estado de bienestar definicion
Protegeix-te a tu i als teus

Estat del benestar, què és?

Agost 25, 2022 5 min 7 vegades compartit

L’Estat del benestar és una gran fita que permet al conjunt de la societat viure de manera digna i confiada, governada per principis democràtics. És un model polític que persegueix la justícia social, on el Govern intervé en l’economia per distribuir els recursos de manera equitativa.

En aquest apunt intentarem definir i explorar aquest concepte de què tant sentim parlar en el dia a dia i del qual tanmateix poca cosa sabem. D’on ve? Com se sosté? Com funciona exactament? Queda’t a llegir aquest apunt per conèixer-ne tots els detalls!

L’Estat del benestar: què és exactament?

L’Estat del benestar, en la seva definició més acadèmica, és un model polític, econòmic i social amb el qual s’organitzen i es cobreixen els drets fonamentals dels ciutadans. En un Estat del benestar, el Govern busca millorar les condicions de vida de la població mitjançant la redistribució de la riquesa i la inversió en la despesa pública. En aquest model, l’Estat esdevé el principal proveïdor de serveis per assegurar el benestar general de la població.

Dit d’una manera més senzilla, el Govern intervé en l’economia i la societat per lluitar contra les desigualtats entre habitants del mateix país. Això suposa que l’Estat presti serveis públics essencials de manera gratuïta, com l’educació, la sanitat, les pensions per jubilació, atur, invalidesa…

L’origen de l’Estat del benestar

Ja coneixem la definició d’Estat del benestar, però d’on ve aquest concepte? Es va establir pels volts del 1945, després de la Segona Guerra Mundial, en el context dels moviments obrers, les reivindicacions dels treballadors i la instauració del liberalisme. El món occidental va aplicar un model intermedi entre el liberalisme extrem, en què l’Estat no intervé de cap manera, i el comunisme, en què l’Estat té un control total. Amb l’arribada de l’Estat del benestar va néixer la classe mitjana i el nivell de vida general va millorar notablement.

Realment, l’expressió “Estat del benestar” és una traducció literal del terme en anglès Welfare State.

Els pilars de l’Estat del benestar

L’Estat del benestar aporta a la població garanties socials per assegurar un nivell de vida digne i protegir les persones de la pobresa i l’exclusió social. Naturalment, aquests drets també comporten un seguit d’obligacions per part dels ciutadans, com cotitzar a la Seguretat Social, l’encarregada de gestionar i repartir els recursos.

  • Sanitat gratuïta i universal. Totes les persones han de tenir accés, sense discriminació, a serveis integrals de salut de qualitat d’acord amb les seves necessitats, així com a medicaments de qualitat, segurs, eficaços i assequibles.
  • Educació gratuïta i universal. Tots els infants i adolescents en edat d’escolarització han de tenir accés a un centre educatiu gratuït i de qualitat.
  • Pensions i prestacions. Les persones, durant tota una vida, poden viure diferents contratemps o situacions inesperades, de manera que l’Estat ha d’estar preparat per cobrir les seves necessitats en qualsevol cas. Les prestacions són el principal mecanisme de protecció de la població en casos d’atur, invalidesa, orfandat o jubilació.
  • El treball com a dret. Les persones han de tenir accés a una feina, i l’Estat s’ha d’esforçar perquè els nivells de desocupació siguin mínims. Aquest és un concepte directament lligat al pilar de l’educació. A més, cal que els treballadors rebin una remuneració justa i adaptada al nivell de vida, i estiguin protegits davant de qualsevol perill o abús de poder.

Com funciona l’Estat del benestar?

El principal sistema per redistribuir els recursos de la població i poder aplicar polítiques públiques de protecció són els impostos i les taxes. Els ingressos s’obtenen de les rendes i del patrimoni material i financer de les persones. Bàsicament s’utilitzen recursos d’alguns sectors de la societat per invertir-los en d’altres. D’aquesta manera, els sectors menys afavorits tenen drets i proteccions sense que importi el seu nivell social o econòmic.

La distribució d’aquests recursos es plasma en els Pressupostos Generals de l’Estat cada any. Amb el pas del temps, l’Estat del benestar ha anat evolucionant i ampliant-se cap a altres àmbits, com l’accés a l’habitatge digne, la conciliació laboral i familiar o la protecció dels joves.

El manteniment de l’Estat del benestar

El Govern intervé en l’economia distribuint els recursos a dos grups generals:

  • Les prestacions contributives s’orienten a les persones que han contribuït activament a l’Estat del benestar mitjançant les seves cotitzacions a la Seguretat Social.
  • Les prestacions no contributives van destinades al conjunt de la població, especialment a les persones en situació de necessitat, sense o amb escassos recursos, que no hagin cotitzat prou per accedir a una pensió contributiva. Per rebre aquest tipus de pensió, cal que la persona sigui resident a Espanya i ingressi menys de l’import de la pensió.

L’Estat del benestar: conclusions

Segur que aquest concepte ens resulta molt familiar, i, de fet, comporta una sèrie de drets, com la sanitat i l’educació gratuïtes o les prestacions en cas d’atur o jubilació, que donem per fet sense pensar gaire d’on venen.

Això no obstant, l’Estat del benestar, aquesta forma de distribució equitativa dels recursos que permet protegir i donar drets a tota la població, és una fita del món modern, dels moviments socials i les reivindicacions dels treballadors.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.