Assegura la teva jubilació

El cas específic de la jubilació als 60 anys

març 15, 2021 5 min 12 veces compartido

És possible la jubilació als 60 anys? Quins requisits cal complir? Aquí trobaràs totes les respostes a aquestes qüestions.

Abans de la reforma de la Llei de la Seguretat Social era possible sol·licitar la jubilació anticipada als 60 anys sota determinades condicions, com estar registrat a la Seguretat Social o haver acreditat almenys 30 anys de cotitzacions.


A més, la jubilació no podia ser de caràcter voluntari, sinó que havia d’obeir a una decisió de l’empresa.


D’acord amb el Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, l’edat de jubilació s’està allargant de manera gradual fins a arribar als 67 anys el 2027.


De la mateixa manera, s’han endurit les condicions per poder optar a la jubilació anticipada voluntària. En aquest quadre resum s’indiquen les condicions per poder sol·licitar aquest benefici:

Tipus de jubilacióEdatRequisitSituació laboral
MutualistaA partir de 60 anysMínim 15 anys cotitzats.
Si el cessament és involuntari als 30 anys treballats, el coeficient de reducció és més favorable al treballador
Condició de mutualista
Voluntària2 anys menys de l’edat de jubilació ordinària35 anys cotitzatsAlta o assimilat
Involuntària4 anys menys de l’edat de jubilació ordinària33 anys cotitzatsAlta o assimilat
Per incapacitats superiors al 45%A partir dels 56 anys15 anys treballats amb la discapacitatAlta o assimilat
Per aplicació de coeficients reductors de l’edat:
Estatut miner
Mineria del carbó
Treballador ferroviari
Treballadors del mar
Treballs aeris
Policies locals
Ertzaintza
Bombers
Discapacitat del 65%
Des dels 52 anys; en el cas dels policies de l’Ertzaintza, l’edat ha de ser 59 anys o més, amb 35 a 37 anys cotitzats15 anys de serveiAlta o assimilada
En funció de l’activitat:
ArtistesA partir dels 60 anys15 anys treballatsAlta o assimilat en funció d’una activitat artística
Professionals taurinsA partir dels 55 o 60 anys15 anys treballatsAlta o assimilat en funció d’una activitat taurina

Font: Seguretat Social

Es cobra el mateix que en la jubilació en l’edat ordinària?

La resposta és no. De fet, s’apliquen una sèrie de coeficients que redueixen de manera notable la quantia de la pensió en funció dels anys cotitzats. Els coeficients reductors s’apliquen de la manera següent:

Temps cotitzatCoeficient reductor per any avançat
38 anys i sis mesos8%
Entre 38 anys i 8 mesos i menys de 41 anys i 6 mesos7,5%
Entre 41 anys i 6 mesos i menys de 44 anys i 6 mesos6,8%
44 anys i sis mesos o més6,5%

Quins treballadors poden optar a aquest tipus de jubilació anticipada?

Tot i que hi ha un seguit d’especificacions detallades al web de la Seguretat Social, es pot resumir així: aquest tipus de retir anticipat és aplicable als que tenen la condició de mutualista i que hagin cotitzat abans de l’1 de gener de 1967. A tots ells se’ls aplicaran els coeficients reductors de la taula anterior en funció dels anys cotitzats.

Jubilació parcial als 61 anys

D’altra banda, també és possible retirar-se als 60 anys si s’opta per una jubilació parcial. Com funciona? D’una banda, el treballador i l’empresa han de pactar amb l’empresa quina és la disminució de la jornada laboral que tots dos estan disposats a assumir. La xifres d’aquesta reducció poden variar entre el 25% de la jornada fins a un màxim del 85%. La persona que és rellevada s’encarrega de completar la jornada que farà una altra persona contractada per la companyia per a la realització de les tasques que consideri oportunes. L’empresa ha de dur a terme un contracte de relleu al nou treballador, pel qual pagarà únicament per la part de la jornada que realitza de l’empleat rellevat.

Llegeix també: Puc treballar si estic jubilat?

El contracte de relleu s’allargarà fins que el treballador que es vulgui jubilar arribi a la jubilació en l’edat ordinària que li correspongui pels anys cotitzats. El treballador rellevat percebrà una quantitat de la Seguretat Social pel temps reduït i una altra quantitat que li continuarà abonant l’empresa pel temps restant.

Sigui quina sigui l’opció que un triï, la pregunta clau a l’hora de pensar en el futur és quant cobraré de pensió de jubilació. Fa poc s’ha posat en funcionament un simulador de jubilació que permet resoldre aquests dubtes habituals i aportar una mica de llum a les inquietuds de molts. Què és el que puc fer amb aquesta eina? Bàsicament estima, en funció de diferents variables, la diferència entre el que un espera cobrar quan es jubili segons les seves aspiracions vitals i el que presumiblement cobrarà en realitat. El resultat, per regla general, obre els ulls a més d’un i permet enfocar d’una altra manera l’estratègia d’estalvi de cara al futur.

