Dona autònoma descobrint què és la jubilació activa
Assegura la teva jubilació

Tots els detalls sobre la jubilació activa dels autònoms

Juliol 22, 2019 4 min 9 vegades compartit

Sabies que és possible cobrar una pensió i continuar treballant per compte propi o d’altri? Se’n diu jubilació activa i aquí t’explicarem què has de fer (i complir) si ets un treballador autònom que finalitza la seva etapa laboral per poder accedir-hi.

L’objectiu de la jubilació activa és contribuir a la sostenibilitat del sistema de pensions i promoure l’envelliment actiu. Hi ha una sèrie de requisits, aplicables a empleats i a autònoms, per accedir a la pensió de la jubilació activa. Són els següents:

  • Accedir a la pensió després d’haver complert l’edat legal de jubilació i amb tots els anys cotitzats.
  • Les jubilacions anticipades i que disposin de bonificació queden exemptes d’aquesta modalitat.
  • Ja sigui com a empleat o com a autònom, es podrà dur a terme qualsevol activitat econòmica tant a temps complet com parcial.

Quant es cobra de pensió?

La pensió és del 50% del reconeixement inicial un cop el treballador s’ha jubilat. Queda exclòs en la quantitat que s’ha de percebre el complement per mínims, independentment de la jornada laboral o l’activitat realitzada.

La jubilació activa permet optar per dues possibilitats: contractar o no contractar ningú. Per poder cobrar el 100% d’aquesta pensió contributiva tens l’obligació de contractar, com a mínim, un treballador per compte d’altri. La compatibilitat del 100% de la pensió amb l’activitat per compte propi s’estableix únicament per als autònoms, sempre que s’hagi contractat almenys un treballador per compte d’altri. A més, segons les últimes modificacions, compatibilitzar el 100% de la quantia de la pensió de jubilació amb l’activitat per compte propi s’ha d’emmarcar en l’activitat per la qual es va donar d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

Quota de solidaritat

Mentre s’està en situació de jubilació activa, cal seguir pagant quota d’autònoms? No es paga una quota com a tal, però sí el que s’anomena quota de solidaritat. Cal abonar la quota de la cotització per incapacitat temporal més un tipus especial del 8%. També s’hi poden afegir les contingències professionals, amb la qual cosa l’import augmenta.

Límits

La pensió de jubilació es revalora cada any i, és clar, també augmentarà el que cobris del 50% de la pensió. Amb la jubilació activa no es té dret als complements per a pensions inferiors a la mínima mentre es mantingui la modalitat de jubilació activa.

Dit en altres termes, si després de l’aplicació dels coeficients reductors a la base reguladora la quantia queda per sota de la mínima, no és possible, en la modalitat de jubilació activa, sumar-hi els complements que ofereix la Seguretat Social.

Diferències entre la jubilació parcial i la jubilació activa

A vegades la jubilació parcial i la jubilació activa es confonen. La jubilació parcial permet accedir a la pensió i tenir una vida laboral a temps parcial. Es pot optar per aquesta modalitat de jubilació abans del final legal de l’etapa laboral. En la parcial, el contracte a temps complet es converteix en contracte a temps parcial per poder rebre la pensió de jubilació juntament amb el sou de la feina que es desenvolupa.

A més, únicament els treballadors per compte d’altri i els socis treballadors o de treball de les cooperatives tenen dret a gaudir d’aquest tipus de jubilació contributiva.

Com se sol·licita la jubilació activa?

És molt senzill. Es tracta d’omplir l’imprès de sol·licitud que proporciona la Seguretat Social, en el qual s’hauran d’indicar dades personals (domicili, etc.), fiscals i també de cotització. Cal que el document sigui el model de conformitat per a l’empresa perquè es pugui sol·licitar la modalitat de jubilació activa.

Més informació:

Treballar després de la jubilació: tres idees per invertir el teu temps

Els beneficis d’endarrerir la jubilació (i que la ciència avala)

Temes relacionats