Treballadora realitzant la tributació de dividends en l'Impost de Societats
Redueix els teus impostos

Com és la fiscalitat o tributació dels dividends?

Octubre 20, 2020 6 min 9 vegades compartit

A l’hora de dur a terme la tributació de dividends en l’Impost de Societats (IS) és molt important tenir en compte alguns factors com la doble imposició. Un dels grans dubtes que pots tenir com a empresari o emprenedor és el tipus de fiscalitat que pots adoptar. D’una banda, pots optar per tributar com una persona física mitjançant l’IRPF i, d’altra banda, com a persona jurídica a través de l’IS.

Opcions de tributació en dividends en una societat limitada

És per això que disposes de diferents opcions en el repartiment de dividends d’una societat limitada pel que fa a la tributació. Al tancament de l’exercici fiscal, tots els beneficis que s’hi incloguin després de restar-ne les despeses de l’ingrés tributaran a un tipus fix del 25 per cent. D’altra banda, el dividend que rebis com a persona física haurà de tributar, a més, un 19 per cent en la teva propera Declaració de la Renda.

Això no obstant, la tributació de dividends en l’IRPF també pot ser que no sigui necessària per a tu, ja que hi ha algunes situacions en què pots estar-ne exempt, d’acord amb l’article 9 de la Llei d’Impost de Societats. D’una banda, si la finalitat de la societat no és lucrativa o bé es dedica a una fundació o algun tipus d’organització religiosa, tampoc caldrà gravar l’IRPF per a l’Agència Tributària.

Altres situacions requereixen tenir una participació superior a un cinc per cent de tot el conjunt de la societat o bé disposar d’un dividend que tingui un valor superior als 20 milions d’euros sense interrupció des de l’últim any i estigui en territori espanyol. D’altra banda, si tens participacions estrangeres tampoc hauràs de pagar IRPF en el cas que hi hagi gravat un mínim d’un 10 per cent en l’Impost de Societats, o el seu anàleg en un altre país.

Un altre dels factors importants que has de tenir en compte és el lloc on tens establerta la teva residència fiscal. En el cas que no visquis de manera permanent a Espanya, és a dir, no hi passis la meitat de l’any i un dia, també hauràs de pagar el 19 per cent de tipus d’interès en l’IRPF. Tanmateix, és possible, si el teu país de residència ha signat el Conveni per evitar la Doble Imposició Internacional, pagar el tipus d’interès que gravi. Això no obstant, és important que tinguis en compte que hauràs d’aportar el certificat de residència, que tindrà una validesa d’un any des de la seva data d’emissió.

Aquesta legislació és vigent a tot Espanya, però si vius a Astúries o al País Basc cal que prenguis en consideració que tindràs unes condicions especials. A la comunitat asturiana et podràs deduir fins a un tres per cent qualsevol tipus de despesa derivada d’administració o de valors negociables. D’altra banda, al País Basc qualsevol tipus de dividend estarà exempt d’IRPF fins als 1.500 euros que hagis rebut inicialment. A partir dels 1.501 hauran de gravar al 19 per cent, llevat que et trobis en alguna de les exempcions explicades anteriorment.

Treballador realitzant la tributació de dividends en l'Impost de Societats

Modificació de la fiscalitat dels dividends

Precisament, la reforma que continua vigent al País Basc estava disponible a tot el país fins a la reforma del 2015. Inicialment, els dividends eren una bona estratègia per estalviar diners en la Declaració de la Renda, ja que els primers 1.500 euros estaven exempts d’impostos, i era una de les mesures que podies prendre per dur a terme deduccions fiscals en la teva Declaració de la Renda.

Un dels grans aspectes que has de prendre en consideració és la manera en què cobraràs aquests dividends.

Cal que sàpigues que, per a Hisenda, canvia molt el fet de cobrar de manera monetària o fer-ho en accions. De fet, en presentar la teva Declaració hi ha un apartat en el qual has de diferenciar els ingressos que has rebut per part d’accions o bé de dividends. A grans trets, un dividend tributarà igual que el capital mobiliari dins les rendes de l’estalvi. Per això, serà un ingrés més que hauràs d’afegir a la teva base imposable a l’hora de presentar els teus rendiments al final de l’exercici fiscal.

Un cop tinguis la quantitat final, caldrà que hi apliquis el teu tram corresponent. Fins a 6.000 euros hauràs de pagar el 19 per cent. Des dels 6.001 fins als 50.000 euros serà el 21 per cent. Finalment, si estàs per sobre dels 50.000 euros et tocarà pagar el 23 per cent. En el cas que siguin dividends per part d’una societat limitada, aquests tributen de la mateixa manera que si fossin rendiments econòmics. Això no obstant, com has pogut veure en les situacions anteriors, et pots estalviar pagar l’IRPF si ja pagues l’Impost de Societats i així evitar una doble imposició.

Dividends en accions o altres productes d’inversió

En altres casos, i cada vegada de manera més habitual, una empresa et pot pagar els teus dividends en espècie en forma d’accions o participacions. En el cas que aquestes accions tinguin el seu origen en una ampliació de capital per part de la companyia, hauràs de tributar al 19 per cent fix. En el cas que adquireixis noves accions, els impostos quedaran diferits fins que venguis els títols. En qualsevol cas, a l’hora de presentar la teva Declaració de la Renda només hauràs de tributar pels beneficis que t’aporti la compravenda d’aquesta acció.

Això no obstant, també és possible que rebis dividends a través de fons d’inversió, que poden ser de repartiment o bé d’acumulació. En el cas de cobrar de les accions que tinguis en cartera, el tipus d’interès serà l’estipulat anteriorment. Tanmateix, sí que es produeixen algunes variacions si decideixes reinvertir el capital guanyat a través d’aquest mitjà. Fins que els diners no arribin al teu compte personal no pagaràs cap tipus d’IRPF, que sempre gravarà com qualsevol acció habitual. Només caldrà que tinguis en compte que, com a manteniment, hauràs de pagar l’u per cent en concepte de plusvàlua.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.