Guia sobre la fiscalitat i els impostos en autònoms
Redueix els teus impostos

Guia sobre la fiscalitat i els impostos en autònoms

desembre 17, 2020 8 min 9 veces compartido

Què és un autònom? És aquell treballador que duu a terme una activitat econòmica amb l’objectiu de guanyar diners, però que no té contracte de treball com a tal. Aquesta modalitat, diferent de la dels treballadors per compte d’altri, està subjecta a unes obligacions fiscals i impositives que ara veurem.

Seguretat Social en treballadors autònoms

Els treballadors autònoms o per compte propi han de contribuir a la caixa de la Seguretat Social, igual que fan la resta de treballadors donats d’alta en el sistema. Amb les seves aportacions es garanteixen una cobertura sanitària i aporten diners a la seva futura pensió pública. És obligatori estar donats d’alta al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms), tràmit que cal dur a terme a la mateixa Seguretat Social.

Alta a la Seguretat Social

Cal que s’adreci a la Tresoreria General de la Seguretat Social i obtingui el número d’afiliació per donar-se d’alta al RETA. Posteriorment, cal que ompli i lliuri l’imprès TA0521. Així mateix, cal que faci constar l’entitat o mútua asseguradora en cas de malaltia o accident, i també és obligatori omplir per a Hisenda els impresos 036 i 037, amb la qual cosa quedarà registrat al Cens d’Activitats Econòmiques. A partir de la data d’inici se li aniran cobrant les quotes per l’activitat econòmica.

Baixa a la Seguretat Social: com s’ha d’acreditar el cessament d’activitat

Si el treballador autònom vol donar-se de baixa a la Seguretat Social ha de comunicar-ho a la mateixa Administració. Prèviament, cal sol·licitar a Hisenda la baixa del Cens d’Activitats Econòmiques amb els impresos 036 i 037. Posteriorment, a la Seguretat Social, ha de comunicar la baixa amb l’imprès TA0521. El termini per dur a terme aquest tràmit de baixa són 6 dies. Si s’ha abonat la cotització corresponent es podrà optar a la prestació d’atur per a treballadors autònoms.

Tipus d’autònoms i quotes a la Seguretat Social

Aquests són els tipus d’autònoms vigents actualment:

 • Autònom dependent: quan com a mínim el 75% dels ingressos depenen d’una sola empresa.
 • Autònom col·laborador: el familiar (cònjuge, parella de fet o amb relació de consanguinitat o afinitat fins al segon grau) que ajuda el titular del negoci a desenvolupar la seva activitat.
 • Autònom societari: soci d’una societat mercantil que fa funcions d’administrador.

Aquest 2020 les quotes dels autònoms han pujat i s’ha passat de 283 a 289 euros per als que cotitzin pel mínim i de 1.208,9 a 1.245,4 euros per als que paguin el màxim.

Hi ha bonificacions en la quota si no s’ha estat donat d’alta en els últims cinc anys i si no es tenen treballadors a càrrec:

 • Els primers 6 mesos: 80% de bonificació de la quota.
 • Els mesos entre el 7 i el 12: 50% de bonificació.
 • Els mesos del 13 al 18: 30% de bonificació.

Requisits per a la Tarifa Plana i durada

La Tarifa Plana en la quota d’autònoms és una reducció temporal per als nous treballadors autònoms. Pagaran 60 euros mensuals durant els primers 12 mesos i després se’ls anirà incrementant fins a quedar-se en la tarifa vigent (289 euros el novembre del 2020).

El principal requisit per sol·licitar la Tarifa Plana és ser un treballador per compte propi o autònom donat d’alta per primera vegada, o que no ho hagi estat en els 2 anys immediatament anteriors a la sol·licitud. Si s’ha sol·licitat anteriorment aquesta mesura, cal deixar transcórrer 3 anys.

fiscalitat autonoms

Autònom societari

Des d’aquest 2020 tenen la possibilitat de sol·licitar també aquesta ajuda amb les mateixes condicions que tots els treballadors autònoms.

Autònom col·laborador

No pots sol·licitar la Tarifa Plana perquè aquesta modalitat ja disposa dels seus propis incentius.

Autònoms amb discapacitat

Disposen de beneficis extres, a més de la Tarifa Plana. També és aplicable per a les víctimes de violència de gènere o del terrorisme.

Pluriactivitat

L’autònom ha de triar entre les bonificacions de la Tarifa Plana o les existents per pluriactivitat.

Poden sol·licitar-la els autònoms societaris i els col·laboradors. En cas de pluriactivitat, cal triar entre les bonificacions d’una o altra mesura.

Obligacions fiscals. Quins impostos paga un autònom?

Un autònom paga els impostos següents:

IRPF per les rendes empresarials. Hi ha aquestes modalitats, que es paguen semestralment:

 • Règim d’Estimació Directa Simplificada.
 • Règim d’Estimació Directa Normal.
 • Règim d’Estimació Objectiva (Mòduls).

