home jubilat llegint el diari a casa
Assegura la teva jubilació

El contracte de relleu i la jubilació parcial pas a pas

febrer 5, 2020 4 min 22 veces compartido

Què és un contracte de relleu? És el que duu a terme una empresa per substituir un empleat que hagi sol·licitat la jubilació parcial, és a dir, la modalitat de jubilació en la qual el contracte a temps complet es converteix en contracte a temps parcial per poder rebre tant la pensió de jubilació com el salari per la feina que es desenvolupa. El treballador es pot acollir a la jubilació parcial sense necessitat d’haver arribat a l’edat ordinària de jubilació, que el 2020 és de 65 anys i 10 mesos.

Aquesta modalitat, que encara s’està implantant a Espanya, és interessant tant per a les empreses com per als treballadors si ho necessiten. Aquest tipus de contractes presenten diverses característiques que és important conèixer.

Quines persones pot contractar una empresa amb un contracte de relleu?

L’empresa només pot contractar un treballador en situació d’atur o un que hagués concertat prèviament amb la companyia un contracte de durada determinada. Dit d’una altra manera, un treballador amb un contracte indefinit vigent no pot ser rellevista.

Quines persones poden optar a aquesta modalitat a l’empresa?

Els qui s’hagin acollit a la jubilació parcial.

Com ha de ser el contracte?

Un cop l’empresa tingui clars qui són el rellevat (jubilat) i el rellevista (persona en situació d’atur), caldrà formalitzar el contracte d’acord amb el model oficial. En aquest contracte hi han de constar:

  • Les dades de la persona que es jubila, especificant quina és exactament la reducció de la jornada.
  • Les dades de la persona rellevada, assenyalant quines són les seves tasques i la durada de la seva jornada laboral.

Aquest contracte serveix per vincular de manera legal els dos treballadors, fet que servirà en el futur perquè el rellevista ocupi una plaça amb contracte indefinit quan es produeixi la jubilació total del rellevat. La feina que durà a terme el rellevista ha de ser igual o semblant a la del rellevat.

Important: bases de cotització

Als efectes de prestacions, una dada rellevant és que les bases de cotització aniran en paral·lel i la del rellevista mai podrà ser inferior al 65% de la mitjana de les bases de cotització corresponents als últims 6 mesos del període de la base reguladora de la jubilació parcial.

Com serà la jornada laboral del rellevista?

La feina es desenvoluparà a temps complet o parcial. Això sí, sigui quina sigui la fórmula que decideixin totes les parts, la durada de la jornada laboral haurà de ser, com a mínim, igual a la reducció de jornada acordada pel jubilat parcial. Pel que fa a l’horari, pot completar el del treballador rellevat o ser simultani. Aquesta darrera opció és habitual entre els treballadors que poden ensenyar un ofici a un treballador novell per tal de preparar-lo.

Quina és la durada d’un contracte de relleu?

Hi ha dues possibilitats. O bé és de durada indefinida o fins que el treballador es retiri en arribar a l’edat ordinària de jubilació i se’n vagi de l’empresa. Ara bé, arribats a aquest punt, el treballador pot acollir-se a la jubilació parcial i continuar treballant o jubilar-se del tot.

També hi ha la possibilitat que, un cop assolida l’edat de jubilació ordinària, el treballador es jubili parcialment. En aquest cas, el contracte de relleu es pot prorrogar anualment. Si decideix jubilar-se al 100%, l’empresa ha de mantenir el contracte de relleu dos anys més, sempre que es tracti d’un contracte de relleu indefinit i de jornada completa.

Jubilació parcial i contracte de relleu

Un treballador s’ha d’acollir a la jubilació parcial perquè hi hagi contracte de relleu. La jubilació parcial és aquella a la qual es pot optar abans del final legal de l’etapa laboral. En aquesta modalitat, el contracte a temps complet es converteix en contracte a temps parcial per poder rebre la pensió de jubilació juntament amb el salari de la feina que es desenvolupa. La jubilació parcial amb rellevista només és possible amb un mínim de 33 anys cotitzats a la Seguretat Social.

A qui convé la jubilació parcial? Als treballadors que volen la seva pensió de jubilació però que abans i després de la sol·licitud seguiran treballant. Dit en altres termes, en la jubilació parcial es manté la condició d’empleat actiu fins que, de manera efectiva i voluntària, se sol·licita la jubilació completa.

Més informació:

Jubilació flexible o parcial? Descobreix quina és millor per a tu.

Novetats en les pensions de jubilació 2020: això és tot el que has de saber.

Temas relacionados