Jubilación parcial
Assegura la teva jubilació

Com accedir a la jubilació parcial si ets autònom

maig 9, 2019 6 min 6 veces compartido

Assolint una reivindicació històrica del col·lectiu, des de la reforma de les pensions del mes d’abril de 2013 és possible que els treballadors per compte propi accedeixin a la jubilació parcial per a autònoms. Un canvi que, ‘de facto’ els equipara al règim general. Tot i això, la recent implementació i particularitats de la norma desperten encara certs recels al sector. Tenen aquests treballadors tota la informació necessària per tal d’accedir a l’anomenada jubilació flexible per als autònoms? Quins avantatges els aporta? Quins criteris han de complir?

Tot i ser un important col·lectiu en el nostre entorn laboral, temes com la jubilació parcial o fins i tot la jubilació anticipada per als autònoms han trigat molts anys en ser regulats. En aquest clima de transformació econòmica i social posterior a la crisi, el percentatge de treballadors per compte propi ha crescut respecte al total de la massa treballadora. És sorprenent per tant l’escassa informació disponible sobre els drets d’un grup de professionals tan importants per a l’economia espanyola. Segons l’informe “Flexibilidad en el Trabajo”, publicat recentment per la consultora Randstad, el pes d’aquest sector a Espanya ha incrementat del 16,4% al 17%, tot i que, igual que amb l’ocupació en general, s’han perdut més de 410.000 afiliats.

Tot i la seva importància, i tal com donava a conèixer “Emprèn la teva Jubilació. Estudi per a PIMEs i autònoms”, elaborat per la Universitat de Barcelona i VidaCaixa, una majoria de treballadors per compte propi, fins un 78%, se senten més vulnerables que els treballadors en règim general, pel que fa a l’accés a una prestació digna. La majoria assumeixen que la seva pensió no serà suficient per a poder mantenir el seu actual nivell de vida.

Des de la llei introduïda l’1 d’abril de 2013, la jubilació parcial per als autònoms permet als treballadors combinar una retirada cotitzada amb l’activitat professional. Per a Camilo Abiétar, president de la Federación de Organizaciones de Profesionales, Autónomos y Emprendedores (OPA), aquesta modificació respon a una de les “reivindicacions històriques” tant de la seva institució com d’altres agrupacions sectorials que han acollit amb satisfacció aquesta novetat que, equiparant els autònoms amb el règim general, s’ha convertit de fet en tot “un triomf per als treballadors per compte propi”.

Llegeix també: Què fer amb la jubilació si ets autònom

Abieitar assenyala que el col·lectiu autònom és un dels que s’incorpora a la jubilació més tard: “els últims anys, la mitjana d’edat de jubilació entre els autònoms ha superat els 65 anys, una edat que supera considerablement la del conjunt de treballadors en altres règims, i és que hi ha una part important que decideix ampliar la seva etapa laboral per tal de seguir cotitzant, encara que sigui de manera parcial, amb la finalitat de poder compensar i millorar la pensió que obtindran en el futur”.

Tenint en compte que molts treballadors autònoms arriben a l’edat de jubilació havent cotitzat per pensions mínimes, la possibilitat que els autònoms puguin cobrar la pensió i treballar al mateix temps, permet en molts casos compensar econòmicament la prestació. “Una mica més del 80% cotitza pel mínim possible. Això es tradueix en que, quan menys cotitzen, menys percebran en el futur. Aquesta circumstància es pot entendre com una arma de doble tall, ja que si bé és cert que durant un període determinat cotitzar per la base mínima pot afavorir aquells autònoms i els negocis que pateixen dificultats econòmiques, a la llarga una menor cotització implicarà una menor pensió en el futur”, apunta Abiétar, qui, des de la seva associació, treballa per conscienciar els treballadors dels avantatges d’incrementar, dins del possible, la base de cotització amb l’objectiu de garantir una major protecció social futura.

Tal com es donava a conèixer a “Emprende tu jubilación”, al 2015 la mitjana de les pensions dels autònoms era de 635 euros, mentre que la dels assalariats va ser de 1.155 euros. Aquesta important diferència evidència la situació de debilitat d’un dels col·lectius més vulnerables a l’hora d’afrontar problemes sobrevinguts com les crisi econòmiques. A més, com es desprèn d’aquest estudi, un 43% d’aquests treballadors no utilitza cap instrument d’estalvi, pla de pensions o de previsió per tal de complementar la prestació pública, fet que contribueix a profunditzar en aquesta situació de debilitat futura del col·lectiu.

Llegeix també: Tres claus per cobrar una pensió més alta sent autònom

Si no s’han pres mesures durant els anys de cotització exigits (actualment 25 anys), una solució per mantenir el nivell de vida pot ser combinar el cobrament de la pensió amb una activitat laboral. Equiparant els autònoms amb els treballadors per compte d’altri, aquesta modalitat flexible permet als treballadors que així ho desitgin la possibilitat de dur a terme una activitat laboral a temps parcial  o complet alhora que es cobra el 50% de la pensió cotitzada, deixant el cobrament total de la pensió pel moment en què cessi definitivament l’activitat laboral.

Els requisits per cobrar la jubilació parcial sent autònom inclouen haver complert l’edat mínima (65 actualment i 67 a partir del 2027) i haver treballat el temps necessari per tal de cobrar el 100% de la pensió. Això significa no haver-se acollit a bonificacions o anticipacions anteriorment. Aquesta fórmula, que es coneix com a pensionista actiu, preveu una cotització a la Seguretat Social simbòlica, que no es trasllada a la base de cotització: un 8% de la seva base, aportat íntegrament pel treballador (en el cas de treballadors en règim general, l’empresa s’haurà de fer càrrec del 6% i el treballador, del 2% restant).

Llegeix també: La pensió d’un treballador autònom és la meitat que la d’un treballador per compte d’altri

Segons les dades d’OPA, extretes de la Seguretat Social i del Ministeri de Treball, el passat mes de març hi havia a Espanya 1.934.850 treballadors per compte propi cobrant pensió. Aquesta xifra suposa 1.169 pensionistes més que el mes de gener de 2016, una xifra que, tal com afirma Abiétar, “dóna la idea que un important nombre d’autònoms, en comptes de jubilar-se, prefereixen allargar la seva vida laboral per tal de millorar la seva pensió futura”.

A més, la implementació de la jubilació parcial per als autònoms és una bona manera de regularitzar activitats opaques que, tal com s’ha detectat, complementen de fet el cobrament de pensions mínimes en el cas d’aquests treballadors. Un fet sens dubte avantatjós des del punt de vista de la recaptació fiscal.

Temas relacionados