Guia sobre la fiscalitat i els impostos en autònoms
Redueix els teus impostos

Guia sobre la fiscalitat i els impostos dels autònoms el 2023

Maig 15, 2023 10 min 9 vegades compartit

Ser autònom té molts avantatges: independència, ser el teu propi cap, no tenir horaris fixos… Això sí, les obligacions fiscals i els impostos que has de pagar són molt diferents dels d’un treballador per compte d’altri. Sabem que pagar i declarar els teus impostos i, en general, comprendre la fiscalitat dels autònoms pot ser un maldecap. 

Si vols saber quant paga un autònom d’IRPF, com declarar l’IVA i quines són les quotes de la Seguretat Social, a més dels ajuts i les deduccions de què et pots beneficiar, t’ho expliquem tot en aquest post guia. Continua llegint!

La fiscalitat dels autònoms

Els treballadors per compte propi, és a dir, els autònoms, fan activitats que els reporten ingressos, però sense un contracte de treball. Això no obstant, això no els eximeix de pagar i declarar els seus impostos a l’Estat, igual que ho fan la resta de treballadors. En aquest apartat veurem com funciona la fiscalitat per als autònoms, quins impostos paguen, com han de declarar els seus ingressos i com han de facturar les seves activitats. 

Quins impostos paga un autònom?

 • IRPF per les rendes empresarials. En donar-te d’alta com a autònom, has d’escollir la manera en què declararàs l’IRPF, per estimació objectiva o directa. L’estimació objectiva es coneix com a estimació per mòduls i l’estimació directa es divideix entre modalitat normal i simplificada.

Les tres modalitats es paguen trimestralment:

 • El règim d’estimació objectiva funciona per mòduls i l’autònom sap per endavant quant pagarà cada trimestre, una cosa semblant a una tarifa plana. Això sí, sempre que els ingressos de l’any anterior no superin els 250.000 euros o que els ingressos corresponents a factures de venda amb retenció d’IRPF no superin els 125.000 euros.
 • Amb el règim d’estimació directa, pagaràs l’IRPF en funció d’allò facturat, és a dir, dels beneficis. Hi ha la simplificada (per a nous autònoms i petits negocis) i la normal (per als negocis més grans que superin els 600.000 euros anuals de guanys).
 • IVA pel consum. Han de pagar a Hisenda la diferència entre l’IVA repercutit (el que cobra l’autònom pels serveis prestats o productes venuts) i el que paguen per les compres a proveïdors. És trimestral.
 • Impost de societats. Únicament es paga si s’exerceix l’activitat a través d’una societat mercantil.

Impostos i autònoms: declaració de l’IVA

Tots els autònoms tenen l’obligació de presentar la declaració de l’IVA (impost sobre el valor afegit). Cada trimestre es presenta el model 303 per pagar l’impost a Hisenda:

 • Primer trimestre, de l’1 al 20 d’abril.
 • Segon trimestre, de l’1 al 20 de juliol.
 • Tercer trimestre, de l’1 al 20 d’octubre.
 • Quart trimestre, de l’1 al 30 de gener de l’any següent.

Recàrrec d’equivalència

El recàrrec d’equivalència és un tipus especial d’impost dels autònoms quan desenvolupen una activitat comercial detallista. És a dir, quan venen al consumidor béns que no han estat produïts ni transformats per ells. Això significa que els comerciants detallistes paguen un IVA una mica més alt del normal a canvi de presentar declaracions de l’IVA a Hisenda (model 303 i model 390). 

Quant paga un autònom d’IRPF?

Com a norma general, el 2023 els autònoms paguen un 15 % d’IRPF. És a dir, es paga a l’Agència Tributària la quantitat proporcional al 15 % del que s’hagi facturat cada trimestre.

