Jubilació en autónoms
Assegura la teva jubilació

Jubilació en autònoms. Edat, requisits i quant es cobra

Novembre 10, 2022 6 min 66 vegades compartit

Les pensions de jubilació dels autònoms acostumen a ser clarament més baixes que les dels jubilats que hagin treballat per compte d’altri. Això té una explicació, i és que els autònoms trien la quota de cotització que més els convé. I moltes vegades, decideixen cotitzar menys.

Si ets autònom i vols començar a planificar la teva jubilació i saber què has de tenir en compte de cara al teu retir, en aquest apunt repassem els períodes i bases de cotització, com calcular la futura pensió i la taula de jubilació dels autònoms. Comencem?

Fes la teva simulació: Descobreix el pla d’estalvi ideal per al teu futur

Les claus de la jubilació per als autònoms

Començarem amb unes dades per posar-nos en context. Segons l’estudi ‘Emprèn la teva jubilació’, dut a terme per VidaCaixa i la Universitat de Barcelona, la pensió mitjana d’un autònom és la meitat que la d’un treballador per compte d’altri.

Però per què es dona aquesta diferència tan extrema? Normalment, els autònoms opten per cotitzar a la Seguretat Social per la base mínima. I és clar, com menys es cotitzi, més petita serà la pensió pública de jubilació.

Decidir cotitzar menys pot ser beneficiós per a la viabilitat d’un negoci en certs moments, tot i que també cal pensar a llarg termini i saber que això tindrà un efecte negatiu en la pensió de jubilació.

Com es pot veure, cotitzar menys és una arma de doble tall: durant molt temps afavoreix el negoci, però finalment repercuteix en una menor pensió. Per això, si l’autònom decideix cotitzar més durant almenys 20 anys abans de retirar-se, tindrà assegurats uns anys de jubilació més folgats.

s7fZ7Wy1GNXb UgRLzpQjD2390dRtCK19eNlKTb52iTUMa7hv5aGJVLYFKiwbrCQFxtykfsURgKkxE iXf7cKLswgaeCCPuKyH0o8POpUhWRApiG70lfRFY F94l0gChTZoEyJs9X6A S4r4kDIedHs8BmpZV24N1ejyCt bW3rC 46H53KP95bIDwYvT2w3ckTVCiWnsQ

El percentatge d’autònoms a Espanya és del 16,7%, gairebé dos punts per sobre de la mitjana europea (14,3%). L’informe ens diu que els treballadors per compte propi han de tenir molt en compte la seva base de cotització de cara a planejar la seva jubilació. Sense anar gaire lluny, avui més del 85% dels autònoms cotitzen per la base mínima. Això suposaria que la seva pensió no superaria els 635 euros al mes, pràcticament el 50% de la pensió mitjana d’un treballador per compte d’altri (1.155 euros). No en va, el 75% dels autònoms consideren que la pensió pública que rebran no els serà suficient un cop es retirin.

infografía sobre lo que tienes que hacer ante la jubilación si eres autónomo

Taula de l’edat de jubilació en autònoms

La reforma de les pensions que està en marxa al nostre país des del 2013 s’acabarà l’any 2027. Els canvis són graduals i varien cada any. Per exemple, l’edat de jubilació quedarà fixada en els 67 anys i en els 38 anys i sis mesos cotitzats, tal com mostra aquesta taula:

Imatge que conté taula

Descripció generada automàticament

El període de cotització també s’amplia. A partir del 2022 queda fixat en 300 mesos o 25 anys cotitzats.

Les bases de cotització per a autònoms

Les bases de cotització per les quals triem pagar a la Seguretat Social es poden canviar dues vegades l’any. El termini per canviar la base de cotització va des de l’1 de gener al 30 d’abril, i té efecte l’1 de juliol següent, i abans de l’1 de novembre, amb efecte a partir de l’1 de gener de l’any següent.

Càlcul de la pensió de jubilació en autònoms

La seva quantia varia en funció de quina quantitat i quants anys s’ha cotitzat a la Seguretat Social. Cotitzar per la base mínima suposa una pensió pública més reduïda. Els treballadors del Règim General cotitzen en funció del seu salari una quantitat fixa i inamovible per això.

En canvi, en el cas dels autònoms, més del 85% prefereixen cotitzar per la base mínima, la majoria (un 65% d’ells, segons l’estudi de VidaCaixa) perquè no poden pagar una cotització més alta. Per calcular la pensió de jubilació d’un autònom tindrem en compte la base reguladora. El càlcul varia des del 50% si s’han cotitzat 15 anys fins al 100% de la base reguladora si s’ha arribat als 37.

També pots utilitzar el nostre simulador de jubilació, que calcula en funció de diferents paràmetres, com els ingressos o el règim laboral (per compte propi o d’altri), la diferència entre el que un espera cobrar un cop jubilat i el que probablement cobrarà.

Jubilació anticipada per a autònoms

Fins l’any 2013 els autònoms no es podien jubilar de manera anticipada. Després de l’última reforma de les pensions, els autònoms ja ho poden fer, si bé l’edat no és fixa, sinó que depèn de l’edat ordinària de jubilació en el moment que ens retirem.

Els autònoms es poden jubilar de manera anticipada com a màxim dos anys abans de l’edat de jubilació ordinària. Això sí, la cotització mínima exigida és de 35 anys i el coeficient reductor, és a dir, el trosset de pensió que es resta pel fet de jubilar-se abans d’hora, és del 8% per any avançat.

Això no obstant, els autònoms no tenen accés a la jubilació anticipada forçosa, a la qual sí que poden accedir els treballadors per compte d’altri. Aquests es poden retirar fins a quatre anys abans de l’edat ordinària (per exemple, en cas d’acomiadament) sempre que hagin cotitzat 33 anys. Per a situacions equivalents, per exemple, la fallida del negoci, un autònom no té aquesta possibilitat.

La jubilació dels autònoms: conclusions

La diferència entre la pensió de jubilació d’un autònom i la d’un treballador del Règim General és gairebé del 50%. Una dada sens dubte sorprenent. Ja hem vist que els autònoms acostumen a cotitzar per la base mínima per una senzilla raó, i és que normalment no es poden permetre pagar una base més alta. Per tant, com menys cotització durant els anys en actiu, més petita serà la pensió durant la jubilació.

Si ens preocupa perdre poder adquisitiu quan arribem a l’edat de retirar-nos, és interessant optar per instruments d’estalvi com els plans de pensions per compensar la pensió pública de jubilació.

Altres alternatives poden ser els PIES o una AIELT, els quals tenen una sèrie d’avantatges tributaris que convé tenir en compte.

Temes relacionats
¿Tienes alguna duda?
    1. Hola Gerardo,al haber cotizado más de 36 años y 9 meses, la edad ordinaria de jubilación para este 2019, es de 65 años, la edad máxima que se puede anticipar la pensión son 2 años respecto a la fecha de jubilación ordinaria, 65 años en tu caso, por lo que no podrías jubilarte anticipadamente hasta los 63 años.En este el link  calcular el importe de la pensión. 

  1. Soy autonomo, tengo 66 años y 4 meses. He cotizado durante unos 30 años.
    Ahora deseo jubilarme pero mantener cierta actividad relacionada con mi empresa.
    Que propuestas tengo para seguir trabajando algo.