Ja està disponible “Les voltes que dona la vida”! No t’ho perdis!

cambios fiscales en jubilación y pensiones
Redueix els teus impostos

Canvis fiscals el 2023: jubilació i pensions

Febrer 6, 2023 5 min

Com cada començament d’any, l’aplicació dels nous pressupostos implica canvis i novetats fiscals que afecten diferents sectors de la població espanyola. Baixades o pujades d’impostos, modificacions en la normativa i altra mena d’ajustos es posen en marxa cada any.

En el cas d’aquest post, ens centrarem en els canvis fiscals del 2023 relatius a les pensions i a la jubilació. A més, veurem altres canvis en la jubilació per al 2023, com l’augment de l’edat de retir i del nombre d’anys cotitzats per cobrar la pensió màxima segons el nostre cas. Som-hi!

Canvis fiscals 2023 en matèria de pensions

Sistema de cotització per a autònoms

Els treballadors per compte propi han estrenat aquest any un nou sistema de cotització que s’anirà implementant de manera progressiva fins al 2032, quan la seva base de cotització serà igual als rendiments nets.

A principi d’any, els autònoms han de comunicar a l’Seguretat Social la previsió de rendiments nets per al proper exercici, tot i que es podrà modificar cada dos mesos fins a sis vegades a l’any. La Agència Tributaria regularitza les quotes l’any següent sobre la base dels rendiments nets anuals efectius que s’hagin obtingut, en funció de si són superiors o inferiors al tram de cotització triat.

Mecanisme d’equitat intergeneracional

Aquest nou any també ha dut un nou mecanisme d’equitat intergeneracional (MEI), que substitueix l’antic factor de sostenibilitat, que tenia en compte l’increment de l’esperança de vida a Espanya per ajustar l’import de les pensions. 

I en què consisteix el MEI? Es tracta d’una nova cotització per als contribuents durant almenys els propers deu anys. És una cotització de 0,6 punts addicionals sobre el salari brut, dels quals un 0,5 % correspon a l’empresa i un 0,1 %, al contribuent.

Període de còmput per al càlcul de la pensió de jubilació

Tot i que encara no s’ha determinat oficialment, el Govern ha proposat que s’augmenti el nombre d’anys que es consideren per definir la base reguladora amb què s’ha de calcular la pensió de jubilació. Concretament, vol augmentar dels 25 anys actuals fins als 30.

Igualació de la base màxima de cotització i de la pensió màxima

Tot i que es tracta d’una mesura que encara s’està negociant, la proposta va per la via d’actualitzar la base màxima de cotització, en funció de la revaloració de les pensions, entre el 2025 i el 2050, a més d’incrementar-la anualment 1,154 punts.

La base màxima de cotització el 2023 és de 54.000 € anuals, i la pensió màxima és de 42.829,29 € anuals.

Impuls dels plans de pensions d’ocupació 

El juliol del 2022 ja es va posar en marxa la regulació a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació, amb què es pretén reforçar aquest pilar del sistema de pensions.

A partir d’aquest 2023, a més, es comença a aplicar una deducció de fins al 10 % en l’impost sobre societats a les empreses que facin contribucions empresarials a aquesta mena de plans de pensions. 

Canvis en la jubilació per al 2023

L’edat de jubilació

L’edat ordinària de jubilació porta des del 2013 augmentant any rere any. En concret, del 2013 al 2018 va augmentar a raó de mes per any i, des del 2019, va augmentant a raó de dos mesos per any.

Per tant, per a aquest 2023, l’edat de jubilació ordinària s’incrementa en dos mesos pel que fa a l’any passat, és a dir, 66 anys i 4 mesos si s’han cotitzat menys de 37 anys i 9 mesos, i 65 anys si s’han cotitzat 37 anys i 9 mesos o més.

Pensió màxima

Per cobrar la pensió màxima de jubilació segons les nostres circumstàncies, és a dir, el 100 % de la base reguladora amb què es calcula la prestació, s’han d’haver cotitzat un mínim d’anys. 

Per accedir a la pensió màxima de jubilació a partir del 2023, cal haver cotitzat almenys 36 anys i 6 mesos.

Augment de les pensions contributives

Com a novetat el 2022, les pensions contributives es van començar a actualitzar cada any en funció de l’índex de preus al consum (IPC) anual. D’aquesta manera, s’evita que el poder adquisitiu dels pensionistes decaigui. 

Així, aquest 2023, les pensions augmenten un 8,50 %, d’acord amb la pujada de la inflació mitjana interanual, que se situa en un 8,46 %.

Recapitulant

Un nou sistema de cotització per a autònoms, el recent mecanisme d’equitat intergeneracional, l’augment del període de còmput per al càlcul de la pensió de jubilació, la igualació de les bases màximes de cotització i l’impuls als plans de pensions d’ocupació són els canvis fiscals importants del 2023 en matèria de pensions.

A més, també augmenta l’edat de jubilació, el mínim d’anys per cobrar el 100 % de la pensió i les pensions contributives.

Simuladores y calculadoras

Calcula tu próxima etapa con Ruta67

Si te planteas cuánto podrías ahorrar con tus ingresos o qué plan de pensiones encaja contigo, incluso si buscas visualizar tu futuro, te lo ponemos fácil con nuestros simuladores y calculadoras que te ayudarán a afrontar tu próxima etapa con Ruta67.