Dona treballant després de la jubilació
Assegura la teva jubilació

Es pot treballar estant jubilat?

Novembre 17, 2020 6 min 20 vegades compartit

Seguir treballant després de la jubilació és possible. Únicament cal complir una sèrie de condicions. Hi ha diverses opcions i són aplicables tant si un treballa per compte d’altri com si ho fa per compte propi.

Idees per treballar després de la jubilació

Si un jubilat decideix seguir treballant, disposa de diferents opcions amb les quals podrà mantenir-se actiu.

Mentoring per a emprenedors

Un dels actius d’un jubilat és la seva experiència, un bagatge professional que pot ser una bona guia per a molts emprenedors.

Les nombroses associacions que donen impuls a aquesta iniciativa acompanyen tant l’empresari que inicia la seva carrera com el professional retirat que aporta la seva experiència.

Una de les organitzacions més conegudes sobre aquesta matèria és el SECOT (Sèniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica), on es coordina l’experiència dels jubilats amb l’impuls dels emprenedors que comencen un negoci.

Voluntariat social

Una altra manera de treballar després de la jubilació consisteix a prestar ajuda voluntària a diferents sectors per ajudar altres persones. La Unió Democràtica de Pensionistes i Jubilats d’Espanya (UDP) és l’associació que organitza aquest tipus de voluntariats. A més de la satisfacció pel fet de prestar ajuda desinteressada als altres, és una tasca que permet relacionar-se amb grups de característiques semblants.

Simultaneïtat de cobrar una pensió amb una feina

D’altra banda, hi ha tres alternatives per continuar desenvolupant una activitat professional un cop iniciada l’etapa del retir laboral, mesures que van adreçades als jubilats que vulguin simultaniejar cobrar una pensió amb una feina. Són la jubilació parcial, la jubilació flexible i la jubilació activa.

Jubilació parcial

La jubilació parcial és l’opció per a aquell treballador que, abans de sol·licitar la jubilació, vol seguir treballant. Es tracta d’un contracte a temps parcial. Es cobra la pensió i també el sou de la feina, que es cobra sencer. La quantia de la pensió es veu reduïda.

A efectes legals, es continua sent un empleat en actiu (encara que es cobri la pensió) i no es converteix en jubilat fins que sol·licita la jubilació completa. És una mesura de foment de l’ocupació i de retardament de l’edat efectiva de jubilació.

Jubilació flexible

La jubilació flexible és aplicable a les persones ja jubilades que volen tornar a treballar. És a dir, es tracta de tornar de ple al mercat laboral. No és possible passar de la parcial a la flexible i el contracte que deriva d’aquesta opció de jubilació pot ser a temps complet o parcial.

També cal tenir en compte que qui dona feina a la persona que sol·licita la jubilació flexible no pot ser el mateix que ho va fer abans de la jubilació.

La persona que sol·licita la jubilació flexible ha de cobrar sencera la pensió i, a més, ha de disposar d’un contracte a temps parcial. L’objectiu d’aquesta modalitat de jubilació és alleugerir les càrregues de la Seguretat Social.

Jubilació activa

La jubilació activa s’aplica des de l’edat legal de jubilació, que el 2020 és de 65 anys i 10 mesos o 37 anys o més cotitzats. Amb aquesta opció és possible compatibilitzar la pensió amb un treball a temps complet o parcial.

Per accedir a la jubilació activa cal disposar de la màxima pensió que correspongui. El percentatge aplicable a la base reguladora respectiva a l’efecte de determinar la quantia de la pensió causada ha d’arribar al 100%. Això es tradueix en el fet que hem hagut d’assolir la màxima pensió que correspongui per poder gaudir-ne.

La quantia serà del 50% del total de la pensió. Però “si l’activitat es duu a terme per compte propi i s’acredita tenir contractat, almenys, un treballador per compte d’altri, la quantia de la pensió compatible amb la feina arribarà al 100%”, tal com recull la nova Llei d’Autònoms.

Conseqüències de treballar estant jubilat

Si un jubilat vol seguir treballant té l’obligació de comunicar-ho a l’Administració perquè prengui les mesures oportunes. No comunicar-ho pot comportar sancions o embargaments de la pensió de jubilació.

Possibles sancions

Si un jubilat se salta els procediments establerts i compagina el cobrament de la prestació de jubilació amb una activitat laboral sense comunicar-ho prèviament a l’Administració es juga una sanció. La quantia d’aquesta multa pot arribar als 10.000 euros o entre tres i sis mesos de prestació, a més de l’obligació de retornar els diners que ha rebut de manera indeguda.

Altres dubtes sobre treballar després de la jubilació

Un jubilat pot treballar les seves terres?

Sí, un jubilat pot treballar les seves terres. Segons la llei, és possible la “compatibilització de les tasques agràries que tinguin caràcter esporàdic i ocasional amb la pensió de jubilació del Sistema Especial per a Treballadors per Compte d’Altri Agraris”. Els ingressos anuals no han de superar el salari mínim interprofessional (SMI), que el 2020 és de 950,00 euros al mes i 13.300 euros anuals en 14 pagues.

Jubilat treballant les seves terres

Un funcionari jubilat pot treballar?

L’única incompatibilitat que té la pensió de jubilació d’un funcionari per compaginar-la amb una feina és que aquesta es produeixi en el sector públic. Si un empleat públic jubilat torna a la funció pública, la prestació de jubilació resta en suspens mentre duri el desenvolupament de l’activitat.

Ara bé, sí que és possible de manera general compatibilitzar la jubilació d’un empleat públic si la feina es desenvolupa en el sector privat. L’única excepció a aquesta norma es dona quan el càlcul de la pensió s’ha dut a terme amb cotitzacions en altres règims diferents del de Classes Passives. En aquest cas és incompatible per a un funcionari realitzar tasques en l’àmbit privat tant per compte propi com per compte d’altri.

Un jubilat pot tenir una feina esporàdica?

Sí, un jubilat pot dur a terme una feina de manera esporàdica sense que això suposi la suspensió del cobrament de la prestació de jubilació ni cap altra incompatibilitat. Ara bé, cal que compleixi una sèrie de requisits. Són els següents:

  • Les feines únicament poden ser per compte propi.
  • Els ingressos per aquesta activitat no poden superar l’SMI (13.300 euros anuals en 14 pagues el 2020).
  • Les prestacions a la Seguretat Social no generen drets per al treballador.
  • Com qualsevol treballador, haurà de retre comptes amb Hisenda.

Què passa si soc el propietari d’un negoci?

El propietari d’un negoci pot compatibilitzar el cobrament de la prestació de jubilació amb ser titular d’un negoci. Ara bé, l’activitat que desenvolupi no pot suposar gestió, administració i direcció ordinària de l’empresa. Això seria una activitat incompatible amb la pensió de jubilació pública. Què pot fer llavors? Normalment es pot actuar a través d’intermediaris, ja que la titularitat d’un negoci no suposa una activitat professional directa.

Més informació:

Els beneficis d’endarrerir la jubilació (i que la ciència avala).

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.