Senyora adulta, de més de 65 anys, treballant a l'oficina
Assegura la teva jubilació

Jubilació demorada

Maig 6, 2020 4 min 9 vegades compartit

L’envelliment de la societat, la sostenibilitat fràgil del sistema de pensions o l’encariment de la factura de l’Estat de Benestar són algunes de les raons per les quals cada cop més els governs posen en marxa mesures per incentivar la prolongació de la vida laboral dels treballadors. L’objectiu és que es mantinguin estables els ingressos de la Seguretat Social per aconseguir, entre altres objectius, reduir la despesa en pensions.

A Espanya, per exemple, en el Reial Decret-Llei 5/2013, del 15 de març, es va fixar un augment de la base reguladora de la pensió de fins a un 4 % per als professionals que vulguin mantenir la seva activitat quan arribin a l’edat de jubilació. Des del punt de vista tècnic, a aquestes altes en el sistema de pensions que es produeixen més enllà de l’edat ordinària de jubilació se’ls denomina jubilació demorada. A més, mitjançant aquest mateix text es va introduir, pensant especialment en el col·lectiu dels autònoms, una modalitat nova, la jubilació activa, les característiques principals de la qual veurem més endavant.

Cal ressenyar que al nostre país la jubilació no és obligatòria excepte per a alguns col·lectius determinats, com els funcionaris. És a dir, que tant autònoms com empleats per compte d’altri poden seguir treballant més enllà de l’edat que estipula la llei per jubilar-se.

Requisits per accedir-hi

Per poder optar a la jubilació demorada a Espanya cal complir amb aquests requisits:

  • Haver cotitzat com a mínim 15 anys a la Seguretat Social.
  • Haver complert amb l’edat mínima de jubilació obligatòria que, en l’actualitat, està fixada en 65 anys i 10 mesos (el 2019 era de 65 anys i 8 mesos).
  • Des dels 70 anys ja no és possible acumular més anys de cotització a la Seguretat Social.
  • En cas de tenir ja dret a la pensió màxima, serà impossible augmentar-la amb complements per jubilació demorada.
  • Aquest tipus de jubilació és incompatible amb altres modalitats com l’activa, la flexible o l’anticipada.
Senyor gran sent ajudat per un empleat més jove a l'oficina

Qui la pot escollir

La legislació actual preveu que hi ha dos tipus de treballadors que poden optar-hi:

  • Els que volen incrementar la seva pensió de jubilació, ja que amb aquest 4 % creixerà la prestació que rebrà durant la resta de vida, amb algunes excepcions (si el treballador ja té dret al 100 % de la seva base reguladora, aquest increment de la jubilació demorada no s’aplica. Però per a la resta de treballadors aquest percentatge augmenta un 2 % si s’han cotitzat fins a 25 anys; un 2,75 %, entre 26 i 37 anys cotitzats; i un 4 % per als que han aportat a la Seguretat Social durant més de 37 anys).
  • Els que, encara que no poden millorar la seva pensió perquè ja tenen dret al màxim, tenen professions amb una remuneració elevada (al voltant dels 40.000 euros bruts anuals en endavant), com ara tècnics o comandaments intermedis, i que passar a estar jubilats els suposa una pèrdua rellevant de poder adquisitiu.

Hi ha dos col·lectius a Espanya que són especialment tendents a la jubilació demorada: les dones, que per motius diferents acostumen a haver tingut cotitzacions menors que els homes, sobretot les d’edat més avançada (per haver tingut cura dels fills o demanat excedències per ocupar-se de malalts, etc.); i els autònoms, que és habitual que tinguin pensions més baixes que els treballadors per compte aliè.

Els beneficis de la jubilació activa

Molts dels professionals autònoms tindran pensions de jubilació sensiblement més baixes que les d’altres col·lectius professionals per compte d’altri. No obstant això, des de 2013 hi ha la possibilitat de seguir treballant i cobrar la pensió, sempre que es compleixin una sèrie de requisits:

  • Complir amb l’edat establerta per a la jubilació (65 anys i 10 mesos).
  • Comptar amb el 100 % dels anys de cotització exigibles per cobrar la pensió (en l’actualitat, 36 anys i 9 mesos de cotització).
  • Si es vol optar al cobrament del 100 % de la pensió de jubilació, s’ha de tenir contractat com a mínim un empleat al seu càrrec (encara que no és obligatori). En el cas de no fer-ho, només es podrà optar al 50 % de la pensió.

En el cas particular dels autònoms hi ha altres possibilitats de compatibilitzar la jubilació i la pensió, com la flexible (es mantenen en el mercat com assalariats), l’anticipada (poden sol·licitar la jubilació dos anys abans del que està establert legalment si han complert els 35 anys de cotització) o, fins i tot, recórrer a una jubilació no contributiva si tenen algun tipus d’invalidesa o de situació econòmica precària (això passa també amb determinats col·lectius de persones).

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.