cambios fiscales en jubilación y pensiones
Redueix els teus impostos

Canvis fiscals el 2024: jubilació i pensions

Febrer 20, 2024 5 min

Com cada començament d’any, l’aplicació dels nous pressupostos duu implícits canvis i novetats fiscals que afecten diferents sectors de la població espanyola. Baixades o pujades d’impostos, modificacions en la normativa i més ajustos es posen en marxa cada any.

En el cas d’aquest post, ens centrarem en els canvis fiscals del 2024 relatius a les pensions i a la jubilació. A més, veurem altres canvis en la jubilació per al 2024, com l’augment de l’edat de retir i del nombre d’anys cotitzats per cobrar la màxima pensió segons el nostre cas. Som-hi!

Canvis fiscals 2024 en matèria de pensions

Mecanisme d’equitat intergeneracional

El Ministeri de Seguretat Social ha incorporat novetats per equilibrar la despesa de les pensions. Parlem del nou mecanisme d’equitat intergeneracional (MEI), que substitueix l’antic factor de sostenibilitat, que tenia en compte l’increment de l’esperança de vida a Espanya per ajustar l’import de les pensiones. 

I en què consisteix el MEI? Es tracta d’una nova cotització per als contribuents fins a l’any 2050. Aquest any la nòmina de qualsevol treballador, independentment de l’edat i del salari, es veurà reduïda en 0,7 punts addicionals sobre el salari brut, dels quals un 0,58 % correspondrà a l’empresa i un 0,12 %, al contribuent. Aquest petit augment en l’impost sobre la nòmina ha estat el principal factor pel qual el gener has cobrat una mica menys.

Sistema de cotització per a autònoms

A partir del 2024, tots els treballadors donats d’alta al règim especial de treballadors per compte propi (RETA) han de presentar la declaració de la renda independentment dels ingressos obtinguts. En relació amb el nou sistema de cotització que van estrenar l’any passat, en què s’estableix que la base de cotització ha de ser igual als rendiments nets, es continuarà implementant de manera progressiva fins al 2032.

A principis d’any, els autònoms han de comunicar a la Seguretat Social la seva previsió de rendiments nets per al proper exercici, tot i que la podran modificar cada dos mesos fins a sis vegades a l’any. L’Agència Tributària regularitza les quotes l’any següent sobre la base dels rendiments nets anuals efectius que s’hagin obtingut, en funció de si són més alts o més baixos respecte del tram de cotització triat.

Igualació de la base màxima de cotització i de la pensió màxima

Tot i que es tracta d’una mesura encara en negociacions, la proposta va per la via d’actualitzar la base màxima de cotització, en funció de la revaloració de les pensions, entre el 2025 i el 2050, a més d’incrementar-la anualment.

La base màxima de cotització el 2024 puja un 5 %, que es tradueix en 56.644 € anuals, mentre que la pensió màxima és de 44.450,56 € anuals, un 3,8 % més respecte de l’any anterior.

Obligacions fiscals si disposes de criptomonedes a l’estranger

Des de l’1 de gener de 2024, tots aquells contribuents residents a Espanya que tinguin actius digitals a l’estranger amb un valor superior a 50.000 € han de declarar-ho davant d’Hisenda presentant el model 721.

Reduccions en l’impost a les empreses

L’1 de gener de 2024 van entrar en vigor nous canvis en l’impost sobre societats. Concretament, les pimes amb una facturació inferior al milió d’euros veuran reduït l’impost, del 25 al 23 %, mentre que per a les grans empreses pujarà, cosa que limita la compensació fiscal entre empreses del mateix grup empresarial.

Pel que fa a les empreses emergents i a les noves societats que compleixin els requisits, es podran beneficiar del tipus de reducció del 15 % en presentar l’impost sobre societats.

Deducció per lloguer d’habitatge el 2024

Amb la nova llei d’habitatge, la reducció general pel lloguer de l’habitatge habitual passa del 60 % el 2023 al 50 % el 2024.

Canvis en les pensions de jubilació per al 2024

L’edat de jubilació

L’edat ordinària de jubilació creix any rere any des del 2013. En concret, del 2013 al 2018 va augmentar a raó de mes per any i, des del 2019, s’incrementa a raó de dos mesos per any.

Per tant, per a aquest 2024, l’edat de jubilació ordinària augmenta dos mesos respecte de l’any passat, és a dir, 66 anys i 6 mesos si s’han cotitzat menys de 38 anys, i 65 anys si s’han cotitzat 38 anys o més.

Pensió màxima

Per cobrar la pensió màxima de jubilació segons les nostres circumstàncies, és a dir, el 100 % de la base reguladora amb què es calcula la prestació, cal haver cotitzat un mínim d’anys. 

Per accedir a la pensió màxima de jubilació a partir del 2024, cal haver cotitzat com a mínim 36 anys i 6 mesos. A partir del 2027 caldran 37 anys cotitzats.

Augment de les pensions contributives

Com a novetat el 2022, les pensions contributives es van començar a actualitzar cada any en funció d’índex de preus al consum (IPC) anual. D’aquesta manera, s’evita que el poder adquisitiu dels pensionistes decaigui. 

Així, aquest 2024, les pensiones es revaloren i augmenten un 3,8 %, d’acord amb la pujada de la inflació mitjana interanual.

Recapitulem

El sistema de cotització per a autònoms, el recent mecanisme d’equitat intergeneracional, la nova llei d’habitatge, les obligacions de declarar l’import en criptomonedes, l’increment de les bases màximes de cotització i els nous impostos sobre societats són alguns dels canvis fiscals del 2024 en matèria de pensions.

A més, també augmenta l’edat de jubilació, el mínim d’anys per cobrar el 100 % de la pensió i les pensions contributives. 

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.