Grup de persones grans viatjant amb l'IMSERSO
Assegura la teva jubilació

Tot el que cal saber sobre l’IMSERSO

juliol 15, 2020 6 min 9 veces compartido

Què és l’IMSERSO? Què vol dir IMSERSO? Són preguntes que molts es fan. L’Instituto de Mayores y Servicios Sociales és molt popular a Espanya, però poques persones coneixen en profunditat l’activitat que realitza. Segurament ho relacionaràs de seguida amb els viatges que organitza, si bé aquesta institució duu a terme més tasques de fort impacte social. En aquest apunt coneixeràs a fons l’IMSERSO.

Què és l’IMSERSO?

L’IMSERSO és un organisme dependent del Govern d’Espanya. La seva tasca se centra a gestionar les prestacions de la Seguretat Social, tant en matèria de jubilació com d’invalidesa. A més, té competències en casos de persones grans i dependents. Duu a terme aquestes activitats de manera complementària, i sempre respectant les competències cedides des de l’Administració General de l’Estat.

Va ser constituït a través del Reial Decret Llei 36/1978, i actualment pertany al Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. Com a institució, efectua diferents actuacions, entre les quals sempre ha destacat la gestió i organització de diversos viatges perquè en gaudeixin els jubilats. Això no obstant, l’IMSERSO exerceix més funcions, una de les quals és la gestió i el seguiment de les pensions d’invalidesa i jubilació, dins de la modalitat no contributiva. També gestiona les prestacions relacionades amb la dependència i les que estan destinades a les ciutats de Ceuta i Melilla.

Aquest institut és el garant de la igualtat i la solidaritat en la determinació dels barems per reconèixer el grau de discapacitat, fomenta la cooperació amb les organitzacions i entitats relacionades amb les persones grans i proposa, gestiona i segueix plans estatals destinats a la tercera edat i dependents. Així, ofereix una cobertura de gran envergadura pel que fa a aquests dos grups de població.

Com ens podem donar d’alta a l’IMSERSO?

Com ens podem donar d’alta a l’IMSERSO és un altre dubte molt comú. Per inscriure-t’hi cal que tinguis almenys 65 anys i siguis pensionista per jubilació, o per viduïtat amb un mínim de 55 anys d’edat. A més, altres pensionistes del Sistema Públic de Pensions, i prejubilats amb un mínim de 60 anys, també tenen dret a inscriure-s’hi.

A l’hora de donar-te d’alta, tens al teu abast diferents maneres de fer el tràmit:

  • Recórrer a mitjans telemàtics i online. A la seu electrònica de l’IMSERSO es pot trobar el model de sol·licitud que has d’emplenar.
  • I, en el cas que desitgis donar-te d’alta de manera presencial, l’Administració també t’ofereix aquesta possibilitat. Hauràs d’adreçar-te al teu centre de l’IMSERSO més proper o als òrgans designats per complir els seus programes.
  • Un altre mètode és enviar la sol·licitud a través del correu convencional a la seu central, situada al c/ Ginzo de Limia, 58, CP 28029, Madrid. O, fins i tot, mitjançant la lectura d’un codi QR, gràcies a l’app que facilita el mateix IMSERSO.

Com pots veure, donar-se d’alta en aquest institut no és gens laboriós. De fet, disposes de diferents mètodes per dur a terme aquest tràmit, els quals podràs executar si compleixis els requisits de l’IMSERSO.

Grup de persones grans en un viatge de l'IMSERSO

Com funcionen els viatges de l’IMSERSO?

Els viatges que organitza i promou l’institut són un dels seus principals atractius. Tenen com a objectiu millorar la salut dels qui els sol·liciten, contribuir al seu lleure i augmentar les seves possibilitats d’apropar-se a la cultura. A més, el nombre de viatges que podries fer no té limitació pel que fa a la quantitat; això sí, en cadascun les places són limitades.

Així, caldrà que et registris a la destinació que més t’atregui. En acabat es farà una valoració de la teva situació i es procedirà a realitzar l’adjudicació de les places. Tens al teu abast 400 destinacions turístiques distribuïdes per les costes, l’interior i les illes que pertanyen a Espanya. En cadascun d’aquests llocs podràs gaudir d’una sèrie de dies. Als de costa i les illes, el temps d’estada és de 15, 10 i 8 dies, mentre que als d’interior oscil·la entre 7 i 3.

La durada de l’estada depèn del programa en què hagis estat admès. Un cop registrat, es valoren les teves circumstàncies a través d’una puntuació que ve determinada per un seguit de criteris:

  • El primer és el de l’edat, el qual suma punts des dels 60 fins als 78 anys. Obtindràs un punt si en tens menys de 60 i dos si tens justament aquests anys. Per cadascun que compleixis aniràs obtenint punts fins a arribar als 20, la xifra màxima, que assoliràs als 78 anys.
  • Un altre criteri és el de la capacitat econòmica. El màxim que pots obtenir és de 50 punts, els quals s’atorguen a un individu amb pensió mínima de jubilació per a més grans de 65 anys i amb cònjuge a càrrec. D’altra banda, aquells que superin una pensió de 2.100 € no obtindran cap puntuació. Així, el sistema mira de beneficiar les persones amb menys ingressos.
  • A més, els nous participants són els que tenen prioritat. També els qui hagin estat en llista d’espera obtindran una major puntuació en aquest barem.
  • En cas que tinguis una família nombrosa, obtindràs una puntuació més gran. La bonificació pot variar entre els 12 i 24 punts, en funció del tipus de família nombrosa de què es tracti.

Condicions per als viatges

Òbviament, la primera condició per participar-hi és residir a Espanya, si bé s’admeten sol·licituds de ciutadans europeus. Cal que cobris una de les pensions que gestiona el sistema públic, o rebis un subsidi d’atur i tinguis més de 60 anys.

Complint aquestes condicions tindràs accés als diferents viatges que organitza l’IMSERSO cada any, la qual cosa et permetrà gaudir sempre d’uns dies de vacances en llocs atractius i interessants.

Ara ja saps què és l’IMSERSO i com funcionen els viatges de l’IMSERSO. Recorda que t’has de registrar en aquest institut per poder participar en algun dels seus viatges. En el primer tens moltes probabilitats de ser seleccionat, ja que la teva prioritat serà més gran que la d’altres persones que hagin viatjat més.

Temas relacionados