Jubilació en autónoms
Assegura la teva jubilació

Jubilació en autònoms: Edat, requisits i quant es cobra

Maig 10, 2023 6 min 68 vegades compartit

No és gens estrany que als autònoms del nostre país se’ls titlli d’herois sense capa; les seves condicions de treball, cotització i pensió són, en la majoria dels casos, molt més complexes i inferiors en comparació amb la resta de treballadors. Per descomptat, la jubilació també és més baixa que per a aquells que han treballat per compte d’altri i això té una explicació: els autònoms trien la quota de cotització que més els convingui. I moltes vegades, decideixen cotitzar menys.

Et trobes en aquesta situació? Ets autònom i vols saber com pots planificar la teva jubilació? Continua llegint per saber què has de tenir en compte de cara a millorar la teva pensió i el teu retir, en aquest post repassem les bases de cotització i com pots calcular la teva pensió si ets autònom, així com la taula de jubilació per a aquest tipus de treballadors. I també et donem consells per planificar la teva pensió. Comencem?

Les claus de la jubilació per als autònoms

El millor és posar-se en context amb algunes dades per comprendre més bé quina és la situació per als autònoms. Segons l’estudi ‘Emprèn la teva jubilació’, elaborat per VidaCaixa i la Universitat de Barcelona, la pensió mitjana d’un autònom és la meitat que la d’un treballador per compte d’altri. 

Però, per què aquesta diferència tan extrema? Normalment, els autònoms opten per cotitzar a la Seguretat Social per la base mínima. I és clar, com menys es cotitza, més baixa serà la pensió pública de jubilació. És habitual perquè, d’aquesta manera, poden guanyar més cada mes. 

Tot i així, decidir cotitzar menys pot ser beneficiós per a la viabilitat d’un negoci en determinats moments, encara que també cal pensar a llarg termini i saber que això tindrà un efecte negatiu en la pensió de jubilació. 

Com es pot apreciar, cotitzar menys és una arma de doble tall, durant molt temps afavoreix el negoci, però finalment repercuteix en una pensió més baixa. Per això, si l’autònom decideix cotitzar més durant almenys vint anys abans de retirar-se, tindrà assegurats uns anys de jubilació més folgats. 

image 9

El percentatge d’autònoms a Espanya és del 16,42 %, gairebé dos punts per sobre de la mitjana europea (14,30 %). L’informe ens diu que els treballadors per compte propi han de tenir molt en compte la seva base de cotització de cara a planejar la jubilació. Sense anar més lluny, avui més del 85 % dels autònoms cotitzen per la base mínima. Això suposaria que la seva pensió no superaria els 635 € al mes, pràcticament el 50 % de la pensió mitjana d’un treballador per compte d’altri (1.155 €). No en va, el 75 % dels autònoms consideren que, amb la pensió pública que reben, no tindran prou una vegada es retirin.

image 7

Taula de l’edat de jubilació en els autònoms

La reforma de les pensions que hi ha en marxa al nostre país des del 2013 acabarà l’any 2027. Els canvis són graduals i varien cada any. Per exemple, l’edat de jubilació quedarà fixada en els 67 anys i 38 anys i sis mesos cotitzats, tal com mostra aquesta taula:

image 8

El període de cotització també s’amplia. A partir del 2022, queda fixat en 300 mesos o 25 anys cotitzats.

Les bases de cotització per als autònoms

Les bases de cotització per les quals triem pagar a la Seguretat Social es poden canviar dues vegades a l’any. El termini per canviar la base de cotització va des de l’1 de gener fins al 30 d’abril, i té efecte l’1 de juliol següent, i abans de l’1 de novembre, amb efecte a partir de l’1 de gener de l’any següent.

Càlcul de la pensió de jubilació per als autònoms

La seva quantia varia en funció de quina quantitat i de quants anys s’hagi cotitzat a la Seguretat Social. Cotitzar per la base mínima suposa una pensió pública més reduïda. Els treballadors del règim general cotitzen en funció del seu salari una quantitat fixa i inamovible per aquest concepte. 

En canvi, en el cas dels autònoms, més del 85 % prefereix cotitzar per la base mínima, la majoria (un 65 %, segons l’estudi de VidaCaixa) perquè no poden pagar una cotització més alta. Per calcular la pensió de jubilació d’un autònom, hem de tenir en compte la base reguladora. El càlcul varia des del 50 %, si s’han cotitzat 15 anys, fins al 100 % de la base reguladora, si se n’han assolit els 37.

També pots fer servir el nostre simulador de jubilació, que calcula en funció de diferents paràmetres, com els ingressos o el règim laboral (per compte propi o d’altri), la diferència entre el que un espera cobrar un cop es jubili i el que probablement cobrarà.

Jubilació anticipada per als autònoms

Fins a l’any 2013, els autònoms no es podien jubilar de manera anticipada. Després de l’última reforma de les pensions, els autònoms ja ho poden fer, tot i que l’edat no és fixa, sinó que depèn de l’edat ordinària de jubilació en el moment del nostre retir. 

Els autònoms es poden jubilar de manera anticipada com a màxim dos anys abans de l’edat de jubilació ordinària. Això sí, la cotització mínima exigida és de 35 anys i el coeficient reductor, és a dir, el trosset de pensió que es resta per jubilar-se abans de temps, és del 8 % per any avançat.

Tanmateix, els autònoms no tenen accés a la jubilació anticipada forçosa, a la qual sí que poden accedir els treballadors per compte d’altri. Es poden retirar fins a quatre anys abans de l’edat ordinària (per exemple, en cas d’acomiadament) sempre que hagin cotitzat 33 anys. Per a situacions equivalents, per exemple, la fallida del negoci, un autònom no té aquesta possibilitat.

La jubilació dels autònoms: conclusions

A l’hora d’afrontar la jubilació, els autònoms tenen més inconvenients, ja que molts d’ells no es poden permetre pagar una cotització més alta. Així, la diferència entre la pensió de jubilació d’un autònom i la de qualsevol altre treballador és de gairebé la meitat. No sorprèn, per això, que cada cop hi hagi menys treballadors per compte propi al nostre país. 

Si ets autònom i et preocupa perdre poder adquisitiu quan arribis a l’edat de retirar-te, des de VidaCaixa et recomanem que optis per instruments d’estalvi que puguin complementar la pensió pública de la teva jubilació. Fins i tot, has de tenir en compte altres alternatives com poden ser els PIES o els AIELT, amb els quals tindràs avantatges tributaris que poden millorar la teva situació en el futur. 

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.