como hacer la declaración de la renta si eres autonomo
Redueix els teus impostos

Declaració de la renda: quins impostos paga un autònom el 2024?

Abril 12, 2024 5 min 8 vegades compartit

A partir del 3 d’abril i fins a l’1 de juliol del 2024 comença el termini per presentar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària la declaració de la renda corresponent a l’exercici de 2023. Com a novetat d’aquest any, tots els treballadors per compte propi estan obligats a presentar la renda, independentment dels seus ingressos. 

Fins a l’any passat, que va entrar en vigor el nou sistema de cotització per ingressos reals, els autònoms podien presentar la renda o no en funció dels seus ingressos durant l’exercici anterior. No obstant això, aquesta campanya 2023-2024 és la primera en què els autònoms han de pagar impostos a Hisenda. A l’article següent veurem en detall quins impostos paga un autònom el 2024, quant és el gravamen i el termini per entregar-lo. Som-hi!

Quins impostos té un autònom?

Primer de tot, cal destacar que qualsevol activitat econòmica està subjecta a impostos. De la mateixa manera que els treballadors per compte d’altri paguen impostos, els autònoms també han de retre comptes a Hisenda i la Seguretat Social amb l’impost sobre el valor afegit (IVA) i l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). A continuació, veurem detalladament les característiques de cadascun:

Impost sobre el valor afegit

L’IVA és un tribut que incideix en el consum de béns o serveis. En altres paraules, és un impost que hem d’abonar en comprar certs productes i serveis. L’activitat duta a terme pels autònoms, per tant, està gravada per aquest impost, reflectit a les seves factures amb el propòsit de recaptar fons mitjançant el cobrament als seus clients i posteriorment remetre’ls trimestralment a l’Agència Tributària. 

Hi ha diferents tipus d’IVA, que inclouen el general, el reduït, el superreduït i l’exempt d’IVA, aquest últim aplicable a serveis relacionats amb l’assistència sanitària o l’educació. 

Impost sobre la renda de les persones físiques: autònoms 2024 

L’IRPF funciona de la mateixa manera tant per a treballadors per compte d’altri com per a autònoms. Aquest impost grava directament els rendiments obtinguts de l’activitat del treball. 

Cada tres mesos, els autònoms informen l’Agència Tributària sobre els rendiments nets i s’ajusten al tram d’IRPF que els correspon per pagar l’impost.

Quant es paga d’IRPF com a autònom?

L’IRPF és un impost de caràcter progressiu sobre la base liquidable (base imposable menys les reduccions establertes per les lleis de cada impost): els qui més ingressos reben abonen quantitats més altes, fins a assolir un cert límit ubicat en 300.000 euros anuals. A partir d’aquesta quantitat, tots paguen el mateix percentatge d’IRPF: el 47 % 

La quantitat de diners que han d’abonar els autònoms a la declaració de la renda depèn de diversos factors. Principalment dels trams d’IRPF en què se situen els seus rendiments nets, la situació personal, circumstàncies familiars o la comunitat autònoma on resideixi, entre d’altres. 

Vegem a continuació els trams de l’IRPF per al 2024 on apareixen les diferents retencions en funció del salari o la facturació i permet saber quant ha de pagar un autònom per l’IRPF:

  • Des de 0 a 12.450 euros: retenció del 19 %.
  • Des de 12.450 fins a 20.199 euros: retenció del 24 %.
  • Des de 20.200 fins a 35.199 euros: retenció del 30 %.
  • Des de 35.200 fins a 59.999 euros: retenció del 37 %.
  • Des de 60.000 fins a 299.999 euros: retenció del 45 %.
  • Més de 300.000 euros: retenció del 47 %.

En aquest percentatge es contempla tant el tipus estatal, aplicable a tot Espanya, com el tipus autonòmic, específic per a cada comunitat autònoma. Aquest impost es reparteix al 50 % entre Estat i autonomies.

Quan es paguen els impostos? Tributació de l’IRPF dels autònoms el 2024

Les obligacions fiscals dels autònoms és incloure l’IRPF a cadascuna de les factures emeses quan el destinatari és un altre empresari o autònom. En aquest cas, s’inclou el 15 % de l’IRPF a la factura, o un 7 % en cas que s’acabi de donar d’alta com a autònom. 

Per contra, si els serveis els fa ús un particular, les factures emeses per l’autònom no porten retenció d’IRPF. En aquest cas, per deixar constància de les rendes, s’ha de presentar trimestralment a Hisenda el model 130 (quan el règim fiscal és d’estimació directa i simplificada) o el model 131 (quan es tracti dels famosos mòduls, o estiguin dins del règim d’estimació objectiva). 

Aquestes declaracions trimestrals es fan quatre cops l’any:

  1. Gener, febrer i març: de l’1 al 20 d’abril.
  2. Abril, maig i juny: de l’1 al 20 de juliol.
  3. Juliol, agost i setembre: de l’1 al 20 d’octubre.
  4. Octubre, novembre i desembre: de l’1 al 30 de gener.

Al marge de les declaracions trimestrals, els treballadors per compte propi tenen l’obligació de presentar la declaració de la renda de manera anual mitjançant el model 100. Aquí es tenen en compte tots els ingressos, derivats o no de la seva activitat econòmica.

Recapitulem

Els autònoms reten comptes a l’Estat i a Hisenda igual que la resta de contribuents. Els treballadors per compte propi paguen impostos trimestrals i anuals. A partir del 3 d’abril que ve, els treballadors autònoms podran presentar la declaració de la renda del seu exercici fiscal de l’any 2023. Amb l’entrada en vigor del nou sistema de cotitzacions a la Seguretat Social, tots estan obligats a fer la declaració de la renda durant el seu exercici de 2023. Informa’t de com fer la declaració de la renda, quins són els terminis i totes les novetats per a aquesta campanya 2023.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.