solicitar subsidio desempleo
La ruta de la teva vida

Subsidi extraordinari per desocupació: què és i com demanar-lo

Setembre 21, 2023 6 min

Si has esgotat l’atur i segueixes sense feina, el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ofereix una ajuda extraordinària des del 2018: el subsidi extraordinari per desocupació. I és que, des de la pandèmia, moltes persones han perdut la feina com a conseqüència del tancament d’empreses i de la davallada de l’activitat, per la qual cosa els diners mensuals que entren a moltes llars han disminuït.

Si et trobes en aquesta situació i vols sol·licitar l’ajuda per desocupació, aquest article t’interessa. T’expliquem què és el subsidi extraordinari per desocupació, els requisits, els documents necessaris i quan el pots demanar; segueix llegint!

En què consisteix el subsidi extraordinari per desocupació

L’ajut econòmic que preveu el subsidi extraordinari per desocupació serà igual al 80% de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) vigent en cada moment. El 2023 serà de 480 euros al mes i es podrà rebre durant un màxim de sis mesos. Això sí, en cap cas no hi ha la possibilitat de sol·licitar-ne una ampliació ni una renovació. Si la raó de la desocupació és per la pèrdua d’una feina a temps parcial, la quantia es calcula en funció de les hores treballades, excepte en les ajudes per a més grans de 52 anys.

Quan sol·licitar l’ajut per desocupació

El subsidi extraordinari per desocupació està regulat per la Llei General de la Seguretat Social (LGSS) i, per optar-hi, cal demanar cita prèvia al SEPE per presentar una sol·licitud. Un dels requisits essencials per poder rebre’l és trobar-se en recerca activa de feina i acreditar com a mínim tres accions per a aquesta finalitat.

És a dir, aquest subsidi està destinat a persones en situació de desocupació total que s’incloguin en algun dels dos supòsits següents:

 • Trobar-se a l’atur i haver extingit qualsevol dels subsidis per desocupació.
 • Ser aturat de llarga durada que hagi esgotat les prestacions per desocupació, com ara la Renda Activa d’Inserció (RAI) o el Pla PREPARA, i estiguin inscrits com a demandants d’ocupació.

Per posar-nos en context, es considera aturada de llarga durada aquella persona que hagi estat inscrita com a demandant d’ocupació, almenys durant 360 dies en els 18 mesos anteriors a la sol·licitud d’aquest subsidi.

Requisits per sol·licitar el subsidi extraordinari per desocupació

Per poder tenir dret a rebre aquest subsidi, cal complir uns requisits determinats, com els següents:

 • No tenir l’oportunitat de rebre altres ajudes (principalment, la protecció contributiva per desocupació o la pensió de jubilació).
 • Demostrar uns ingressos propis i de la unitat familiar que no superin el 75% del salari mínim interprofessional (l’SMI el 2023 és de 1.080 euros mensuals).
 • Tenir responsabilitats familiars. És a dir, tenir al seu càrrec algun fill biològic o adoptiu menor de 26 anys o més gran amb alguna discapacitat i el cònjuge que no tingui ingressos mensuals superiors al 75% de l’SMI vigent.
 • No haver rebut abans aquest subsidi extraordinari per desocupació.
 • Acreditar tres accions o més de cerca activa de feina.
 • Que no s’hagués produït cap baixa voluntària a l’última feina amb contracte que va tenir el demandant, no tenir l’edat legal per accedir a una pensió de jubilació, no haver rebut anteriorment l’ajuda del Programa d’Activació per a l’Ocupació (PAE) i, per descomptat, no estar treballant per compte d’altri en el moment de fer la sol·licitud.
 • Trobar-se en procés de cerca activa de feina dins del SEPE de la comunitat autònoma que li correspongui.

Aquest subsidi es pot demanar fins a 15 dies després que es compleixin els primers 30 dies des que acabés el subsidi anterior. La sol·licitud de l’ajut per desocupació es pot presentar per tres vies diferents:

 • Mitjançant un correu administratiu.
 • A l’oficina de prestacions (amb sol·licitud de cita prèvia).
 • A qualsevol oficina de registre públic d’ocupació.

Documentació necessària per demanar el subsidi extraordinari per desocupació

La documentació que cal presentar per accedir al subsidi es basa, bàsicament, en:

 • Model de sol·licitud oficial on s’inclou l’acord d’activitat.
 • Document nacional d’identitat (el NIE en cas de ser estranger) i, si escau, dels fills i altres persones que estiguin al seu càrrec i figurin a la sol·licitud.
 • Un document bancari oficial on aparegui el número del compte corrent on el demandant sigui el titular i on s’espera percebre l’ajuda.
 • El Llibre de família o un certificat de naixement o de família expedit pel Registre Civil. En el cas de les persones estrangeres, cal presentar un document equivalent a aquests traduït oficialment a l’espanyol.
 • Si s’han d’incloure fills majors de 26 anys amb alguna discapacitat, cal incorporar un certificat expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, per l’Imserso o per l’organisme autonòmic competent.
 • En alguns casos, també es pot demanar un justificant de rendes.

També és útil saber que, encara que no és possible accedir a aquest subsidi extraordinari si el demandant es troba com a treballador en actiu, és possible que quan ja s’hagi començat a cobrar la prestació es pugui acceptar un contracte a temps parcial. En aquest cas, la quantia que es rebi es reduirà a la part proporcional, sempre que es compleixin una sèrie de requisits per poder compatibilitzar tots dos ingressos.

Recapitulem

El subsidi extraordinari per desocupació és una ajuda per part del SEPE destinada a aquelles persones que hagin esgotat l’atur i segueixin buscant feina de forma activa. La quantia del subsidi és de 480 euros al mes i es pot rebre durant un màxim de sis mesos.

Podràs sol·licitar aquest subsidi extraordinari per desocupació si reuneixes tots els requisits mitjançant un correu administratiu o acudint a una oficina de prestacions o de registre públic d’ocupació.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.