deducciones fiscales declaracion de la renta
Assegura la teva jubilació

Deduccions fiscals en la declaració de la renda

Abril 4, 2023 6 min 6 vegades compartit

S’acosta la campanya de la renda. Des de l’11 d’abril i fins al 30 de juny tindrà lloc la campanya corresponent a l’exercici fiscal del 2022. Totes les persones que l’any 2022 hagin obtingut rendes superiors als 22.000 euros anuals per rendiments del treball hauran de presentar la declaració. Aquesta xifra es redueix fins als 15.000 euros si es va tenir més d’un pagador i es van cobrar més de 1.500 euros del segon i dels següents pagadors.

Si vols conèixer totes les deduccions en la declaració de la renda a les quals pots tenir accés, continua llegint aquest post, que les recopila totes. Comencem!

Les principals deduccions fiscals en la declaració de la renda

A més de les novetats fiscals que, com cada any, s’introdueixen en la declaració de la renda, un dels capítols més importants és el de les deduccions. Però, què significa això de deducció en la renda? Comptablement, deduir significa descomptar, és a dir, disminuir la quantitat d’impostos que s’ha d’abonar a l’Estat. 

En la declaració de la renda hi ha diferents tipus de deduccions fiscals i, segons el tipus de contribuent que siguis (persona física o jurídica), podràs acollir-te a les unes o les altres. És important tenir present que, juntament amb les deduccions estatals, també n’hi ha unes altres de caràcter autonòmic, segons la regió en la qual es resideixi i es treballi, i que convé consultar detalladament.

Vegem les diferents deduccions en la declaració de la renda a escala estatal:

Deduccions per obres de millora d’eficiència energètica en habitatges 

S’ha ampliat la vigència de les deduccions per reformes en habitatges per millorar l’eficiència energètica de la llar. Tal com es recull en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), hi ha tres tipus de deduccions possibles:

  • Una deducció del 20 %, amb un màxim de fins a 5.000 euros, en el capital invertit en obres per millorar l’eficiència energètica d’un immoble i que redueixin, almenys, un 7 % la demanda de calefacció i refrigeració.
  • Una deducció del 40 %, amb un màxim de 7.500 euros, si l’obra de millora ha permès reduir un 30 % el consum d’energia primària no renovable i es pot acreditar a través del certificat d’eficiència energètica.
  • Una deducció de fins al 60 %, amb un límit de 15.000 euros, per a les obres que millorin l’eficiència energètica d’un edifici d’ús predominantment residencial, sempre que contribueixin a reduir un 30 % el consum d’energia primària no renovable o serveixin per millorar l’eficiència energètica de l’immoble al nivell A o B.

Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació

La deducció és del 20 % de les quantitats satisfetes per subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació. La base màxima de la deducció és de 50.000 euros i, per tant, la deducció màxima és de 10.000 euros.

Deducció per actuacions per a la protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i del Patrimoni Mundial 

És possible deduir el 15 % de les inversions o de les despeses destinades a:

  • L’adquisició de béns del Patrimoni Històric Espanyol si han estat declarats d’interès cultural o estan inclosos en l’Inventari general de béns mobles.
  • La conservació, reparació, restauració, difusió i exposició de béns d’interès cultural.
  • La rehabilitació d’edificis, el manteniment i reparació de les teulades i façanes i la millora d’infraestructures de la seva propietat situats en l’entorn.

La deducció per actuacions per a la protecció del Patrimoni Històric Espanyol i del Patrimoni Mundial no pot superar en cap cas el 10 % de la base liquidable de l’exercici.

Deducció per donatius a fundacions i a associacions declarades d’utilitat pública

Dins d’aquestes entitats estan reconegudes, entre d’altres, les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública, les federacions esportives legalment reconegudes, les universitats públiques i els col·legis majors, els organismes públics de recerca dependents de l’Administració General de l’Estat, la Creu Roja i l’ONCE. La deducció que es pot aplicar és del 10 % de les quantitats donades.

Deduccions per quotes d’afiliació i aportacions a partits polítics o sindicats

Es pot aplicar una deducció del 20 % a les quotes d’afiliació i a les aportacions a partits polítics, federacions o agrupacions d’electors, amb un límit màxim de 600 euros anuals.

Les quotes d’afiliació a sindicats també es poden deduir entre el 20 i el 35 %.

Deducció por maternitat

La deducció per maternitat és de 1.200 euros anuals per a les mares treballadores per cada fill menor de tres anys. D’altra banda, aquest any s’ha posat en marxa una ajuda de fins a 1.000 euros per a despeses de guarderia fins als tres anys d’edat.

Deducció per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec

És possible aplicar una deducció de 1.200 euros per cada descendent, ascendent o cònjuge amb discapacitat, sempre que no tingui rendes anuals, superiors a 1.500 euros. A més, també es pot aplicar una deducció de 2.400 euros en el cas de família nombrosa. Aquesta quantitat s’incrementa fins a 600 euros l’any per cadascun dels fills que excedeixi del nombre mínim de fills exigit per tenir categoria de família nombrosa. 

Recapitulant

Com veus, són diverses les deduccions en la declaració de la renda a les quals pots tenir accés, és a dir, que et permeten disminuir la quantitat d’impostos que has de pagar a l’Estat. Per obres de renovació energètica, per inversió en noves empreses, per protecció i difusió del patrimoni…

Recorda que hem repassat les deduccions estatals aplicables en la declaració de la renda, però que també hi ha deduccions autonòmiques que pots consultar a la pàgina web d’Hisenda.

Simuladors i calculadores

Calcula tu próxima etapa con Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.