Home preocupat per l'embargament de la seva pensió de jubilació
Assegura la teva jubilació

Es pot embargar la pensió de jubilació?

Setembre 16, 2020 4 min 9 vegades compartit

L’embargament de la pensió de jubilació és una possibilitat prevista per la llei. Si bé aquesta possibilitat és una mica remota i no se solen donar sovint casos d’aquest tipus, és important conèixer les casuístiques que poden propiciar-la i saber per endavant com es pot evitar una situació semblant.

Així doncs, d’acord amb la Seguretat Social, la pensió es pot embargar, però hi ha exempcions que varien en funció del salari mínim interprofessional (SMI) i de les capacitats econòmiques en cada cas.

Quan és inembargable la pensió?

Aquestes exempcions es donen quan els únics ingressos que rep el deutor provenen d’un salari o pensió, havent de fer front al pagament d’un deute i, consegüentment, trobar-se en situació de desemparament, sense poder sustentar-se a si mateix o a la família (per exemple, afrontar una pensió alimentària). Per aquesta raó, certes quanties de la pensió són inembargables.

D’acord amb l’escala prevista en l’art. 607 de la Llei d’Enjudiciament Civil, la pensió de la Seguretat Social no es pot embargar si la seva quantia és inferior a l’import del salari mínim interprofessional vigent en cada moment. El 2020, l’import de l’SMI a Espanya se situa en 950 euros al mes. Aquesta mateixa llei també prohibeix l’embargament de qualsevol salari, sou, pensió o retribució si això pot implicar que el deutor es trobi sense patrimoni ni ingressos.

Per això, podem esclarir que, per exemple, les pensions no contributives no es poden veure afectades per un embargament d’aquest tipus en cap cas, ja que totes aquestes persones que no han cotitzat (o no ho han fet el temps suficient) a la Seguretat Social tampoc disposen d’una renda suficient (la quantia d’aquest tipus de pensions és de 395,60 €).

I si la quantia de la pensió és superior a l’SMI?

Si l’import de la pensió supera la quantia del salari mínim interprofessional, és a dir, més de 950 euros al mes, la pensió és embargable. L’art. 607 de la Llei d’Enjudiciament Civil estableix les regles següents:

  • Per a la quantia addicional fins a la que suposi l’import del doble del salari mínim interprofessional és embargable el 30%.
  • Per a la quantia addicional fins a l’import equivalent a un tercer salari mínim interprofessional, el 50%.
  • Per a la quantia addicional fins a l’import equivalent a un quart salari mínim interprofessional, el 60%.
  • Per a la quantia addicional fins a l’import equivalent a un cinquè salari mínim interprofessional, el 75%.
  • Per a qualsevol quantitat que excedeixi l’anterior quantia, el 90%.

Un exemple pràctic: cobrant 1.900 euros mensuals de pensió, el primer tram que representaria l’SMI quedaria intacte (950) però, dels restants, se’n podria embargar el 30%, és a dir, 285 euros mensuals.

Com hem explicat, com més gran sigui la quantitat percebuda, més gran serà l’import que pot ser embargat. Per contra, es tindrà en compte si el beneficiari de la pensió té càrregues familiars, per poder aplicar una reducció de fins a un 15% respecte als percentatges que hem detallat abans.

Procediment de l’embargament

L’Agència Tributària pot embargar els impagaments i sempre pot apel·lar a la jurisdicció ordinària, que és en darrer terme qui resol aquest tipus de casos. Però abans que es produeixi l’embargament, cal determinar l’existència i l’import del deute a través de l’execució de sentència judicial, per tal d’obtenir posteriorment una resolució judicial en el procés d’acceptació de l’embargament.

Des de VidaCaixa, t’animem a planificar bé el teu patrimoni i a gestionar-lo tenint en compte possibles imprevistos, de manera que quan arribis a gaudir de la jubilació, puguis fer-ho sense preocupacions i gaudint d’una vida activa.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.