Aquí és on entren en joc eines d’estalvi a llarg termini com el pla de pensions, el pla individual d’estalvi sistemàtic (PIES) o l’assegurança d’estalvi individual a llarg termini (AIELT).

El més destacable del pla de pensions se centra en els seus interessants avantatges fiscals. Del pla d’estalvi individual podràs deduir la totalitat de les aportacions, és a dir, fins a un màxim de 2.000 euros anuals o el 30% de les rendes netes del treball.

El tractament fiscal també és la característica més rellevant del PIES. En aquest punt cal recalcar que, si aquest producte es rescata en forma de renda vitalícia, queda exempt de pagar impostos. Com passa amb el pla de pensions, la limitació anual és de 8.000 euros, i 240.000 euros el màxim que es pot aportar al producte.

L’última de les eines és l’AIELT, de la qual no es tributaran els rendiments sempre que la inversió es mantingui almenys cinc anys i no se superin els 5.000 euros per any i per persona.

Temas relacionados
¿Tienes alguna duda?
  1. Hola Pilar. La jubilación anticipada voluntaria es, por norma, dos años antes que la ordinaria. En 2021, cuando cumplirás los 65, la edad de jubilación ordinaria está establecida en los 65 para quienes hayan cotizado 37 años y 3 meses o más y en 66 para quienes hayan cotizado menos. Además, es necesario acreditar un mínimo 35 años cotizados y que la jubilación que resulte tiene sea superior a la pensión mínima que te correspondería al alcanzar la edad de jubilación ordinaria. De esta manera, podrías jubilarte de forma anticipada al cumplir los 64 años. Te recordamos también que, en caso de acceder a la jubilación anticipada voluntaria, se aplica siempre un coeficiente reductor. Puedes leer más cobre jubilación anticipada en este post.

 1. Renda Vitalicia: (exemple extret de la guia de jubilació):
  Aportació: 100.000 € – edat: 70 anys – renda mensual bruta: 250 €/mes aprox.
  Segons aquests valors en cas de defunció als 90 anys s’haurien percebut uns 60.000 € (250 x 12 mesos x 20 anys).
  L’aportació va ser de 100.000 i a més suposo caldria anar-la actualitzant amb els interessos aplicats a l’aportació..
  Em sembla que no he entés l’exemple, però tinc interés en el tema de la Renda Vitalicia.
  Em qué m’equivoco? Quina seria la renda mensual bruta en el cas d’aportació de 100.000€ als 70 anys ?

  1. Hola August,
   Per calcular la prima i l’import d’una renta vitalicia es fan servir càlculs actuarials complexes que tenen en compte diversos factors com ara l’edat o l’interès tècnic. Per tal de poder fer-li una simulació acurada, el convidem a que s’apropi a qualsevol oficina CaixaBank on un gestor el podrà assesorar i informar sobre la renda vitalicia que més s’adiu a les seves necessitats.

 2. Quisiera saber si traspasando dos planes de Pensiones que tenemos en otra Entidad, mi esposa y yo, podríamos constituir Renta temporal. Mi edad es 67 años y el traspaso sería de unos 100.000 euros. La edad de mi esposa es de 64 años y su traspaso sería de unos 170.000 euros. ¿Tendría repercusión fiscal este traspaso, o por el contrario el importe que constituiría la Renta Temporal sería el mismo importe del Plan de Pensiones?. ¿Por cuántos años se constituiría la Renta Temporal?. ¿Qué % de interés tendrían las Rentas?. Muy agradecido por su atención.

  1. Hola Manuel,el traspaso de los planes de pensiones no tiene impacto fiscal.  Una vez traspasado el plan y, entendiendo que ya estáis jubilados, deberíais contratar una renta financiera para cada uno, con las condiciones que establezcáis.  La duración de la renta vendrá determinada por la rentabilidad del plan y el importe que queráis cobrar mensualmente.  Te recomendamos que contactes con cualquier oficina de CaixaBank donde podrán hacerte una simulación más personalizada.

 3. Buenas tardes, acabamos de vender una vivienda en este mes, el dinero ya está en el banco.
  A.-¿ Qué me aconsejan para invertirlo?, tenemos 71 & 67 años.

  B.-¿ Se puede contratar renta vitalicia ( y asegurada el valor de la inversión) en un plazo máximo de 6 meses desde la venta de la vivienda y dejar exenta de tributación la plusvalía generada en la transmisión del elemento patrimonial?.
  Por favor enviéme la respuesta por e-mail o si me pueden atender en alguna sucursal en Madrid.
  Atentamente.

  1. Hola Julio,     efectivamente las ganancias obtenidas por la transmisión de elementos patrimoniales quedan exentas de tributación si el importe obtenido se destina a contratar una Renta Vitalicia, en el plazo de 6 meses desde la transmisión patrimonial.   Te animamos a que contactes con cualquier oficina de CaixaBank para te hagan un estudio personalizado y puedan ofrecerte el producto que mejor se adapte a tus necesidades.