Això no obstant, hi ha excepcions, per exemple per als autònoms que acabin de crear el seu negoci (serà d’un 7 % els dos primers anys), per a algunes activitats en estimació objectiva (serà d’un 1 % i des del 2023 queden excloses del Règim de Mòduls) o per als que es dediquin a activitats rurals:

 • Activitats ramaderes d’engreixament de porcí i avicultura: 1 % de l’IRPF.
 • Activitats agrícoles i activitats ramaderes restants: 2 % de l’IRPF.
 • Activitats forestals: 2 % de l’IRPF.

Si l’autònom tributa l’IRPF per estimació directa, cal presentar el model 130 i, si es tributa per estimació objectiva (per mòduls), el 131. S’han de presentar el dia 20 dels mesos d’abril, juliol i octubre, i fins al 30 de gener de l’any que comença. També hi ha una declaració anual de la renda, en la qual es presenta el model D-100, que va des del 2 de maig fins al 30 de juny.

Models que cal presentar

Models per a autònoms trimestrals:

 • Model 303: autoliquidació de l’IVA.
 • Model 130: autoliquidació de l’IRPF.
 • Model 131: autoliquidació de l’IRPF per mòduls.
 • Model 111: retencions a treballadors, professionals i empresaris.
 • Model 115: autoliquidació per retencions en lloguers.

Models per a autònoms anuals:

 • Model 390: resum anual de les declaracions trimestrals d’IVA.
 • Model 190: només cal presentar-lo si hem presentat el 111.
 • Model 347: declaració d’operacions amb tercers.
 • Model 100: IRPF anual.

Facturació d’un treballador autònom

Els treballadors autònoms han d’emetre una factura per cada un dels treballs que porten a terme. L’autònom ha de carregar l’IVA —el general és del 21 %— al client i, després, descomptar l’IRPF —del qual se sol aplicar un 15 %—. 

Seguretat Social en treballadors autònoms

Igual que la resta de treballadors, els autònoms han de contribuir a la caixa de la Seguretat Social. Amb els seus impostos, els autònoms es garanteixen una cobertura sanitària i la pensió pública de jubilació futura. És obligatori estar donat d’alta en el RETA (el Règim Especial de Treballadors Autònoms).

Cal anar a la Tresoreria General de la Seguretat Social i obtenir el número d’afiliació per donar-se d’alta en el RETA. Després, cal emplenar i lliurar l’imprès TA0521. 

A més, cal emplenar per a Hisenda els impresos 036 i 037, amb la qual cosa l’autònom quedaria registrat al Cens d’Activitats Econòmiques i se li començarien a cobrar les quotes.

Baixa en la Seguretat Social: com acreditar el cessament d’activitat

Si l’autònom es vol donar de baixa en la Seguretat Social, ha de comunicar-ho a l’Administració. Cal sol·licitar a Hisenda la baixa del Cens d’Activitats Econòmiques amb els impresos 036 i 037. Després, cal comunicar la baixa amb l’imprès TA0521 a la Seguretat Social. El termini per fer aquest tràmit de baixa són 6 dies. Si s’ha abonat la cotització corresponent, es podrà optar a la prestació per desocupació per a treballadors autònoms.

Tipus d’autònoms i quotes a la Seguretat Social

Hi ha diferents tipus d’autònoms en l’actualitat:

 • Professionals autònoms i freelance: format per totes les activitats professionals recollides al Llistat de l’impost sobre les activitats econòmiques. Hi ha dues subcategories: professionals col·legiats (no cotitzen pel RETA) i professionals no col·legiats (sí que cotitzen pel RETA). 
 • Treballadors autònoms econòmicament dependent (TRADE): quan almenys el 75 % dels seus ingressos depenen d’una sola empresa.
 • Autònom col·laborador: el familiar (cònjuge, parella de fet o amb relació de consanguinitat) que ajuda el titular del negoci a desenvolupar la seva activitat.
 • Autònom societari: soci d’una societat mercantil que realitza funcions d’administrador. 
 • Autònoms agraris: des del 2008 disposen del seu propi règim especial per a treballadors agraris per compte propi (SETA). 

