ayudas renta para madres
Redueix els teus impostos

Mare i treballadora? Així has de completar la teva declaració de la renda

Març 31, 2023 8 min 10 vegades compartit

Fe

Un fill neix amb el pa sota l’aixella? L’alegria que porta aquesta nova vida a casa justifica aquesta dita popular, però també ve bé una ajudeta amb les despeses i, si pot ser d’Hisenda, molt millor. I és que en la declaració de la renda es preveu un tractament especial a mares treballadores. 

En aquest post t’expliquem tot el que has de saber per sol·licitar l’ajuda per a mares treballadores i l’ajuda anticipada de 100 euros. Segueix llegint!

Ajuda per maternitat: requisits

D’una banda, hi ha la deducció de l’Agència Tributària per maternitat. La deducció prevista arriba als 1.200 euros i s’aplica a totes les mares amb la condició que siguin treballadores bé per compte d’altri o pròpia (autònomes). En resum, el requisit és estar donada d’alta a la Seguretat Social.

És possible sol·licitar-la per als tres primers exercicis a comptar des del naixement del fill. També s’aplica a les adopcions, encara que els tres anys comencen a comptar des de la inscripció en el Registre Civil sense importar l’edat.

Totes les mares treballadores amb fills menors de tres anys poden beneficiar-se d’una deducció de 1.200 euros l’any en la declaració de la renda. Si es compleixen els requisits, simplement la quantia s’aplica al resultat final. Se sumen, per tant, els 1.200 euros sigui quin sigui el resultat. L’operació és senzilla. Aquí n’hi ha tres exemples:

 • Resultat a pagar 1.800 euros. -1.800 + 1.200 = -600 (Resultat final: a pagar 600 euros)
 • Resultat a pagar 500 euros. -500 + 1.200 = -700 (Resultat final: a retornar 700 euros)
 • Resultat a retornar 800 euros. 800 + 1.200 = 2.000 (Resultat final: a retornar 2.000 euros).

D’altra banda, hi ha una altra ajuda menys elevada que també és interessant tenir en compte. És la que redueix la nostra base imposable. Significa que restem una quantitat fixada per fill a càrrec al que guanyem anualment. D’aquesta manera la quantia baixa i, per tant, també el tipus de l’impost.

Com es calcula el mínim exempt?

A aquesta quantitat que queda fora (la que restem de la base imposable) se la coneix com a mínim exempt. Ara bé, com es calcula? Bàsicament hi ha un mínim que Hisenda entén que no pot tocar. Aquest mínim està en els 5.500 euros. Després, s’hi sumen quanties segons el nombre de fills i la seva edat. Són les següents:

 • Primer fill: 2.400 euros.
 • Segon fill: 2.700 euros.
 • Tercer fill i següents: 4.500 euros.

Les parelles hauran de dividir en dos la quantia resultant i aquest serà el seu mínim exempt. Imaginem una família composta per una parella i dos fills de 8 i 1 any. Cada membre guanya 25.000 euros, quant podrà restar cadascun a aquesta base imposable? Vegem-ho:

 • Primer fill (8 anys). 2.400 euros
 • Segon fill (1 any). 2.700 euros
 • Extra per fills menors de tres anys (un en aquest cas). 2.800 euros
 • Suma total: 2.400 + 2.700 + 2.800 = 7.900
 • Mínim exempt per fills per a cada membre de la parella. 7.900 / 2 = 3.950

Cada membre de la parella té una deducció de 3.950 euros, a la qual caldrà sumar el mínim exempt general.

3.950 + 5.500 = 9.450 euros

I així obtenim la quantia a la qual Hisenda no aplica l’IRPF, és a dir, no pot tocar. En el nostre exemple, tots dos membres de la parella quedarien amb una base imposable de 15.550 euros (25.000 – 9.450).

Així se sol·licita l’ajuda per a mares treballadores el 2023

La deducció per a mares treballadores s’ha d’emplenar a les caselles 611, 612 i 613 de la declaració de la renda.

Cal tenir en compte que l’ajuda comença a comptar des del mes en què neix el nadó fins al mes anterior en què compleix els 3 anys. Per exemple, per a un nadó nascut el 23 de juny de 2022, es rep l’ajuda en la renda d’aquest exercici (la que es faria el 2023) per la part proporcional dels mesos (de juny a desembre). Els dos següents anys serien complets i l’últim es cobraria de gener a maig, i s’indicaria així en la declaració d’aquest any.

Ajuda anticipada de 100 euros el 2023

A partir del 2023, l’ajuda anticipada de 100 euros per fill menor de tres anys serà també accessible per a les famílies que estiguin percebent prestacions contributives o subsidis per desocupació, així com les que treballen a temps parcial o temporal.

