grupos y bases cotizacion
Redueix els teus impostos

Grups i bases de cotització: a quin pertanyo i quant es paga en cadascun?

Agost 4, 2020 5 min 20 vegades compartit

Què és un grup de cotització

Què és un grup de cotització? Es tracta de la classificació professional que estableix la Seguretat Social i en funció de la qual s’agrupa els treballadors segons les seves funcions per determinar les diferents bases de cotització. Dit en altres termes, fixen el nivell de contribució que ha de fer l’empresa a la Seguretat Social pel treballador que té contractat. De cara a l’empleat, estar en un o altre grup de cotització repercuteix, per exemple, en les bonificacions, les cobertures i el salari que pugui percebre. Vegem-ho.

Grups i bases de cotització a la Seguretat Social per a assalariats

Hi ha 11 grups de cotització. Són els següents:

 • Grup 1: Enginyers i llicenciats.

 • Grup 2: Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats.

 • Grup 3: Caps administratius i de taller.

 • Grup 4: Ajudants no titulats.

 • Grup 5: Oficials administratius.

 • Grup 6: Subalterns.

 • Grup 7: Auxiliars administratius.

 • Grup 8: Oficials de primera i de segona.

 • Grup 9: Oficials de tercera i especialistes.

 • Grup 10: Peons.

 • Grup 11: Els treballadors menors de 18 anys, sigui quina sigui la seva categoria professional.

Cadascun d’ells té, per regla general, i llevat de Convenis Col·lectius específics, unes bases mínimes i màximes respectives. Cada any el BOE publica la taula amb les bases per les quals cotitzarà cada treballador en funció del seu grup professional.

En la taula següent es mostren les bases de cotització per contingències comunes per a tots els grups:

Taula amb les bases de cotització per contingències comunes per a tots els grups

Com puc saber quin és el meu grup de cotització?

Per a un assalariat n’hi ha prou amb revisar la nòmina mensual per comprovar quin és el grup de cotització al qual pertany. Per als autònoms funciona d’una altra manera.

Quina és la diferència entre grup de cotització i categoria professional?

Es tracta de dos conceptes diferents. El grup de cotització és un concepte més ampli que la categoria professional, ja que té en compte els elements següents:

 1. L’aptitud professional del treballador.
 2. La seva titulació.
 3. El contingut general del càrrec que aquest exerceix.

El grup de cotització inclou diferents funcions, tasques i especialitats, a més de subgrups que determinen el lloc de treball. La categoria professional, en canvi, indica únicament la capacitació professional del treballador. Per establir els grups de cotització la titulació és fonamental, ja que cap treballador sense la titulació requerida pot figurar en un grup en el qual se li exigeixi.

Enginyers treballant a una fàbrica

Quines cobertures té el fet de pertànyer a un grup o un altre de cotització?

El fet de pertànyer a un grup o un altre significa que l’empresa, en el cas dels treballadors assalariats, paga més o menys pel treballador a la Seguretat Social. Com més pagui, més grans seran les cobertures que l’empleat podrà rebre en cas que ho necessiti.

Aquestes són les cobertures més comunes:

 • Baixa per malaltia comuna.
 • Baixa per malaltia professional.
 • Incapacitat permanent.
 • Jubilació.
 • Atur o prestació de desocupació.

Quant li costa un treballador a una empresa?

Suposem que una empresa contracta un treballador i li paga 1.000 euros bruts al mes per 40 hores setmanals. A aquest salari se li ha de descomptar primer el següent:

 • 4,7% per contingències comunes.
 • 0,10% per formació.
 • 1,55% en concepte de desocupació si el contracte és fix. Si és temporal, llavors és de l’1,6%.

A això cal afegir-hi el que es paga d’IRPF, que va en funció del salari i també de qüestions personals com, per exemple, si es tenen fills o no.

A més del salari brut, l’empresa ha de pagar a la Seguretat Social el 23,60% per contingències comunes i un 0,60% per formació, més un altre 0,20% al FOGASA i un 5,50% de la cotització per desocupació si el contracte és fix o el 6,70% si el contracte és temporal.

També cal afegir-hi la cotització per accidents de treball o malaltia, que varia entre l’1,5% i el 6,70% en funció de la feina que es dugui a terme.

Amb un salari de 1.000 euros bruts, quedaria de la manera següent:

Deduccions del treballador:

 • 4,70% de contingències comunes: 47 euros.
 • 0,10% per formació: 1 euro.
 • 1,55% per atur: 15,5 euros.
 • 2% de retenció per IRPF: 20 euros.
 • Total de deduccions mensuals: 83,5 euros.
 • 1.000 – 83,5 = 916,5 euros.

Assegurances socials que ha de pagar l’empresa:

 • 23,60% per contingències comunes: 236 euros.
 • 0,60% per formació: 6 euros.
 • 0,20% per FOGASA: 2 euros.
 • 6,70% per cotització d’atur: 67 euros.
 • 1,50% per accidents de treball o malaltia: 15 euros.
 • Total que ha de pagar l’empresa: 326 euros.
 • 1.000 + 326 = 1.326 euros (és el cost total del treballador per a l’empresa).

El cost total per a l’empresa d’un treballador al qual li paga 1.000 euros bruts és de 1.326 euros. Cal recordar, també, que el treballador no cobra realment aquests 1.000 euros, sinó el salari net.

Hi ha grup de cotització per als autònoms?

Tot el que s’ha explicat fins aquí varia si ets un treballador per compte propi. Pel que fa als autònoms, la quota a la Seguretat Social s’abona d’una altra manera i les bonificacions són diferents. Com que un mateix és el seu propi cap, serà el treballador qui pagui a la Seguretat Social la seva contribució. El 2020 la base de cotització mínima per als treballadors per compte propi es fixa en 944,40 euros al mes (màxima de 1.221,03 euros al mes) i es paga una quota de 286,15 euros al mes a la Seguretat Social. D’aquests diners:

 • Un 28,3% van dirigits a contingències comunes.
 • Un 1,1%, a contingències professionals.
 • Un 0,8%, a cessament d’activitat.
 • Un 0,1%, a formació professional.

Més informació:

Diferència entre base reguladora i base de cotització

Com es calcula la pensió dels funcionaris?

Temes relacionats