Treballador autònom donant-se d'alta al RETA
Redueix els teus impostos

Què és el RETA? Tot el que cal saber sobre el Règim Especial de Treballadors Autònoms

octubre 5, 2020 6 min 10 vegades compartit

Quan treballes pel teu compte estàs subjecte al compliment d’una sèrie d’obligacions. Una de les més importants és contribuir a la caixa de la Seguretat Social. És el que et permet tenir unes cobertures de sanitat i contribuir a la teva futura pensió. Però el sistema d’autònoms té un funcionament diferent del dels treballadors per compte d’altri i el primer pas és donar-se d’alta en el RETA.

Què és el RETA?

RETA és la sigla per la qual coneixem comunament el Règim Especial de Treballadors Autònoms. Aquest model és el que regeix com a sistema de cotització a la Seguretat Social per part dels treballadors que desenvolupen la seva activitat pel seu compte, i es diferencia del Règim General pel seu subjecte i les seves peculiaritats. Això no obstant, tots dos obeeixen a la mateixa finalitat de sustentar la sanitat pública i garantir les prestacions per incapacitat, jubilació o atur.

Qui està obligat a subscriure’s al RETA a la Seguretat Social?

Hi ha algunes excepcions, i altres règims especials, però en general qualsevol treballador que dugui a terme una activitat de caràcter econòmic de manera individual i pel seu compte ha de tramitar a la Seguretat Social la seva alta en el RETA, llevat que la seva activitat estigui inclosa en qualsevol altre règim o situació especial. Això últim afecta els casos següents:

  • El mateix treballador, el cònjuge i els familiars, incloent-hi fins a un segon grau, que prestin una col·laboració regular o habitual sense estar contractats com a empleats.
  • Els treballadors que cobrin almenys un 75% d’un sol client, considerats com a treballadors autònoms econòmicament dependents o TRADE.
  • Estrangers que exerceixin la seva activitat a Espanya de manera independent.
  • Tret d’algunes excepcions, els professionals que requereixin col·legiació.
  • Els escriptors de llibres.
  • Els socis industrials en societats comanditàries i les regulars de caràcter col·lectiu.
  • Els socis treballadors de les cooperatives, sempre que aquestes hagin optat per aquest règim. Però no els seus treballadors assalariats.
  • Els comuners participants en les comunitats de béns i els integrants de societats civils irregulars.
  • Administradors i consellers de societats i els qui exerceixin el control sobre aquestes, sempre que en tinguin el control, és a dir, més del 50% del seu capital social.
Treballadors autònoms compartint oficina

Obligatorietat de procedir a l’alta i la baixa en el RETA

En tot cas, els autònoms s’han d’inscriure en el RETA abans d’iniciar la seva activitat, ja que és indispensable presentar el document acreditatiu per sol·licitar la subsegüent alta en el Registre d’Activitats Econòmiques i complir les obligacions fiscals. Fins que aquesta documentació no estigui al dia, no pots iniciar la teva activitat econòmica legalment.

Procediment per a l’alta en el RETA

Cal que l’alta romangui vigent, per tant, des del mateix dia d’inici de l’activitat que desenvolupis fins al dia del cessament de l’exercici d’aquesta, cobrint així tot el període actiu. Per emplenar la inscripció has d’omplir i lliurar l’imprès TA0521. Hauràs de tramitar la inscripció fins a 60 dies abans d’iniciar l’activitat.

Les quotes mensuals no correran fins que no procedeixis a inscriure’t en el Cens d’Activitats Econòmiques mitjançant l’imprès 036 o 037 i donis d’alta, amb aquesta data, la teva activitat econòmica a Hisenda. Cal que tinguis en compte que l’incompliment d’aquests terminis pot comportar penalitzacions que afectaran el teu estat en el RETA i les bonificacions a què puguis tenir dret.

Procediment per donar-te de baixa en el RETA

Per cancel·lar l’activitat i passar a una situació de baixa no n’hi ha prou amb deixar de pagar les quotes que et corresponen mensualment, sinó que has de comunicar de manera efectiva la teva voluntat de donar-te de baixa en el RETA. Altrament, seguiràs constant com a treballador autònom i l’obligació mensual de pagar no se suspendrà, cosa que et pot generar un deute important.

Però només podràs dur-ho a terme si prèviament has procedit a donar-te de baixa en el Cens d’Activitats Econòmiques d’Hisenda, emplenant de nou l’imprès 036 o 037. Des d’aquest moment correrà el termini per comunicar la baixa a la Seguretat Social mitjançant el mateix imprès TA0521 que vas fer servir en el procediment d’alta. En aquest cas, només tens 6 dies des del cessament de l’activitat econòmica, ja que si incompleixes aquest termini i la teva intenció era donar-te de baixa l’últim dia del mes anterior, et correrà un mes més de cotització a la Seguretat Social, que hauràs de pagar. És important que tinguis en compte que la baixa en el RETA i en el Cens d’Activitats Econòmiques d’Hisenda no suposa l’extinció de les obligacions que hagis tingut durant tot aquest any fiscal amb Hisenda, per la qual cosa hauràs de fer les liquidacions d’impostos que et corresponguin.

Conèixer la situació actual respecte al RETA

Si et preguntes «Com puc saber si estic donat d’alta en el RETA?», certament és molt senzill. Només cal que accedeixis al web de la Seguretat Social. A través de la pestanya «Ciutadans» tindràs a la teva disposició diversos informes, molts dels quals et facilitaran el teu estat, com ara el teu informe de vida laboral. Hi figuren totes les dates d’alta i baixa en la teva història d’afiliació a la Seguretat Social, en qualsevol règim al qual hagis estat afiliat, des de la posada en marxa de la teva vida laboral activa.

La realització dels tràmits

Tots els tràmits, tant els que has de dur a terme amb la Seguretat Social com els que has d’efectuar a Hisenda, es poden gestionar des de casa amb tan sols una connexió a Internet. I és que en tots els casos disposen d’una versió telemàtica, accedint a l’oficina virtual o seu electrònica a les pàgines web corresponents. Això sí, cal que disposis d’un certificat digital o un DNI electrònic. També, és clar, pots fer qualsevol tràmit presencialment, sol·licitant cita prèvia a l’oficina que et correspongui.

En resum, l’alta en el RETA és imprescindible per exercir la teva activitat professional legalment en la major part dels casos en què ho facis pel teu compte. La seva realització fora de termini et pot suposar penalitzacions, i no tramitar-ne la baixa en el moment oportú pot comportar també pèrdues econòmiques innecessàries. És una tramitació senzilla, però a la qual has de parar tota la teva atenció.

Temes relacionats
¿Tienes alguna duda?