cuánto paga un autónomo
Redueix els teus impostos

Quant paga realment un autònom a Espanya? Quota autònoms 2023

Maig 22, 2023 7 min 4 vegades compartit

Els professionals autònoms treballen per compte propi de manera independent, sense cap contracte ni empresari per entremig. Això suposa que no tenen un sou fix mensual ni una estabilitat laboral, com sí en tenen els treballadors per compte d’altri. 

Si ets treballador autònom o t’interessa ser-ho, de ben segur que et ronden pel cap un milió de preguntes, dubtes i preocupacions. Quines són les quotes dels autònoms a Espanya, com cotitzar a la Seguretat Social, l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)… I, en definitiva, quant paga un autònom al mes? Com que sabem que aquest sistema pot ser una mica confús, aclarim tots els teus dubtes en aquest article. Continua llegint!

La quota d’autònoms. Quins pagaments té un autònom el 2023?

La quota d’autònoms és una quantitat mensual que han de pagar els treballadors per compte propi a la Seguretat Social. És l’equivalent al sistema de cotització del règim general: cada mes els autònoms a Espanya han de destinar part dels seus ingressos per garantir-se una protecció social en forma de prestacions i subsidis. 

Aquesta quota permet tenir una cobertura econòmica en situacions d’incapacitat, baixa per malaltia o maternitat; gaudir d’una cobertura sanitària en cas d’accident o malaltia, i determina la pensió de jubilació per als autònoms en el moment de la jubilació.

Els pagaments que té un autònom en la quota no són fixos, sinó que poden variar en funció de diferents paràmetres.

És obligatori pagar-la?

Cotitzar a la Seguretat Social és obligatori per als autònoms a Espanya. Tots aquests treballadors s’han de donar d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social des que comencen la seva activitat. Si no ho fan, poden ser sancionats i obligats a pagar les quotes que no hagin ingressat.

Com es calcula la quota d’autònoms el 2023?

Abans que entrés en vigor el nou sistema de cotitzacions d’autònoms per ingressos reals, la quota d’autònoms es calculava en funció de la base de cotització que ells mateixos triaven i que podien canviar en qualsevol moment. Les diferents bases de cotització i les quotes corresponents eren fixades cada anys als Pressupostos generals de l’Estat.

A partir de l’1 de gener del 2023 la quota d’autònoms a pagar es calcula a partir dels ingressos que s’estima tenir al llarg de l’any, tenint en compte totes les activitats econòmiques realitzades. 

Aquest sistema s’implantarà de forma progressiva al llarg dels propers tres anys (2023 – 2025) i estarà dividit en 15 trams de cotització en funció de la previsió dels rendiments nets realitzada per cada autònom. Aquest nou sistema permetrà als autònoms modificar fins a sis vegades l’any les seves bases de cotització i adaptar-les als rendiments obtinguts.

A l’hora de delimitar aquesta quota mensual cal tenir en compte que, si en finalitzar l’any els ingressos anuals han estat inferiors al previst, el treballador per compte propi podrà sol·licitar una devolució dels pagaments. Per contra, si els ingressos anuals són superiors al que es va delimitar en la quota d’autònoms mensual, haurà de retornar la diferència.

Per tant, quant paga un autònom al mes el 2023? 

Per conèixer la quota de cada autònom el 2023, a l’inici de l’any cada treballador per compte propi haurà d’estimar els seus rendiments nets i ubicar-se en un dels 15 trams de cotització. Un cop escollit un tram, haurà de triar la base de cotització mínima i màxima, i aplicar-li un tipus de cotització del 31,20 % per contingències professionals, comunes, per cessament d’activitat i per formació professional.

La quota d’autònoms es divideix en els percentatges següents:

  • Contingències comunes: 28,90 % de la quota.
  • Contingències professionals: 1,3 % de la quota.
  • Cessament d’activitat: 0,9 % de la quota.
  • Formació professional: 0,1 % de la quota.

