ayudas autonomos
Redueix els teus impostos

Ajudes per a autònoms 2023

Maig 15, 2023 8 min

Després de la crisi sanitària i econòmica del coronavirus, el Govern espanyol i les associacions que representen l’autoocupació van aprovar un seguit d’ajuts per als autònoms, molt afectats per la caiguda del consum i l’activitat. Aquests ajuts i prestacions s’han prorrogat al llarg dels mesos, ja que són necessaris per pal·liar les pèrdues d’aquest col·lectiu, molt afectat per la crisi.

Els professionals autònoms han patit diversos revessos per les restriccions sanitàries que han provocat grans pèrdues en els seus ingressos i fins i tot el tancament d’empreses de forma temporal o indefinida. 

A més, són un col·lectiu amb menys accés a prestacions i a plans de rescat, per la qual cosa necessiten més flexibilitat i senzillesa en les condicions per accedir a aquests ajuts extraordinaris. 

Tanmateix, amb l’arribada del 2023 i la tornada a la normalitat després de gairebé tres anys de pandèmia, la situació també ha afectat aquest grup. El Govern espanyol ha plantejat una sèrie de novetats i ajuts una mica diferents al que s’havia vist els darrers anys. Si formes part d’aquest sector, de ben segur que t’interessa conèixer tots els detalls sobre els ajuts per als autònoms aquest 2023. No et perdis aquest post en què t’ho expliquem tot!

Novetats en autònoms el 2023

Aquest any ha portat canvis per a tothom, però potser el que més afecta els autònoms és l’entrada en vigor del nou sistema de cotització, que farà que paguin una quota en funció dels rendiments nets. Aquest sistema s’implantarà al llarg dels propers tres anys (2023 – 2025) i estarà dividit en 15 trams de cotització en funció de la previsió d’ingressos realitzada per cada autònom. 

En els trams més baixos o primers de la taula, la quota es veurà rebaixada raonablement respecte de la base mínima, mentre que en les últimes posicions de la taula, o trams més alts, la quota augmentarà. 

rendimientos bases cotizacion

Font: Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions

En finalitzar cada any, l’autònom haurà de regularitzar les seves cotitzacions, és a dir, retornar o reclamar les quotes en cas que els rendiments nets definitius siguin diferents de l’indicat en les previsions anuals. 

Juntament amb aquest canvi, la Seguretat Social ha creat un simulador informatiu per calcular la quota, a través del portal Importass. A més de dir quina quota correspon, es fa un desglossament de les cotitzacions i la base de cotització, a més d’informar de les prestacions a què es pot optar, la quantia de les quals està lligada a la base de cotització.

Una altra de les notícies que concerneix aquest grup és un canvi respecte als anys anteriors. Arriba la nova tarifa plana de 80 euros per a nous autònoms, respecte a la de 60 euros dels anys anteriors. Durant el primer any d’activitat els autònoms pagaran 80 euros de quota mensual si els seus ingressos nets es troben per sota del salari mínim interprofessional (SMI). De tota manera, si vius a Madrid, Andalusia o Múrcia, els nous autònoms es beneficiaran de manera íntegra de les quotes de la Seguretat Social. Per la seva banda, les illes Balears concediran aquest ajut només a autònoms menors de 35 anys i dones emprenedores. Aquesta tarifa només s’aplica durant els 12 primers mesos d’activitat, i és possible ampliar-la 12 mesos més si el rendiment net no supera l’SMI. 

Els requisits per ser beneficiari d’aquesta tarifa plana són els següents:

 • No haver-se donat d’alta els dos anys immediatament anteriors a la data de nova alta, o bé tres anys en cas d’haver obtingut prèviament aquesta deducció. 
 • No tenir deutes amb Hisenda ni amb la Seguretat Social.
 • No ser autònom col·laborador ni trobar-se en situació de pluriactivitat.
 • Acreditar tota la documentació necessària a la web corresponent a cada comunitat per a l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

Les ajudes per a autònoms el 2023

Al llarg del 2022, molts autònoms encara van poder optar a ajuts destinats a la reactivació de l’economia després de la pandèmia, que van cessar el darrer mes de juny. 