IVA pel consum. Han de pagar a Hisenda la diferència entre l’IVA repercutit i cobrat als clients i el que suportin per les compres a proveïdors. És trimestral.

Impost de societats: únicament si s’exerceix l’activitat a través d’una societat mercantil.

Declaració de l’IVA dels autònoms

Tots els autònoms tenen l’obligació de presentar declaració de l’IVA. De manera trimestral, es presenta el model 303 per abonar l’impost a Hisenda:

 • Primer trimestre, de l’1 al 20 d’abril.
 • Segon trimestre, de l’1 al 20 de juliol.
 • Tercer trimestre, de l’1 al 20 d’octubre.
 • Quart trimestre, de l’1 al 30 de gener.

Recàrrec per equivalència

Es tracta d’un tipus especial d’IVA que afecta els autònoms quan desenvolupen una activitat comercial minorista. És important saber que si es factura més del 20% a autònoms o empreses és possible eludir aquest règim. Cotitzar o no en aquest punt depèn de com s’estigui donat d’alta a Hisenda. Estan obligats a presentar el model 347 els que tributin pel mètode de recàrrec d’equivalència si s’emet factura.

Declaració de l’IRPF en treballadors autònoms

Si l’autònom tributa l’IRPF per estimació directa, cal presentar el model 130 i, si es tributa per mòduls, el 131. Els períodes en què s’ha de registrar són fins al dia 20 els mesos d’abril, juliol i octubre, i fins al 30 de gener. També hi ha una declaració anual de la Renda, en la qual es presenta el model D-100, que va des del 2 de maig fins al 30 de juny.

Models que cal presentar (resum)

Models per a autònoms trimestrals:

 • Model 303: autoliquidació de l’IVA.
 • Model 130: autoliquidació de l’IRPF.
 • Model 131: autoliquidació de l’IRPF per mòduls.
 • Model 111: retencions a treballadors, professionals i empresaris.
 • Model 115: autoliquidació per retencions en lloguers.

Models per a autònoms anuals:

 • Model 390: resum anual de les declaracions trimestrals d’IVA.
 • Model 190: només cal presentar-lo si hem presentat el 111.
 • Model 347: declaració d’operacions amb tercers.
 • Model 100: IRPF anual.

Facturació d’un treballador autònom

Els treballadors autònoms han d’emetre una factura per cadascuna de les feines que duen a terme. L’autònom ha de carregar l’IVA –el general se situa en el 21%– al client i, posteriorment, descomptar-se l’IRPF –del qual s’acostuma a aplicar un 15%–. Hi ha bonificacions especials en els primers anys en què es desenvolupa una activitat professional per compte d’altri.

Ajudes i bonificacions per als treballadors autònoms

Tarifa Plana de 60 euros per a nous autònoms

Per a autònoms de totes les edats. Condició: no haver estat donat d’alta com a autònom en els últims 2 o 3 anys. A partir dels 12 mesos, la quota puja progressivament.

Bonificacions per a autònoms col·laboradors

No és compatible amb la Tarifa Plana. Primers 18 mesos, reducció del 50% de la quota a la Seguretat Social. Els 6 mesos següents, el 25%.

Bonificacions per a la conciliació dels treballadors autònoms

Reducció de la quota d’autònoms per reduir la jornada per tenir cura d’un fill menor o un familiar amb discapacitat. Bonificació del 100% de la quota.

Bonificacions per a la contractació

Hi ha diverses bonificacions que l’empresari pot utilitzar a l’hora de contractar.

Cotització dels treballadors autònoms

Normalment un autònom cobra una pensió pública més petita que un treballador per compte d’altri. Per què? Perquè les cotitzacions que es paguen a la Seguretat Social són les que serveixen per dur a terme el càlcul posterior de la pensió que cobraran quan es jubilin.

El més habitual és que el treballador autònom prefereixi pagar la quota mínima per gaudir de més ingressos, una decisió que va en detriment de la guardiola que es fa a poc a poc per a la pensió. Cotitzes menys, cobres menys. Hi ha qui xifra aquesta diferència en un 41% menys.

És important saber quant cal cotitzar i en quin moment per no tenir sorpreses desagradables en el futur quan el treballador autònom es jubili.

Autònom per mòduls

Prop de 400.000 treballadors continuen tributant a Espanya pel sistema de mòduls. Únicament es poden acollir a aquesta fórmula empresaris i determinades activitats professionals. Bars, cafeteries o perruqueries són algunes de les activitats econòmiques que solen tributar mitjançant aquesta modalitat.

Cal tenir en compte que aquest sistema simplifica en gran manera la gestió fiscal i comptable a l’autònom i, a més, permet deixar de pagar impostos en funció de com funciona el negoci.

Més informació:

Què és el RETA? Tot el que cal saber sobre el Règim Especial de Treballadors Autònoms

Tots els detalls sobre la jubilació activa dels autònoms

Temas relacionados