Treballador gaudint de la jubilació activa a l'oficina
Assegura la teva jubilació

Els beneficis de la jubilació activa

Setembre 19, 2023 6 min 13 vegades compartit

Cada vegada és més freqüent, les persones arriben a l’edat de jubilació en un bon estat de salut i en les condicions físiques i emocionals perfectes per continuar treballant per voluntat pròpia.

L’esperança de vida, especialment alta al nostre país, ens permet viure com a jubilats fins i tot més temps que el que passem com a adolescents. Les persones grans tenen moltes opcions per omplir el seu temps, viatjar, descobrir nous hobbies, passar més temps amb la família, practicar algun esport, però també poden triar continuar treballant. És el que coneixem com a jubilació activa.

Si et balla pel cap continuar amb la teva activitat laboral o amb alguna altra després d’haver complert la teva edat de jubilació, t’interessarà llegir aquest apunt, en el qual t’expliquem tot el que cal saber sobre la jubilació activa i els seus requisits, les opcions per als treballadors autònoms, les quanties de les pensions si optem per aquesta modalitat i altres alternatives. Continua llegint!

Jubilació activa: en què consisteix?

Si t’estàs preguntant què és la jubilació activa, et direm que consisteix en una modalitat que permet combinar una pensió amb una feina a temps parcial o total, per compte d’altri o propi. Això és possible sempre que hagis arribat a l’edat ordinària de jubilació. Aquesta opció és molt valuosa per a les persones que es volen mantenir actives en el mercat laboral, ajudar a alleujar les seves butxaques i les dels seus familiars, així com augmentar la sostenibilitat en el temps del sistema de pensions espanyol.

En els darrers anys s’han aplicat a Espanya algunes novetats en el sistema de pensions que premien que s’allarguin els anys en actiu. I és que això contribueix a la sostenibilitat del sistema de pensions, que en aquests moments té un futur una mica incert.

Requisits per accedir a la jubilació activa

Els requisits bàsics per accedir a la jubilació activa a Espanya són els següents:

  • Que hagi cotitzat els anys suficients per rebre la pensió de jubilació completa. El 2023, es podrà accedir al 100% de la pensió a partir dels 37 anys i sis mesos cotitzats.
  • Que la professió que s’exercirà sigui dins del sector privat. I és que el treball públic no és compatible amb una pensió de jubilació.

La cotització durant la jubilació activa

Durant la realització d’una activitat laboral per compte d’altri o per compte propi que sigui compatible amb la pensió de jubilació, els treballadors continuaran cotitzant a la Seguretat Social però no de la mateixa manera.

La cotització serà més reduïda i es farà efectiva només quan es produeixi una incapacitat temporal o per contingències professionals, així com un 9% en qualitat de cotització especial de solidaritat, en què el 7% és a càrrec de l’empresari i el 2% del treballador. Aquest tipus de cotització de solidaritat s’entén com una aportació al sistema sense contraprestació, ja que s’està compatibilitzant una pensió amb les rendes del treball. Quan s’acaba l’activitat laboral, es torna a recuperar el 100% de la pensió inicial.

Quant puc cobrar amb la jubilació activa?

La quantitat de pensió que rebrem si triem retirar-nos amb la jubilació activa és del 50% de la pensió completa que ens correspondria si ens jubiléssim completament. Les quanties de les pensions de jubilació es van revalorant any a any.

En qualsevol cas, tant treballadors com empresaris cotitzaran per aquestes activitats a la Seguretat Social, si bé es tracta d’una cotització reduïda per incapacitat temporal i per contingències professionals.

La jubilació activa per als autònoms

Aquest percentatge de pensió pot augmentar fins al 100% en el cas de la jubilació activa per a autònoms quan tinguin contractat almenys un treballador per compte d’altri. En el cas que no el tinguin, cobraran el 50%, excepte si els seus ingressos no superen el salari mínim interprofessional (el 2023 és de 15.120 euros bruts anuals); en aquest cas, sí que rebran el 100%.

A més, a la cotització reduïda a la Seguretat Social, s’hi sumarà una cotització de solidaritat del 9%.

I la jubilació activa per als autònoms societaris?

Els autònoms societaris són els que creen una societat mercantil per exercir la seva activitat. Aquests treballadors no poden cobrar el 100% de la pensió durant una jubilació activa perquè, encara que tinguin treballadors contractats, es considera que és la societat i no la persona qui els contracta. Així, cobraran el 50% de la pensió com els treballadors per compte d’altri.

Altres alternatives a la jubilació activa

En el cas que ens arribi l’edat de jubilació i no estiguem preparats per retirar-nos del tot, la jubilació activa no és l’única opció. També podem optar per altres opcions de jubilació que potser s’adaptin més a les nostres necessitats:

  • Compatibilitzar el cobrament complet de la pensió per jubilació amb una activitat per compte propi si els ingressos anuals no superen el Salari Mínim Interprofessional.
  • La jubilació flexible, que permet compatibilitzar una pensió amb una feina a temps parcial. En aquest cas, la pensió es redueix de manera proporcional a la jornada laboral.

Recapitulant

La jubilació activa és una de les maneres disponibles per accedir a la jubilació. És una cosa especial, ja que permet combinar el 50% de la pensió que ens correspondria per jubilació amb una feina a temps parcial o total, per compte d’altri o propi.

Això sí, la feina ha de ser en el sector privat, ja que el públic no admet aquesta modalitat de jubilació. A més, per poder retirar-se d’aquesta manera, cal que hagi passat un any des que es va complir l’edat de jubilació corresponent i s’hagin cotitzat els anys suficients per poder rebre la pensió completa de jubilació.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.