Hi ha una quota mínima de cotització a la Seguretat Social i, encara que és la que menor protecció garanteix al treballador, la gran majoria dels autònoms opten per aquesta quota. D’altra banda, la quota màxima és la que implica la màxima protecció social, la qual cosa és clau, per exemple, per fixar la pensió de jubilació futura o una possible prestació per incapacitat temporal, en cas que fos necessària. 

El 2023, la quota mínima per als autònoms a Espanya està en els 230 euros al mes quan el rendiment net sigui de 670 euros mensuals, i la quota màxima que ha de pagar un autònom al mes augmenta a 500 euros quan els seus ingressos siguin superiors a 6.000 euros al mes. 

Per tant, des de l’1 de gener del 2023 els autònoms cotitzen a la Seguretat Social en funció dels seus ingressos reals, seleccionant un dels 15 trams de rendiments nets amb la quota mensual corresponent.

La tarifa plana en la quota d’autònoms

Per fomentar l’autoocupació i ajudar els nous autònoms a l’inici del seu camí, s’ha posat en marxa una tarifa plana i reduïda en la quota d’autònoms del 2023

Els anys 2023 i 2025, els treballadors que no hagin estat donats d’alta com a autònoms durant els últims dos anys es poden beneficiar d’aquesta tarifa plana. Es tracta d’una quota reduïda de 80 euros mensuals durant els primers 12 mesos d’activitat.

Passat aquest primer any, l’autònom pagaria una quota mensual en funció del tram en què estiguin els seus ingressos reals, excepte en els casos següents:

  • Dels mesos 13 al 18 el treballador per compte propi pot seguir pagant els 80 euros de quota sempre que els seus ingressos nets siguin inferiors al salari mínim interprofessional anual que correspongui a aquell any.
  • Els treballadors per compte propi amb una discapacitat igual o superior al 33 %, víctimes de violència de gènere o víctimes de terrorisme podran sol·licitar aquesta tarifa plana en el moment de donar-se d’alta com a autònom en la Seguretat social durant els primers 24 mesos.

La tarifa plana també està disponible per a tots els autònoms societaris, però no per als autònoms en règim de pluriactivitat ni per als autònoms col·laboradors.

Altres despeses

A més del pagament de les quotes mensuals, en la fiscalitat dels autònoms també hi entren l’IVA i l’IRPF. L’IVA varia segons l’activitat (encara que sol ser del 21 %) i per calcular-lo cal restar l’IVA suportat (el que paga el consumidor final) de l’IVA repercutit (el que cobra l’autònom pel que ven).

Pel que fa a l’IRPF, el tipus general és del 15 %, encara que durant els dos primers anys els autònoms paguen un tipus reduït del 7% d’IRPF.

Com donar-se d’alta com a autònom?

Convertir-se en un professional autònom no té cost, ja que donar-se d’alta a la Seguretat Social i a Hisenda és gratuït.

Per donar-se d’alta a Hisenda cal emplenar els models 036 i 037. El model 036 incorpora les dades personals i l’activitat que s’exercirà. El model 037 és una versió simplificada de l’anterior, de manera que la informació que cal afegir-hi és similar.

Pel que fa a la Seguretat Social, cal emplenar el model TA.0521. Aquest tràmit s’ha de gestionar en els primers 30 dies des que es comença l’activitat.

Recapitulant: quant paga un autònom a Espanya?

La quota d’autònoms és l’equivalent a les cotitzacions a la Seguretat Social dels treballador per compte d’altri. Així, els autònoms destinen una part dels seus ingressos per assegurar-se una protecció social en forma de prestacions econòmiques, subsidis i assistència mèdica.

A partir del 2023 els autònoms ja no trien la quantitat que volen destinar a aquestes cotitzacions; ara les quotes mensuals mínimes i màximes estan determinades pels ingressos nets anuals.  

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.