jubilacio parcial per autonoms
Assegura la teva jubilació

Com pots accedir a la jubilació parcial si ets autònom

Maig 24, 2023 5 min 7 vegades compartit

El col·lectiu feia anys que ho demanava i, per fi, amb la reforma de les pensions del 2013, els treballadors per compte propi poden accedir a la jubilació parcial per a autònoms. Aquest nou benefici els equipara als treballadors del Règim General però, com que és tan recent, és possible que molts aspectes no estiguin clars. La jubilació flexible és una opció que serveix a molts autònoms per compensar la seva pensió de jubilació en el cas que sigui més baixa del que esperaven.

Com que sabem que aquesta nova modalitat pot semblar confusa, hem recollit en aquest apunt tota la informació necessària, els avantatges i els requisits per accedir a la jubilació parcial per a autònoms. Continua llegint per conèixer-ne tots els detalls!

Què és la jubilació parcial per a autònoms?

Els autònoms són una part molt important del món laboral al nostre país i, tanmateix, opcions com la jubilació parcial o la jubilació anticipada han trigat anys a regularitzar-se.

Tot i la seva importància, i tal com es donava a conèixer a “Emprèn la teva Jubilació. Estudi per a pimes i autònoms”, elaborat per la Universitat de Barcelona i VidaCaixa, un 78% dels autònoms se senten més vulnerables a l’hora d’accedir a una jubilació digna que els treballadors del Règim General. La majoria assumeixen que la seva pensió no serà suficient per mantenir el seu actual nivell de vida.

Una bona manera de compensar la pensió és accedir a la jubilació parcial per a autònoms, que permet als treballadors que tinguin 60 anys complerts compaginar el 50% de la prestació amb una activitat professional de manera parcial. Així, poden continuar cotitzant durant més anys per accedir a una pensió més elevada quan es jubilin.

Un cop el treballador es retira completament de la vida laboral, accedeix al 100% de la pensió per jubilació que li correspongui.

Llegeix també: Tres claus per cobrar una pensió més alta sent autònom

Jubilació parcial per a autònoms: requisits

Igual que els treballadors del Règim General, els autònoms han de reunir una sèrie de condicions molt específiques per acollir-se a aquest tipus de jubilació. És una manera més de retardar l’edat de jubilació tant com sigui possible, per la qual cosa és un avantatge per al sistema de pensions. Per accedir a la jubilació parcial, els autònoms han de complir aquests requisits:

  • Haver assolit l’edat legal de jubilació, que el 2023 és de 65 anys en cas d’haver cotitzat 37 anys i nou mesos o de 66 anys i quatre mesos en cas d’haver cotitzat menys d’aquests períodes (l’edat de jubilació en autònoms augmentarà cada any fins a arribar als 67 el 2027).
  • Haver treballat els anys necessaris per cobrar el 100% de la pensió.
  • No haver-se acollit abans a una jubilació anticipada.

La jubilació parcial per als autònoms societaris

Els autònoms societaris són treballadors autònoms que han decidit formar una societat mercantil, és a dir, una empresa de qualsevol tipus. Els autònoms que estan donats d’alta com a societats presenten grans diferències en els tràmits i obligacions fiscals respecte als autònoms tradicionals tal com els coneixem. A l’hora d’accedir a prestacions, els treballadors per compte propi convencionals també tenen més facilitats, si bé per sort no és el cas de la jubilació parcial per als autònoms societaris.

Entre altres inconvenients a què s’enfronten, aquest tipus d’autònoms no poden cobrar el 100% de la pensió mentre continuïn treballant a través de la jubilació activa. Això no obstant, pel que fa a la jubilació parcial, els autònoms societaris no tindrien cap problema, ja que sí que poden accedir a aquest 50% de la pensió mantenint la seva activitat laboral de manera parcial.

Ampliar l’etapa laboral amb la jubilació parcial per als autònoms

Per a Camilo Abiétar, president de la Federació d’Organitzacions de Professionals, Autònoms i Emprenedors (OPA), els autònoms acostumen a trigar més que la resta de col·lectius a jubilar-se: “Hi ha un important nombre d’autònoms que decideixen ampliar la seva etapa laboral per continuar cotitzant, encara que sigui de manera parcial, per tal de poder compensar i millorar la pensió que obtindran en el futur”.

La major part dels autònoms arriben a l’edat de jubilació havent cotitzat per pensions mínimes, de manera que la possibilitat que els autònoms puguin cobrar pensió i treballar al mateix temps permet compensar econòmicament la prestació. “Una mica més del 80% cotitzen pel mínim possible. Si bé és cert que durant un període determinat això els pot afavorir si pateixen dificultats econòmiques, a la llarga una cotització més baixa es traduirà també en una menor pensió en el futur”, apunta Abiétar. Des de la seva associació treballen per conscienciar aquests treballadors dels avantatges d’incrementar la seva base de cotització per garantir una major protecció social.

Jubilació parcial per a autònoms: conclusions

En definitiva, la jubilació parcial per a autònoms pot ser una opció molt beneficiosa. I és que molts treballadors per compte propi decideixen fer les aportacions mínimes durant els anys cotitzats necessaris per accedir a aquesta modalitat de jubilació.

Una bona manera de mantenir el nivell de vida durant la jubilació pot ser combinar el cobrament del 50% de la pensió amb la feina a temps parcial i així continuar cotitzant durant més anys.

A més, des de les associacions i els col·lectius del sector insisteixen que l’aplicació de la jubilació parcial per a autònoms és una bona manera de regularitzar feines opaques que complementen el cobrament de pensions mínimes en aquests casos, la qual cosa és molt beneficiosa per a la recaptació fiscal.

Temes relacionats