Ja està disponible “Les voltes que dona la vida”! No t’ho perdis!

grupos y bases cotizacion
Redueix els teus impostos

Grups i bases de cotització: a quin pertanyo i quant es paga en cadascun?

Abril 5, 2023 6 min 25 vegades compartit

Prestacions, subsidis, protecció social, jubilació… Què tenen en comú tots aquests conceptes? Bàsicament, que tots depenen de la cotització. Calcular i conèixer la nostra base de cotització és essencial per saber quin import d’atur o de pensió de jubilació rebrem en un futur, per exemple.

 

Les bases de cotització mínimes i màximes depenen dels grups de cotització del Règim General. En funció de la nostra categoria professional i del grup de cotització de la Seguretat Social, el percentatge del nostre sou pel qual cotitzem serà un o un altre. En aquest post, et donem les claus per saber quin és el teu grup de cotització i quant pagaràs en conseqüència. Queda’t a llegir-nos!

Grups de cotització 2023

La categoria professional de cada treballador determina quina serà la seva base de cotització, és a dir, el seu salari brut mensual. Incloses les hores extres, les pagues extres i les vacances retribuïdes i no gaudides.

Què és un grup de cotització de la Seguretat Social?

És la categoria professional mitjançant la qual s’agrupa els treballadors segons les seves funcions. Cada grup té una base diferent de cotització. Dit d’una altra manera, els grups de cotització fixen la contribució que ha de fer l’empresa a la Seguretat Social pel treballador que té contractat. De cara a l’empleat, estar en un grup de cotització o en l’altre repercuteix en les bonificacions, les cobertures i el salari. Ara ho veurem.

Bases i grups de cotització de la Seguretat Social per a empleats

Dins del Règim General de la Seguretat Social, hi ha 11 grups diferents de cotització. Són els següents:

 

 • Grup 1: Enginyers i llicenciats.
 • Grup 2: Enginyers tècnics, perits i ajudants titulats.
 • Grup 3: Caps administratius i de taller.
 • Grup 4: Ajudants no titulats.
 • Grup 5: Oficials administratius.
 • Grup 6: Subalterns.
 • Grup 7: Auxiliars administratius.
 • Grup 8: Oficials de primera i de segona.
 • Grup 9: Oficials de tercera i especialistes.
 • Grup 10: Peons.
 • Grup 11: Treballadors menors de 18 anys, sigui quina sigui la seva categoria professional.

 

Cadascun té (excepte Convenis Col·lectius específics) unes bases mínimes i màximes de cotització. Cada any, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publica la taula amb les bases per les quals cotitza cada treballador en funció de la seva categoria professional.

 

En la taula següent es mostren les bases de cotització per contingències comunes per a tots els grups:

 

Grup de cotització

Categoria professional

Base mínima euros/mes

Base màxima euros/mes

Grup de cotització 1

Enginyers i llicenciats

1.629,30

4.495,50

Grup de cotització 2

Enginyers tècnics, perits i ajudants titulats

1.351,20

4.495,50

Grup de cotització 3

Caps administratius i de taller

1.175,40 

4.495,50

Grup de cotització 4

Ajudants no titulats

1.166,70

4.495,50

Grup de cotització 5

Oficials administratius

1.166,70

4.495,50

Grup de cotització 6

Subalterns

1.166,70

4.495,50

Grup de cotització 7

Auxiliars administratius

1.166,70

4.495,50

Grup de cotització 8

Oficials de primera i de segona

1.166,70

4.495,50

Grup de cotització 9

Oficials de tercera i especialistes

1.166,70

4.495,50

Grup de cotització 10

Peons

1.166,70

4.495,50

Grup de cotització 11

Treballadors menors de 18 anys

1.166,70

4.495,50
Com puc saber quin és el meu grup de cotització de la Seguretat Social?

N’hi ha prou de revisar la nòmina mensual per comprovar quin és el grup de cotització al qual pertanys. 

Quina és la diferència entre categoria professional i grup de cotització?

