deducciones fiscales declaracion de la renta
Assegura la teva jubilació

Deduccions fiscals en la declaració de la renda 2023-2024: quines despeses desgraven?

Abril 12, 2024 6 min 6 vegades compartit

S’acosta la campanya de la renda. Des del 3 d’abril i fins a l’1 de juliol tindrà lloc la campanya corresponent a l’exercici fiscal del 2023. A partir d’aquest dia podrem accedir a l’esborrany i revisar totes les deduccions i desgravacions de la declaració de la renda. Conèixer aquestes dades és molt important, ja que podem evitar pagar de més quan es presenti l’exercici.

Totes aquelles persones que l’any 2023 hagin obtingut rendes superiors als 22.000 euros anuals per rendiments del treball hauran de presentar la declaració. Una xifra que es redueix fins als 15.000 euros si es va tenir més d’un pagador i es van cobrar més de 1.500 euros del segon i dels següents pagadors.

Si vols conèixer totes les despeses deduïbles en la Renda del 2023-2024 a les quals pots tenir accés, continua llegint aquest apunt, que les recull totes. Comencem!

Què vol dir desgravar una despesa en la renda?

Desgravar alguna cosa de la renda vol dir pagar menys impostos. En altres paraules, podem parlar de restar despeses. La quantitat de diners o la base imposable sobre la qual es calcula el percentatge d’impostos que cal pagar a Hisenda és més petita i, per tant, pagaràs menys.

Desgravar i deduir són termes que tenen un significat semblant, però no són exactament el mateix. En definitiva, et permeten restar diners a la base imposable d’un impost i, per tant, pagar menys.

La diferència rau en la quantitat final que es resta a la base imposable. Quan es desgrava, la quantitat que es resta a la base imposable és el total del que s’ha pagat. Quan es dedueix, el que es resta és només una part, normalment un percentatge regulat per llei.

Quines despeses són deduïbles en la renda?

A més de les novetats fiscals que, com cada any, s’introdueixen en la declaració de la renda, un dels capítols més importants és el de les desgravacions o deduccions. Ja hem vist què són les desgravacions, però què significa deducció en la renda? Comptablement, deduir també vol dir descomptar, és a dir, disminuir la quantitat d’impostos que cal abonar a l’Estat.

En la declaració de la renda hi ha diferents tipus de deduccions fiscals i, segons el tipus de contribuent que siguis (persona física o jurídica), et podràs acollir a unes o d’altres. És important tenir present que, juntament amb les deduccions estatals, també n’hi ha d’altres de caràcter autonòmic, segons la regió en la qual es resideixi i es treballi, i que convé consultar en detall.

Les principals deduccions en la declaració de la renda

Tot seguit veurem les diferents deduccions en la declaració de la renda en l’àmbit estatal:

Deduccions per obres de millora d’eficiència energètica en habitatges

S’ha ampliat la vigència de les deduccions per reformes en habitatges per millorar l’eficiència energètica de la llar. Tal com es recull en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), hi ha tres tipus de deduccions possibles:

  • Una deducció del 20%, amb un màxim de fins a 5.000 euros, en el capital invertit en obres per millorar l’eficiència energètica d’un immoble i que redueixin almenys un 7% la demanda de calefacció i refrigeració.
  • Una deducció del 40%, amb un màxim de 7.500 euros, si l’obra de millora ha permès reduir un 30% el consum d’energia primària no renovable i es pot acreditar a través del certificat d’eficiència energètica.
  • Una deducció de fins al 60%, amb un límit de 15.000 euros, per a les obres que millorin l’eficiència energètica d’un edifici d’ús predominantment residencial, sempre que contribueixin a reduir un 30% el consum d’energia primària no renovable o serveixin per millorar l’eficiència energètica de l’immoble al nivell A o B.

Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació

La deducció és del 20% de les quantitats satisfetes per subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació. La base màxima de la deducció és de 50.000 euros i, per tant, la deducció màxima és de 10.000 euros.

Deducció per donatius a fundacions i a associacions declarades d’utilitat pública

Dins d’aquestes entitats estan reconegudes, entre d’altres, les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública, les federacions esportives legalment reconegudes, les universitats públiques i els col·legis majors, els organismes públics de recerca dependents de l’Administració General de l’Estat, la Creu Roja i l’ONCE. La deducció que es pot aplicar és del 10% de les quantitats donades.

Deduccions per quotes d’afiliació i aportacions a partits polítics o sindicats

Es pot aplicar una deducció del 20% a les quotes d’afiliació i a les aportacions a partits polítics, federacions o agrupacions d’electors, amb un límit màxim de 600 euros anuals.

Les quotes d’afiliació a sindicats també es poden deduir entre el 20 i el 35%.

Deducció per maternitat

La deducció per maternitat és de 1.200 euros anuals per a les mares treballadores i que estiguin a l’atur per cada fill menor de tres anys.

Deducció per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec

És possible aplicar una deducció de 1.200 euros per cada descendent, ascendent o cònjuge amb discapacitat, sempre que no tingui rendes anuals superiors a 1.500 euros. A més, també es pot aplicar una deducció de 2.400 euros en el cas de família nombrosa. Aquesta quantitat s’incrementa fins a 600 euros l’any per cadascun dels fills que excedeixi el nombre mínim de fills exigit per tenir categoria de família nombrosa.

Què canvia en la renda 2024 respecte a l’anterior?

Amb l’arribada de la Renda 2024 venen novetats en la deducció i la desgravació d’impostos. Entre les principals novetats hi ha l’augment del mínim exempt per a la presentació de la declaració i del temps per poder presentar l’esborrany de declaració. A més, tots els treballadors per compte propi hauran de fer la declaració de la renda per a l’any fiscal 2023.

Una altra de les novetats per a les deduccions de la renda de l’any fiscal 2023 recau sobre la inversió en vehicles elèctrics i els treballadors a l’estranger.

Recapitulem

Com pots veure, són diverses les deduccions en la declaració de la renda a les quals pots tenir accés, és a dir, que et permeten disminuir la quantitat d’impostos que has de pagar a l’Estat. Per obres de renovació energètica, per inversió en noves empreses, per protecció i difusió del patrimoni…

Recorda que hem repassat les deduccions estatals aplicables en la declaració de la renda, però que també hi ha deduccions autonòmiques que pots consultar a la pàgina web d’Hisenda.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.