autonom jubilat treballant
Assegura la teva jubilació

Què és la jubilació activa en autònoms?

Juny 5, 2023 5 min 9 vegades compartit

Sabies que és possible cobrar una pensió i continuar treballant? Se’n diu jubilació activa i es pot dur a terme tant si ets treballador per compte d’altri com si ho ets per compte propi. Aquí t’explicarem què has de fer (i complir) si ets un treballador autònom que finalitza la seva etapa laboral per accedir-hi.

La jubilació activa per a autònoms és una alternativa de retir que permet combinar un treball a temps parcial o complet i, al mateix temps, cobrar la pensió per jubilació. L’objectiu principal és contribuir a la sostenibilitat del sistema de pensions i promoure l’envelliment actiu. Vegem quines són totes les condicions i requisits de la jubilació activa per a autònoms el 2023.

Requisits per sol·licitar la jubilació activa per a autònoms

Hi ha una sèrie de requisits, aplicables a empleats i a autònoms, per accedir a la pensió de jubilació activa. Són els següents:

  • Tenir l’edat de jubilació permesa per la legislació, actualment fixada en els 65 anys o 66 anys i 4 mesos depenent dels teus anys de cotització.
  • Estar donats d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i estar al dia pel que fa als pagaments amb la Seguretat Social.
  • Finalment, un altre dels requisits de jubilació activa per a autònoms és haver arribat a la pensió màxima en anys cotitzats, és a dir, assolir el 100% de la base reguladora.

Ja sigui com a empleat o com a autònom, es podrà dur a terme qualsevol activitat econòmica tant a temps complet com parcial.

Quant es cobra de pensió?

La quantia de la jubilació activa per a autònoms el 2023 dependrà fonamentalment d’un factor: si es tenen contractats treballadors per compte d’altri o no.

  • En el cas dels autònoms que tinguin empleats contractats, podran rebre el 100% de la pensió que els correspongui.
  • Els autònoms que no tinguin ningú contractat, únicament rebran el 50% del que estigui establert en la seva pensió.

En el cas que l’autònom que no té ningú contractat deixés de treballar, passaria a rebre el 100% del seu subsidi. Aquesta és la principal diferència entre els autònoms i els treballadors per compte d’altri, ja que només el primer d’aquests dos grups pot optar a rebre el 100% de la pensió assignada.

Quota de solidaritat

La jubilació per a autònoms comporta molts canvis i dubtes, sobretot si s’opta per una alternativa com és la jubilació activa. Per exemple, cal continuar pagant quota d’autònoms? La resposta és no. No es paga una quota d’autònoms com a tal, però sí el que s’anomena quota de solidaritat. Cal abonar la quota de la cotització per incapacitat temporal més un tipus especial del 8%. També s’hi poden afegir les contingències professionals, amb la qual cosa l’import augmenta.

Límits de la jubilació activa en autònoms el 2023

La pensió de jubilació es revalora cada any i, per tant, també augmentarà el que cobris del 50% de la pensió. Amb la jubilació activa no es té dret als complements per a pensions inferiors a la mínima mentre es mantingui la modalitat de jubilació activa, és a dir, no podràs complementar el teu subsidi amb un altre tipus d’ajudes per a pensions mínimes.

Dit en altres termes, si després de l’aplicació dels coeficients reductors a la base reguladora la quantia queda per sota de la mínima, no és possible, en la modalitat de jubilació activa, sumar-hi els complements que ofereix la Seguretat Social.

Diferències entre la jubilació parcial i la jubilació activa

A vegades la jubilació parcial i la jubilació activa es confonen. La jubilació parcial permet accedir a la pensió i tenir una vida laboral a temps parcial. Es pot optar per aquesta modalitat de jubilació abans del final legal de l’etapa laboral. En la parcial, el contracte a temps complet es converteix en contracte a temps parcial per poder rebre la pensió de jubilació juntament amb el sou de la feina que es desenvolupa.

A més, únicament els treballadors per compte d’altri i els socis treballadors o de treball de les cooperatives tenen dret a gaudir d’aquest tipus de jubilació contributiva.

Com se sol·licita la jubilació activa per a autònoms?

És molt senzill. Es tracta d’omplir l’imprès de sol·licitud que proporciona la Seguretat Social, en el qual s’hauran d’indicar dades personals (domicili, etc.), fiscals i també de cotització. Cal que el document sigui el model de conformitat per a l’empresa perquè es pugui sol·licitar la modalitat de jubilació activa.

Jubilació activa per a autònoms societaris no disponible

L’única excepció de la jubilació activa per a autònoms és el cas dels autònoms societaris. Els autònoms societaris són aquells que han creat la seva pròpia societat mercantil. Aquest tipus d’autònoms únicament tenen l’opció de cobrar el 50% de la pensió, igual que passa amb els treballadors per compte d’altri. Això és degut al fet que, encara que l’autònom tingui personal contractat, es considera que qui els dona feina és pròpiament la societat i no el mateix autònom. Per tant, la jubilació activa si ets autònom societari no és una opció disponible.

En conclusió

La jubilació activa per a autònoms el 2023 a Espanya ha esdevingut una opció atractiva per als que volen continuar treballant després d’arribar a l’edat de jubilació. Aquesta modalitat fomenta la continuïtat laboral, l’emprenedoria i la transferència de coneixements, alhora que ofereix estabilitat econòmica a través de la pensió de jubilació. Com a resultat d’això, els autònoms poden mantenir-se actius, generar ingressos extres i contribuir al creixement i desenvolupament de l’economia espanyola.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.