Són dos conceptes diferents. El grup de cotització abasta més criteris que la categoria professional:

 1. L’aptitud professional del treballador.
 2. La seva titulació.
 3. El contingut general del seu lloc de treball.

 

El grup de cotització inclou diferents funcions, tasques i especialitats, a més de subgrups que determinen el lloc de treball. Sobretot és la titulació la que determina el grup de cotització en el qual entra l’empleat. Però, a més, el grup permet la mobilitat laboral, és a dir, es pot ajustar el càrrec a les necessitats de l’empresa. 

 

La categoria professional, en canvi, només determina l’aptitud professional del treballador.

Quines cobertures té el fet de pertànyer a un grup de cotització o a un altre?

Significa que l’empresa paga més o menys pel treballador a la Seguretat Social. Com més pagui, més seran les cobertures que l’empleat podrà rebre.

 

Aquestes són les cobertures més comunes:

 

 • Baixa per malaltia comuna.
 • Baixa per malaltia professional.
 • Incapacitat permanent.
 • Jubilació.
 • Atur o prestació de desocupació.

Quant li costa un treballador a una empresa?

Veurem un exemple pràctic per comprendre-ho millor. Suposem que una empresa contracta un treballador i li paga 1.000 euros bruts al mes per 40 hores setmanals. A aquest salari se li ha de descomptar primer el següent:

 

 • 4,7 % per contingències comunes.
 • 0,10% per formació.
 • 1,55 % en concepte de desocupació si el contracte és fix. Si és temporal, llavors és de l’1,6 %.

 

A això cal afegir-hi el que es paga d’IRPF, que va en funció del salari i de qüestions personals com, per exemple, si es tenen fills o no.

 

A més del salari brut, l’empresa ha de pagar a la Seguretat Social el 23,60 % per contingències comunes i un 0,60 % per formació, més un 0,20 % més al Fons de Garantia Salarial i un 5,50 % de la cotització per desocupació si el contracte és fix o el 6,70 % si el contracte és temporal.

 

També cal afegir-hi la cotització per accidents de feina o malaltia, que varia entre l’1,5 % i el 6,70 % en funció de la feina que es dugui a terme.

 

Tot això, aplicat al nostre exemple, amb un salari de 1.000 euros bruts, quedaria de la manera següent:

 

 • Deduccions del treballador
  • 4,70 % per contingències comunes: 47 euros
  • 0,10% per formació: 1 euro
  • 1,55 % per desocupació: 15,5 euros
  • 2 % de retenció per IRPF: 20 euros

 

 • Total de deduccions mensuals: 83,5 euros
 • 1.000 – 83,5 = 916,5 euros nets al mes (el salari final que rep l’empleat)

 

 • Assegurances socials que ha de pagar l’empresa:

 

 • 23,60 % per contingències comunes: 236 euros
 • 0,60% per formació: 6 euros
 • 0,20 % per Fons de Garantia Salarial: 2 euros
 • 6,70 % per cotització de desocupació: 67 euros
 • 1,50 % per accidents de feina o malaltia: 15 euros

 

 • Total a pagar per l’empresa: 326 euros
 • 1.000 + 326 = 1.326 euros (el cost total del treballador per a l’empresa)

 

En definitiva, després de les deduccions, el treballador rebrà un salari net de 916,5 euros al mes, i l’empresa haurà de pagar per ell (entre sou i cotitzacions) 1.326 euros al mes. 

 

Grups de cotització de la Seguretat Social: conclusions

El grup de cotització i la categoria professional d’un empleat determina la seva base de cotització, és a dir, el percentatge de sou que destina a la Seguretat Social i, per tant, a les seves cobertures. 

 

De cara a l’empleat, estar en un grup de cotització o en l’altre repercuteix en les bonificacions, les cobertures i també en el salari. Hi ha 11 grups de cotització diferents, i cada any el BOE publica la taula amb les bases per les quals cotitza cada treballador. És important saber-ho per tenir un control de les proteccions que tenim en cas d’accident, desocupació o de cara a la nostra pensió de jubilació. Més informació:

Diferència entre base reguladora i base de cotització

Com es calcula la pensió dels funcionaris?

Simuladores y calculadoras

Calcula tu próxima etapa con Ruta67

Si te planteas cuánto podrías ahorrar con tus ingresos o qué plan de pensiones encaja contigo, incluso si buscas visualizar tu futuro, te lo ponemos fácil con nuestros simuladores y calculadoras que te ayudarán a afrontar tu próxima etapa con Ruta67.