jubilacion a los 60
Assegura la teva jubilació

Jubilar-se als 60 anys? Requisits que cal tenir en compte

Març 15, 2021 5 min 12 vegades compartit

Quan ens apropem al final dels nostres anys actius, comencem a plantejar-nos a quina edat ens podrem retirar. Si tens 59 anys i et preguntes quan et pots jubilar, et plantegem una de les possibilitats de què disposes: accedir a la jubilació als 60 anys, sempre que compleixis una sèrie de requisits.

En aquest apunt parlarem sobre les condicions que hi ha a l’hora d’accedir a la jubilació als 60 anys. Si vols saber quin tipus de treballadors es poden jubilar a aquesta edat i a quant pujaria la pensió de jubilació, continua llegint!

Jubilar-se als 60 anys amb el 100% de la pensió

Abans de començar cal destacar que en la majoria dels casos, per optar al 100% de la pensió, cal esperar a l’edat ordinària de jubilació. El 2022, aquesta edat correspon als 66 anys i dos mesos. Això no obstant, es podran jubilar als 65 anys aquells que acreditin almenys 37 anys i 6 mesos cotitzats.

L’edat de jubilació s’anirà incrementant gradualment fins al 2027, en què se situarà en els 67 anys, i, per la seva banda, el nombre d’anys cotitzats per jubilar-se als 65 anys augmentarà fins als 38 anys i 6 mesos cotitzats.

Tanmateix, hi ha certs casos en què el treballador pot obtenir una pensió de jubilació completa fins i tot jubilant-se de manera anticipada. Vegem quins són.

Classes Passives

Els empleats que pertanyin a les Classes Passives de l’Estat disposen d’unes normes de jubilació diferents de les de la resta de treballadors del Règim General. Concretament, aquests es poden jubilar a partir dels 60 anys i cobrar el 100% de la pensió sempre que hagin dut a terme 30 anys de servei a l’Estat.

Cessament involuntari

Els treballadors que hagin estat acomiadats de la feina es poden acollir a la jubilació anticipada després d’aquest acomiadament o cessament involuntari. Per fer-ho, cal que el treballador compleixi una sèrie de requisits:

  • Tenir quatre anys menys que l’edat ordinària de jubilació establerta.
  • Acreditar almenys 30 anys de cotització prèvia.
  • Estar inscrit com a demandant de feina almenys durant sis mesos.
  • El seu acomiadament ha de ser per raó d’una reestructuració empresarial.

Grups de treballadors

Depenent del tipus d’activitat que dugui a terme el treballador, trobem alguns grups que poden deixar de treballar 6 anys abans de l’edat ordinària o fins i tot abans. Per a cada grup hi ha unes condicions molt específiques depenent del sector. Això sí, tots ells han d’haver cotitzat, com a mínim, 15 anys a la Seguretat Social.

A la taula següent s’indiquen els detalls de les jubilacions en funció del sector del treballador:

taula jubilacion
jubilacio 60 anys per activitat
Font: Seguretat Social

Quant cobraré si em jubilo als 60 anys?

Si no pertanys a cap d’aquests grups i per algun supòsit no esperaràs a l’edat ordinària de jubilació, cal que coneguis les circumstàncies en què et pots jubilar als 60 anys. És possible que ja tinguis 40 anys cotitzats i en complir els 60 decideixis que no vols seguir treballant. En aquests casos entra en joc l’aplicació de coeficients reductors, que disminueixen la quantitat que es percebrà en la pensió en funció dels anys cotitzats.

Els coeficients reductors s’apliquen de la manera següent:

Temps cotitzatCoeficient reductor per any avançat
38 anys i sis mesos8%
Entre 38 anys i 8 mesos i menys de 41 anys i 6 mesos7,5%
Entre 41 anys i 6 mesos i menys de 44 anys i 6 mesos6,8%
44 anys i sis mesos o més6,5%
Font: Seguretat Social

Jubilació parcial als 60 anys

També és possible jubilar-se als 60 anys si s’opta per una jubilació parcial. Ara bé, com funciona? D’una banda, el treballador i l’empresa han de pactar quina és la disminució de la jornada laboral que tots dos estan disposats a assumir. Aquesta reducció pot variar entre un 25% de la jornada fins a un màxim del 85%.

Aquesta modalitat ha d’anar acompanyada d’un contracte de relleu d’un treballador en situació d’atur que hagi acordat amb l’empresa un contracte d’una durada establerta. La persona que es jubila s’encarrega de completar la jornada que farà l’altra persona. Aquest contracte de relleu s’allargarà fins que el treballador que es vulgui jubilar arribi a l’edat de jubilació ordinària que li correspongui. El treballador rellevat percebrà una quantitat de la Seguretat Social pel temps reduït i una altra quantitat que li continuarà abonant l’empresa pel temps restant.

Recapitulant

Com ja hem vist, en la major part dels casos cal esperar a l’edat ordinària de jubilació per accedir al total de la pensió. Això no obstant, en el cas d’optar per la jubilació als 60 anys, s’aplicaran coeficients reductors que retallin aquesta quantitat.

Tanmateix, hi ha una sèrie de circumstàncies per les quals es pot optar a la jubilació anticipada sense perdre diners. Depenent de l’activitat professional del treballador, si es troba dins del règim de Classes Passives o si ha patit un cessament involuntari. Pots fer servir el simulador de jubilació de la Seguretat Social, que estima, en funció de diferents variables, el que cobraràs aproximadament quan et retiris.Sigui quina sigui l’edat a la qual accedeixis a la jubilació, serà essencial tenir un pla d’estalvi de cara al futur. En aquest punt és on entren en joc eines d’estalvi a llarg termini com el pla de pensions, el pla individual d’estalvi sistemàtic (PIES) o l’assegurança d’estalvi individual a llarg termini (AIELT), que disposen d’interessants avantatges fiscals.

Temes relacionats