Assegura la teva jubilació

Què és la jubilació parcial i com accedir-hi

maig 14, 2019 4 min 6 veces compartido

La jubilació parcial és avui una opció per a moltes persones que volen continuar l’exercici professional més enllà de la seva edat de jubilació. La jubilació parcial, també coneguda com jubilació flexible, permet accedir a la pensió i compaginar-la amb una vida laboral a temps parcial. Fins que va ser introduïda, compatibilitzar feina i prestació era només possible en casos vinculats a càrrecs directius d’empresa i en certes professionals liberals.

Qui pot accedir a la jubilació parcial?

A grans trets, poden presentar una sol·licitud de jubilació flexible tots els treballadors per compte d’altri, socis treballadors o de cooperatives que reuneixin les condicions genèriques per tenir dret a aquesta retribució i compleixin els requeriments exigits.

Quins són els requisits?

  1. Haver arribat a l’edat ordinària de jubilació sense aplicació de coeficients reductors.
  2. Accedir a una jornada de treball d’entre el 25% i el 50% del temps (fins al 75% si hi ha contracte de relleu i el rellevista té jornada completa i un contracte indefinit) i un període mínim de cotització de 15 anys, dos dels quals han de ser anteriors a la sol·licitud.

Què cal tenir en compte?

  1. L’accés a la jubilació parcial no requereix que el treballador tingui antiguitat a l’empresa que el contracta.
  2. El salari, en concordança amb la jornada, es redueix entre un 25% i un 50%.
  3. En el cas que no s’hagi complert l’edat reglamentària de jubilació, l’empresa que contracta haurà de concertar un contracte de relleu amb un altre treballador.
  4. Es continua cotitzant, però s’abona una quota diferent (8% en el cas dels autònoms o 6% per a l’empresa i el 2% per al treballador per compte d’altri).
  5. És possible jubilar-se totalment quan es vulgui i cobrar el 100% de la pensió assignada.

Què passa amb els autònoms?

  1. Els jubilats que duen a terme feines per compte propi poden arribar a percebre la pensió completa si els ingressos de l’activitat professional són inferiors al Salari Mínim Interprofessional.
  2. Si se supera aquest límit, la persona només podrà rebre el 50% de la prestació acollint-se al que es coneix com jubilació parcial o flexible. Aquesta modalitat permet als jubilats rebre la meitat del seu subsidi simultaniejant-lo amb un treball a temps parcial. Es percep, per tant, un percentatge de salari i un altre de prestació fins a arribar al 100% dels ingressos.

Quins són els avantatges de la jubilació parcial?

Entre els avantatges de la jubilació parcial hi ha el de poder incrementar el període de cotització, una opció que pot ser avantatjosa per a aquelles persones que han cotitzat poc temps. A més, com que la prestació no es veu reduïda pels coeficients reductors pel fet de no arribar a l’edat ordinària de jubilació, el treballador pot arribar a cobrar pràcticament el mateix treballant menys hores. Pel que fa a l’empresa, la cotització per jubilació parcial permet no solament un estalvi en la cotització, sinó també una renovació de la plantilla sense haver de recórrer a acomiadaments.

En aquest sentit, si el contribuent és el propietari titular de l’empresa no l’ha de deixar necessàriament perquè s’hagi jubilat. És possible mantenir la titularitat del negoci sempre que s’ocupi només aquest càrrec. És a dir, no es pot gestionar, dirigir o administrar l’empresa, sinó que només es pot ser-ne titular.

Més informació:

Si m’he acollit a la jubilació parcial, a la flexible o a l’anticipada, puc rescatar el meu pla de pensions?

Com accedir a la jubilació parcial si ets autònom

Temas relacionados