reclamar xec agencia tributaria
Ser jove i estalviar és possible

Xec d’Hisenda de 200 euros: com podem reclamar-lo

Juliol 3, 2023 7 min

Fa uns mesos escoltàvem als titulars la notícia sobre “l’ajuda que ofereix l’Agència Tributària de 200 euros” i, sense saber-ne gaires coses, vam omplir-ne la sol·licitud. A causa de la situació econòmica i social que es viu al món i al país, s’han posat en marxa una sèrie d’ajudes de diferents tipus: Ingrés Mínim Vital, Ajuda Familiar, entre d’altres.

El període de sol·licitud d’aquesta ajuda per al 2023 es va acabar el dia 31 de març. A partir d’aquesta data, el Govern té tres mesos exactes per ingressar l’ajuda a les persones que compleixin els requisits. És a dir, com que la data límit de sol·licitud va ser el 31 de març, la data màxima d’ingressos és el 30 de juny de 2023.

S’acosta la data i molts encara no han rebut ni el pagament ni la notificació de rebuig. Així doncs, què podem fer si ens l’han denegada o si no sabem l’estat de la nostra sol·licitud? En aquest apunt us expliquem tot el que cal saber per reclamar l’ajuda de 200 euros d’Hisenda. Estàs a punt?

Què és el xec de 200 euros de l’Agència Tributària?

Com bé indica el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública a la pàgina web oficial, aquest “xec” consisteix en una ajuda d’un únic pagament de 200 euros per a aquelles persones (físiques) que tinguin un nivell baix d’ingressos i patrimoni.

Com passa amb totes les ajudes governamentals, hi ha unes condicions que cal complir perquè es concedeixi aquesta subvenció. No tothom pot sol·licitar-la i, a continuació, expliquem quines persones poden demanar-la i quines no.

Persones que poden sol·licitar aquesta subvenció

No tothom pot demanar aquesta ajuda. El Govern delimita als següents grups les persones que seran beneficiàries dels 200 euros d’Hisenda:

  • Els qui hagin dut a terme alguna activitat econòmica per compte d’altri o propi per la qual estiguessin donats d’alta en el respectiu règim de la Seguretat Social.
  • Els qui han estat beneficiaris de la prestació d’atur.
  • Quan la renda no superi els 27.000 euros íntegres (sense descomptar despeses ni retencions). En aquest cas, se sumaran les rendes i el patrimoni dels convivents al mateix domicili, com ara el cònjuge o parella de fet inscrita, descendents menors de 25 anys o amb discapacitat, o ascendents fins a segon grau per línia directa (avis).

Tots aquests casos s’apliquen sobre la situació que es donava el 2022, és a dir, si el 2022 es trobaven en algunes de les condicions esmentades. A més, cal que tinguin la residència habitual a Espanya, cosa que significa haver-hi romàs més de 183 dies, o que el nucli principal de la seva activitat se situï dins del territori espanyol.

Si es compleixen aquests requisits, podran sol·licitar l’ajuda diverses persones que convisquin al mateix domicili.

Persones excloses de l’ajuda d’Hisenda de 200 euros

Al mateix temps que es limita a certs grups la possibilitat de rebre l’ajuda, s’indica quines persones no podran rebre aquesta contribució, que són aquelles que, a 31 de desembre de 2022:

  • Hagin percebut l’Ingrés Mínim Vital, incloent-hi el complement d’ajuda a la infància.
  • Els qui rebin una pensió abonada pel Règim General, Règim Especial de la Seguretat Social o pel Règim de Classes Passives de l’Estat. Tampoc les persones que perceben prestacions de les mutualitats de previsió social alternatives al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA).

Tampoc tindran dret a rebre ajuda aquells que, durant l’any 2022, hagin viscut a la mateixa llar que alguna de les persones següents: el beneficiari, el cònjuge, la parella registrada oficialment, els fills menors de 25 anys o amb discapacitat els ingressos dels quals no superin els 8.000 euros (excloent-ne els ingressos exempts), i els pares i avis fins al segon grau de parentiu per línia directa.

Això s’aplica si alguna d’aquestes persones és administradora legal d’una empresa que no hagi cessat la seva activitat abans del 31 de desembre de 2022, o si són propietaris d’accions que representen la participació en el capital d’una empresa i aquestes accions no es negocien en mercats organitzats.

Com es pot consultar l’estat de la sol·licitud

Si et supera la impaciència i encara no has rebut cap mena de notificació, l’Agència Tributària posa a disposició dels ciutadans un apartat a la seva pàgina web on es pot consultar l’estat de la sol·licitud. S’hi pot accedir amb el número del DNI del sol·licitant i la seva data de validesa, o bé amb el certificat electrònic (si no en tens, el pots aconseguir per Internet).

Quan consultis l’estat de la sol·licitud també podràs dur a terme altres accions com desistir de l’ajuda, observacions efectuades per l’Administració, la data i hora de presentació o l’opció de descarregar-se el justificant de presentació. Dins l’apartat d’observacions és on podràs comprovar l’estat de la teva sol·licitud o si s’ha produït cap incidència. Hi ha tres estats possibles:

  • Alta: quan la sol·licitud s’ha enviat correctament i l’Agència Tributària encara no l’ha acceptada. Si l’ajuda ha estat acceptada, la plataforma indicarà ‘Acord de devolució’, la qual cosa vol dir que el pagament es farà aviat.
  • OA: és quan la petició ha estat rebuda, però falta que la revisin.
  • Baixa: si el formulari no s’ha completat de manera correcta.

Com es pot reclamar en cas de denegació

Si t’ha arribat la notificació que la teva sol·licitud ha estat rebutjada, en el document s’indicaran una sèrie de dades per poder consultar els motius de la denegació. En cas de no estar d’acord amb aquests motius, el sol·licitant té un mes des de la data de notificació per reclamar l’ajuda i pot apel·lar a través de:

  • Recurs de Reposició: Dins d’un mes a partir de la data de la resolució, el sol·licitant té l’opció de presentar un recurs de reposició davant l’oficina responsable de l’acte administratiu impugnat. És important esmentar que aquest recurs és opcional i no cal haver presentat prèviament una reclamació economicoadministrativa.
  • Reclamació Economicoadministrativa: Dins d’un mes a partir de l’endemà de la notificació de l’acte impugnat, o a partir del dia en què es considera denegat el procediment o el recurs de reposició previ, el sol·licitant pot presentar una reclamació economicoadministrativa. Cal adreçar aquesta reclamació a l’òrgan administratiu responsable que va emetre l’acte impugnable.

En el cas que la reclamació no tiri endavant, sempre pots consultar totes les ajudes a les quals pots accedir durant el 2023, ja que n’hi ha de diferents en funció de la situació de cada persona.

Recapitulant

En conclusió, el xec de 200 euros de l’Agència Tributària es presenta com una eina clau per oferir suport econòmic als ciutadans amb escassos ingressos i patrimoni. El termini per a la sol·licitud d’aquest any ja ha finalitzat, però encara pots consultar l’estat de la teva sol·licitud i reclamar a través d’un recurs de reposició o una reclamació economicoadministrativa, durant el mes posterior a la notificació. Atesa la situació del país, el Govern ha posat en marxa altres ajudes per a tots aquells que ho necessitin, com ara l’ajuda familiar o les ajudes per a persones dependents.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.