’Agència Tributària ha eliminat. Com s’ha esmentat anteriorment, l’Scrip Dividend es considera una ampliació de capital alliberada i dona peu a dos escenaris:

  1. Agafes les accions que et pertanyen. Això farà que el pagament a Hisenda no es dugui a terme fins que les accions s’hagin venut. Aquestes accions tributaran en la base imposable de l’estalvi, com veurem als propers apartats.
  2. Pots vendre els drets de subscripció preferent. Els beneficis que s’obtinguin per aquesta venda es consideren guany patrimonial (si es venen a través del mercat secundari) o rendiments del capital mobiliari (cal tenir en compte que si els vens a l’empresa, es produeix la mateixa situació que si cobressis els dividends en diners).

Retribucions de dividends en metàl·lic

Quan es reparteixen els guanys de l’empresa, l’accionista haurà d’afegir la quantitat rebuda a la resta de rendes de l’estalvi per tributar. Quan es cobrin els dividends, Hisenda s’encarregarà de retenir el 19 %, que es reajustarà als comptes de la declaració de la renda. 

Quan els dividends són en una altra divisa o d’empreses estrangeres

L’accionista d’empreses d’altres països o que rebi els dividends en una altra divisa ha de saber que a l’hora de cobrar els guanys, aquests ja han patit una retenció, normalment més gran que la retenció que tindria si fos una empresa espanyola. En la declaració de la renda es pot trobar un apartat concret per indicar si les empreses són estrangeres o no. 

En aquests casos es tributa dues vegades: una al país d’origen i una altra a Espanya. Per evitar això, hi ha el Conveni de doble imposició (CDI) entre països per especificar a quin país correspon el gravamen en cada cas i caldrà assenyalar la casella 588 a la declaració de l’IRPF. Actualment a Espanya estan en vigor 99 convenis i n’hi ha 5 més en tramitació, segons indica el Ministeri d’Hisenda, i limita la retenció en un 15 %. Si la retenció és superior al 15 %, l’accionista hauria de demanar la devolució del sobrant al país on opera l’empresa. 

A quina casella s’inclouen els dividends a la declaració de la renda

Un cop sabem això, cal tenir en compte a quina casella s’afegeixen els dividends a la declaració de la renda. L’import rebut per dividends s’inclourà a la casella 029 de l’apartat “Rendiments de capital immobiliari”. Quan incloguis els dividends a la declaració, no oblidis posar també les retencions, les despeses d’administració i dipòsit, perquè després es restaran dels ingressos íntegres. 

Quins impostos s’han de pagar pels dividends de les accions

Així mateix, els dividends es troben dins la base imposable de l’estalvi. La base imposable en l’IRPF és la suma de tots els ingressos (en diners o en espècie) que rep una persona durant l’any. A aquests ingressos se’ls afegirà una taxa determinada per calcular la quantitat que cal pagar en l’impost corresponent.

La base imposable està formada pel saldo positiu conseqüent de la compra o venda d’elements patrimonials (guanys o pèrdues) i el rendiment obtingut pel capital mobiliari. 

La base imposable de l’estalvi (com passa amb la base imposable general) es classifica en trams i tipus impositius:

  • Rendiment inferior a 6.000 euros: es paga un 19 % d’IRPF.
  • Rendiment entre 6.000 i 50.000 euros: es paga el 21 % d’IRPF.
  • Rendiment entre 50.000 i 200.000 euros: es paga un 23 % d’IRPF.
  • Rendiment superior a 200.000 euros: es paga el 26 % d’IRPF.

Si els rendiments han estat molt alts, hi ha la possibilitat que la declaració de la renda pugui sortir a pagar. Si passés això, Hisenda permet fraccionar el pagament en dos terminis: al moment de la declaració i al novembre. 

Conclusió: com incloure els dividends a la declaració de la renda

Per resumir-ho tot podem indicar que els dividends tributen com a rendiments del capital mobiliari i s’inclouen a la base imposable de l’estalvi. Quan cobres els dividends en metàl·lic, Hisenda es queda directament amb el 19 % del que es rep, aquesta quantitat es reajustarà a la declaració de la renda per pagar o retornar. En cas de cobrar en accions, la tributació es posposa fins al moment en què es venguin les accions. 

Segons el teu rendiment, la base imposable de l’estalvi té diferents trams, normalment és el 19 %, i arriba fins al 26 % quan el rendiment és superior a 200.000 euros. A més, si tens dividends a l’estranger, tens una doble imposició i l’Agència Tributària pot tornar fins al 15 %. 

Simuladores y calculadoras

Calcula tu próxima etapa con Ruta67

Si te planteas cuánto podrías ahorrar con tus ingresos o qué plan de pensiones encaja contigo, incluso si buscas visualizar tu futuro, te lo ponemos fácil con nuestros simuladores y calculadoras que te ayudarán a afrontar tu próxima etapa con Ruta67.