Recapitulant

L’ajuda per a mares treballadores és, en poques paraules, una deducció que s’aplica a l’IRPF a l’hora de presentar la declaració de la renda. L’Agència Tributària atorga un avantatge a les dones treballadores que tinguin un o més fills de menys de tres anys. 

A més, a partir del 2023, l’ajuda anticipada de 100 euros per fill s’ha ampliat també a famílies que percebin prestacions per desocupació o altres circumstàncies.

s-te’n el càrrec. Un fill no neix amb un pa sota el braç. No t’esforcis a trobar-lo. L’alegria que porta aquesta nova vida a casa ho compensa tot. Però també va bé una petita ajuda amb les despeses i, si pot ser d’Hisenda, molt millor. A la declaració de la renda es preveu un tractament especial a mares treballadores. El desgranem!

Ajuda per maternitat i mínim exempt per fills

D’una banda, hi ha el premi de l’Agència Tributària per maternitat. La deducció prevista assoleix els 1.200 euros i s’aplica a totes les mares amb la condició que siguin treballadores o bé per compte d’altri o bé propi (autònomes). En resum, el requisit és estar donada d’alta a la Seguretat Social.

És possible sol·licitar-la pels tres primers exercicis a comptar des del naixement del nou fill. També s’aplica a les adopcions, encara que els tres anys comencen a comptar des de la inscripció al Registre Civil sense que importi l’edat.

Llegeix també: Les once novetats de la declaració de la renda

Si es compleixen els requisits, simplement la quantia s’aplica al resultat final. Se sumen, per tant, els 1.200 sigui quin en sigui el resultat. L’operació és senzilla. Aquí tres exemples:

 • Resultat per pagar 1.800 euros –1.800 + 1.200 = –600 (Resultat final: per pagar 600 euros)

 • Resultat per pagar 500 euros. –500 + 1.200 = 700 (Resultat final: per retornar 700 euros)

 • Resultat per retornar 800 euros. 800 + 1.200 = 2.000 (Resultat final: per retornar 2.000 euros).

Hi ha una altra ajuda més discreta que hem de tenir en compte. És aquella que estreny la nostra base imposable. Significa que restem una quantitat fixada per fill a càrrec al que guanyem anualment. D’aquesta manera la quantia baixa i, per tant, també el tipus de l’impost.

A aquesta quantitat que queda fora (la que restem de la base imposable) se la coneix com a mínim exempt. Ara bé, com es calcula? Bàsicament hi ha un mínim que Hisenda entén que no pot tocar. Aquest sòl està en els 5.500 euros. Després se sumen quanties segons el nombre de fills i la seva edat. Són les següents:

 • Primer fill: 2.400 euros

 • Segon fill: 2.700 euros

 • Tercer fill i següents: 4.500 euros

Les parelles hauran de dividir entre dos la quantia resultant i aquest serà el seu mínim exempt. Imaginem una família composta per una parella i dos fills de 8 i 1 any. Cada membre guanya 25.000 euros, quant podrà restar cadascun d’aquesta base imposable? Vejam.

 • Primer fill (8 anys). 2.400 euros

 • Segon fill (1 any). 2.700 euros

 • Extra per fills menors de tres anys (un, en aquest cas). 2.800 euros

 • Suma total: 400 + 2.700 + 2.800 = 7.900

 • Mínim exempt per fills per a cada membre de la parella. 7.900 / 2 = 3.950

Cada membre de la parella té una deducció de 3.950 euros, al qual caldrà sumar el mínim exempt general.

3.950 + 5.500 = 7.900 euros

I així obtenim la quantia que Hisenda no pot tocar. En el nostre exemple, tots dos membres de la parella quedarien amb una base imposable de 17.100 euros (25.000 – 7.900).

Així se sol·licita la deducció per a mares treballadores

La deducció per a mares treballadores s’ha emplenar a les caselles 611, 612 i 613 de la declaració.

Llegeix també: Declaració de la Renda, prepara’t ja!

Cal tenir en compte que l’ajuda comença a comptar el mes en què neix el nadó i el mes anterior al que compleix els 3 anys. Per exemple, si hagués nascut el 23 de juny de 2017, rebríem l’ajuda en la renda d’aquest exercici (la que es faria el 2018) per la part proporcional dels mesos (de juny a desembre). Els dos anys següents serien complets i l’últim es cobraria de gener a maig i s’indicaria així a la declaració d’aquest any.

L’ajuda també es pot sol·licitar emplenant el formulari 140 de l’AEAT. Això permet cobrar de forma anticipada la quantia a raó de 100 euros al mes.

Molt de número? Pensa que convé concentrar-se una mica i considerar-los, perquè l’estalvi en impostos pot ser de gran ajuda.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.