jubilacion parcial
Assegura la teva jubilació

Requisits de la jubilació parcial i els seus avantatges

maig 14, 2019 5 min 6 vegades compartit

A l’hora de pensar en la jubilació, són moltes les opcions que es presenten. Tant si encara ho veus lluny com si ja es va acostant el moment, el més aconsellable és tenir sempre present el futur, anticipar-se, estudiar totes les possibilitats que tenim i tenir un pla fixat per al moment en què ens vulguem retirar.

La jubilació parcial és una d’aquelles opcions que val la pena plantejar-se. Està pensada per a les persones que, havent complert els 60 anys, volen començar a cobrar la pensió per jubilació i compaginar-la amb un contracte laboral a temps parcial. Naturalment, el treballador que sol·liciti la jubilació parcial ha de complir una sèrie de requisits. Els vols conèixer? Te’ls expliquem tots en aquest apunt.

Jubilació parcial: què és?

Aquesta modalitat de jubilació permet cobrar una part de la pensió de jubilació i treballar a temps parcial al mateix temps, sempre que es compleixin un mínim d’anys cotitzats i uns requisits, si bé, com en tot, hi ha excepcions.

El més habitual, tot i que no és obligatori, és que vagi lligada a un contracte de relleu. Això vol dir que la persona que sol·licita la jubilació parcial tindrà un suplent que treballi les hores restants de la seva reducció de jornada.

A grans trets, la jubilació parcial ens facilita una sortida gradual del mercat laboral, compaginant pensió i feina. A més, és una manera d’endarrerir la nostra edat de jubilació ordinària, cosa que contribueix a augmentar la nostra futura pensió de jubilació.

Requisits per sol·licitar la jubilació parcial

Per accedir a aquest tipus de jubilació, cal que hagis complert els 60 anys i reuneixis les condicions exigides per tenir dret a la pensió de jubilació de la Seguretat Social. Per explicar de manera més clara els requisits de la jubilació parcial, distingirem entre dos supòsits: si el treballador ha complert l’edat de jubilació ordinària del moment i si no l’ha complert.

Abans de res, cal tenir en compte que l’edat ordinària de jubilació és l’edat necessària per optar a la pensió màxima. Concretament, el 2022, aquesta és de 65 anys si tens cotitzats més de 37 anys i sis mesos. Si tens menys anys cotitzats, l’edat se situa en 66 anys i dos mesos.

Si has assolit l’edat ordinària de jubilació

Si ja has arribat a l’edat de jubilació ordinària, a l’hora de sol·licitar la jubilació parcial necessites complir el requisit següent:

 • Haver cotitzat almenys 15 anys, dels quals dos han d’estar inclosos dins dels 15 anys anteriors.

Ara bé, a més dels anys cotitzats, cal tenir en compte els aspectes següents:

 • No és obligatori compaginar la jubilació parcial amb un contracte de relleu.
 • La reducció de la jornada de treball ha d’oscil·lar entre un mínim del 25% i un màxim del 50%. La reducció pot arribar fins al 75% quan es compagini amb un contracte de relleu a jornada completa de durada indefinida.
 • No s’exigeix antiguitat a l’empresa.

Si no has arribat a l’edat ordinària de jubilació

En aquest cas, les condicions són més estrictes i àmplies:

 • El treballador ha d’estar contractat a jornada completa.
 • La jubilació parcial s’ha de compaginar amb un contracte de relleu.
 • La reducció de la jornada de treball ha d’oscil·lar entre un mínim del 25% i un màxim del 50%. La reducció pot arribar fins al 75% quan es compagini amb un contracte de relleu a jornada completa de durada indefinida.
 • Hi ha un període mínim de cotització:
  • 33 anys cotitzats
  • 25 anys cotitzats en el cas de persones amb discapacitat igual o superior al 33%.
 • S’exigeixen almenys 6 anys d’antiguitat a l’empresa on estigui contractat.

Altres requisits sobre la jubilació parcial que cal tenir en compte

Finalment, veurem alguns detalls que has de tenir en compte a l’hora de plantejar-te accedir a aquesta modalitat de jubilació:

 • El salari del contracte laboral, en concordança amb la jornada, es redueix entre un 25% i un 50%.
 • El treballador continua cotitzant per a la jubilació el mateix percentatge que si hagués continuat amb el contracte a jornada completa.
 • Quan el treballador ho consideri (i si ha arribat a l’edat ordinària de jubilació que li correspon) es pot jubilar i cobrar el 100% de la pensió.
 • Des del 2013, els autònoms també tenen dret a sol·licitar la jubilació parcial.

Conclusions i avantatges de la jubilació parcial

Podríem dir que el principal avantatge d’accedir a la jubilació parcial és augmentar el nostre període de cotització, una opció que pot ser molt beneficiosa per a les persones que no han cotitzat prou anys per obtenir el 100% de la pensió. A més, el treballador pot arribar a cobrar pràcticament el mateix treballant menys hores.

D’altra banda, certament, per a algunes persones, deixar de treballar d’un dia per l’altre no és una opció gaire atractiva. Per això, dur a terme una transició gradual com la que t’ofereix una jubilació parcial pot ser la manera perfecta d’abandonar progressivament la vida laboral.

Temes relacionats