Com hem comentat prèviament, els treballadors que facin l’alta inicial o que no hagin estat donats d’alta en el RETA els dos anys anteriors opten a reduccions i bonificacions de la Seguretat Social. Les altes a partir de l’1 de gener del 2023 formen part del sistema de cotització per trams. Els que s’acullin a una cotització superior a la que els correspon poden aconseguir una reducció del 80 % de la quota durant el primer any des de la data d’alta. 

A partir d’aquest primer any d’activitat, les reduccions varien en funció del temps que ha passat des del moment de l’alta:

 • De 13 a 18 mesos: reducció del 50 % sobre la quota base.
 • De 19 a 24 mesos: reducció del 30 % sobre la quota base.
 • De 25 a 36 mesos: reducció del 30 % sobre la quota base, per a nous autònoms menors de 30 anys i autònomes menors de 35 anys.

També hi ha altres reduccions per a dones menors de 35 anys i homes menors de 30 anys, per baixa temporal de maternitat o paternitat, així com per a les dones autònomes que es reincorporin després d’una baixa per causa de violència de gènere, conciliació laboral i familiar, autònoms amb discapacitat, autònoms col·laboradors o pluriocupats, autònoms de Ceuta i Melilla, persones dedicades a la venda ambulant o a domicili i per als autònoms majors de 65 anys.

Tot i això, aquestes reduccions no són els únics ajuts a què poden accedir. Hi ha altres ajuts que ja existien i es mantenen, o bé que s’han posat en marxa aquest any, com per exemple:

 • Kit digital. Aquest ajut està destinat als treballadors autònoms que tinguin contractats entre 10 i 49 treballadors amb l’objectiu de millorar la seva presència digital i incentivar la transformació digital. Es tracta d’un ajut als autònoms de fins a 12.000 euros. 
 • Llei d’empreses emergents. Amb aquesta nova llei es pretén fomentar la innovació i l’emprenedoria a Espanya a través de les empreses emergents. Aquelles empreses innovadores de fins a 5 anys de vida i amb una facturació de fins a 5 milions d’euros podran gaudir de rebaixes i deduccions importants. Queden fora d’aquests beneficis les empreses emergents que reparteixin dividends. 
 • Préstec ICO (Institut de Crèdit Oficial). Són línies de crèdit amb l’objectiu de fomentar l’activitat econòmica. Tenen terminis d’amortització llargs d’entre 1 i 20 anys, sense gaire penalització i carència de fins a 3 anys. L’import màxim és de 12,5 milions d’euros per client i any. 
 • Bo de lloguer. El Govern espanyol va aprovar al gener el bo jove per al lloguer, un ajut de fins a 250 euros al mes per a joves menors de 35 anys. Per accedir a l’ajut no es poden superar els 24.320 euros d’ingressos anuals i el preu del lloguer no pot superar els 900 euros. 

Així mateix, cal tenir en compte que cada comunitat autònoma pot oferir ajuts propis, com també molts municipis i ciutats. 

Recapitulant: els subsidis als autònoms el 2023

En definitiva, aquest col·lectiu, durament afectat per la crisi provocada per la pandèmia, continua necessitant ajuts i prestacions per poder realitzar les seves activitats amb normalitat. Amb les noves reformes es pretén que el pagament de quotes ajudi de manera equitativa tots els autònoms. 

Independentment del teu cas, si ets autònom t’interessa estar informat sobre tots els ajuts, pagues o rebaixes en les cotitzacions a què tens accés. A més, com a ajuts complementaris per recompondre’s després de la crisi econòmica, el Govern espanyol ha posat en marxa algunes mesures generals com ara el bo jove de lloguer, la rebaixa de la llum o l’anomenat kit digital, amb l’objectiu d’ajudar les petites empreses a potenciar la seva presència en línia.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.