La quota d’autònoms si es cotitza per la base mínima (960,6 euros) passa dels 286 euros al mes el 2021 als 294 el 2022. I si es cotitza per la base màxima (4.139,4 euros), passa als 1.266,66 euros mensuals.

Ajuts i bonificacions per a treballadors autònoms

Hi ha diferents tipus de bonificacions, deduccions i ajuts per a autònoms després de la pandèmia, pel que fa a les cotitzacions, a la conciliació, etc., per tal de reduir les seves quotes mensuals. Vegem-ne alguns. 

La tarifa plana per a autònoms 

Els nous autònoms o els que no haguessin estat d’alta els dos anys anteriors en el RETA poden optar a una reducció en la quota a la Seguretat Social. L’anomenada ‘tarifa plana’ permet abonar un mínim de 80 euros mensuals durant el primer any. Si l’activitat es desenvolupa en municipis de menys de 5.000 habitants, la reducció s’aplica durant 24 mesos. 

Passats els 12 primers mesos, es pot aplicar una quota reduïda durant l’any següent a aquells autònoms que considerin que el seu rendiment net previst serà inferior a l’SMI. 

Altres bonificacions 

 • Els autònoms col·laboradors no poden sol·licitar la tarifa plana, però durant els primers 18 mesos la seva quota serà de només 153 euros. Posteriorment, els 6 mesos restants, pagaran 229,50 euros mensuals. 
 • Els autònoms amb discapacitat (de més del 33 %), víctimes de violència de gènere o de terrorisme podran sol·licitar que la quota reduïda de 80 euros sigui durant els primers 24 mesos. Si després d’aquest període el rendiment previst net fos igual o inferior a l’SMI, tenen la possibilitat que se’ls apliqui la quota reduïda durant els 36 mesos següents, per import de 160 euros. 
 • Pluriactivitat. La Seguretat Social retorna als autònoms que compatibilitzin la seva activitat amb una altra per compte d’altri. Si es treballa a jornada completa per compte d’altri, el descompte serà del 50 % durant el primer any i mig sobre la base de cotització. Si és a temps parcial, el descompte aplicable és del 25 %. 
 • Conciliació dels treballadors autònoms. Bonificació del 100 % de la quota d’autònoms per reduir la jornada durant l’embaràs o la lactància de risc i per tenir cura d’un fill menor o un familiar amb discapacitat.

Cotització dels treballadors autònoms

Normalment un autònom cobra una pensió pública menor que un treballador per compte d’altri. Per què? Perquè l’habitual és que l’autònom s’estimi més pagar la quota mínima a la Seguretat Social per gaudir de més ingressos. Cotitzes menys, cobres menys pensió. Alguns xifren aquesta diferència en un 37,2 % menys de pensió. És important saber quant s’ha de cotitzar i en quin moment per no tenir sorpreses desagradables en el futur quan accedeixis a la jubilació per a autònoms.

La fiscalitat dels autònoms: conclusions

La fiscalitat dels autònoms, les seves cotitzacions i declaracions d’impostos segueixen un ordre completament diferent a les dels treballadors per compte d’altri. Això sí, també tenen responsabilitats, obligacions i drets que se’n deriven. 

Cotitzen a la Seguretat Social, encara que d’una manera diferent, declaren els seus ingressos i l’IVA davant d’Hisenda. Tot i això, la diferència principal és que en donar-te d’alta com a treballador per compte propi has de triar la manera en què declararàs l’IRPF: per estimació objectiva (el treballador paga una quantitat fixada cada trimestre independentment del que facturi) o per estimació directa (el treballador paga l’IRPF en funció dels beneficis). 

No oblidis que, depenent de les teves circumstàncies i situació, pots tenir accés a algunes bonificacions i ajuts per estalviar en les quotes cada mes.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.