autonomos irpf renda
Redueix els teus impostos

IRPF dels autònoms: Tot el que cal saber

Juny 8, 2023 6 min 4 vegades compartit

Si la declaració de la renda és una aventura per a qualsevol, any rere any, per als autònoms encara es complica una mica més. Alguns estan obligats a fer declaracions trimestrals d’IRPF, d’altres a especificar retencions i tothom ha de fer la declaració anual. 

En aquest article t’expliquem tot el que has de saber sobre com calcular l’IRPF si ets autònom, quan és obligatori aplicar aquest impost i què has de saber sobre el model 130 i 131. Som-hi!

IRPF i autònoms

L’IRPF és l’impost sobre la renda de les persones físiques, que en el cas dels autònoms s’aplica sobre els guanys econòmics (els rendiments). L’IRPF per als autònoms se centra en les rendes d’activitats econòmiques, les que han de declarar aquests treballadors. 

Retenció d’IRPF a les factures

Només alguns autònoms han d’aplicar retencions de l’IRPF a les factures: els que estan donats d’alta a la segona o tercera secció de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), els coneguts com autònoms professionals, han d’incloure una retenció d’IRPF.

Alguns autònoms duen a terme activitats a la secció primera de l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques), en aquest cas, també han de reflectir la retenció en aquestes factures. La llista és àmplia i està especificada a l’article 95 del Reglament de l’IRPF.

De quant ha de ser aquesta retenció?

Va canviant, per la qual cosa és important estar pendent de les novetats en la normativa tributària. Això sí, hi ha una diferència en les retencions entre els nous autònoms i la resta. La retenció d’IRPF per als autònoms l’any en què inicien l’activitat i els dos següents és del 7 %. Després d’aquests tres primers anys, puja fins al 15 %.

A banda dels professionals autònoms, també han d’aplicar retencions a les factures els autònoms que duguin a terme les activitats següents:

 • Activitats agrícoles, ramaderes i en general: 2 %
 • Activitats d’engreix de porcí i avicultura: 1 %
 • Activitats forestals: 2 %
 • Activitats empresarials en estimació objectiva: 1 %

Si no apliquen retenció, llavors no paguen IRPF?

Tots els autònoms han de pagar IRPF. Uns, com hem vist, especifiquen les retencions a les factures. Altres no, però també han de passar comptes amb Hisenda mitjançant una declaració trimestral d’IRPF d’autònoms.

Per als autònoms professionals que reflecteixen les retencions a les factures hi ha algunes excepcions. A la facturació a l’estranger o a particulars, no s’han d’aplicar retencions. No obstant això, sí que cal tributar després per aquestes quantitats, com veurem al punt següent.

Models d’IRPF per a autònoms

Si som autònoms i donem d’alta una activitat econòmica a Hisenda, hem de tenir en compte una sèrie d’obligacions fiscals: la declaració de la renda i el pagament d’impostos. Alguns dels impostos es presenten de forma anual i, d’altres, per trimestre. A continuació, repassarem els models trimestrals d’IRPF per a autònoms.

Model 130 i 131 per als autònoms 

Aquests models serveixen per fer les declaracions trimestrals de l’IRPF dels autònoms.

Han de presentar el model 130 els autònoms professionals si:

 • Tributen al règim d’estimació directa.
 • Tenen una activitat qualificada d’empresarial.
 • No s’han aplicat retencions d’IRPF o s’han aplicat en menys del 70 % dels casos.

Han de presentar el model 131 els autònoms si:

 • Tributen en el règim de mòduls o estimació objectiva (no estan obligats a incloure retencions d’IRPF a les factures).

Aquests models s’han de presentar trimestralment, és a dir, quatre cops l’any:

 • Primer trimestre: de l’1 al 20 d’abril
 • Segon trimestre: de l’1 al 20 de juliol
 • Tercer trimestre: de l’1 al 20 d’octubre
 • Quart trimestre: de l’1 al 30 de gener

Això sí, tingues en compte que la presentació dels models 130 i 131 només es pot fer per via telemàtica.

A més d’aquests tràmits, els autònoms han de presentar declaració de la renda?

Sí. Amb les retencions aplicades a les factures o amb el que s’ha pagat a través dels models de declaració trimestral no estan saldats els comptes amb Hisenda. Com els passa també als treballadors per compte aliè, es reté una quantitat a la nòmina i després, a la declaració de la renda dels autonoms, es veu si han estat insuficients o excedents: en funció d’això, surt a pagar o a retornar.

Això no obstant, aquells autònoms que tinguin guanys inferiors a 1.000 euros anuals per rendiment d’activitats econòmiques no cal que presentin la declaració de la renda. En cas de voler beneficiar-se de les deduccions que s’hi apliquen, sí que podrien presentar-la.

Com calculen l’IRPF els autònoms?

Per calcular el que has de pagar d’IRPF si ets autònom, has de declarar tots els guanys al llarg de l’any, a més de les despeses i les inversions, i després aplicar els percentatges corresponents aquell any. 

L’any 2023, els trams de l’IRPF són els següents:

 • Fins a 12.450 euros: 19 %
 • De 12.451 fins a 20.200 euros: 24 %
 • De 20.201 fins a 35.200 euros: 30 %
 • De 35.200 fins a 60.000 euros: 37 %
 • De 60.001 euros fins a 300.000 euros: 45 %
 • Més de 300.001 euros: 47 %

En tot cas, cal tenir en compte que aquests trams pertanyen a la part que controla l’Estat de l’impost. N’hi ha una altra que gestionen les comunitats autònomes i que varia en funció de la comunitat on es tributi.

Recapitulem

Ets autònom o estàs pensant ser-ho? Aleshores, pel que fa a l’IRPF, has de saber que aquest impost s’aplica sobre els teus rendiments, és a dir, els guanys. Només han d’aplicar retencions a les factures aquells que estan donats d’alta a la segona o tercera secció de l’impost d’activitats econòmiques. És del 7 % durant els tres primers anys d’activitat, però després puja fins al 15 %.

Els autònoms que no hagin aplicat retencions de l’IRPF o les hagin aplicat en menys del 70 % dels casos han de fer declaracions trimestrals mitjançant els models 130 i 131. I en tots dos casos, han de presentar, igual que els treballadors del règim general, la declaració de la renda.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.