Ja està disponible “Les voltes que dona la vida”! No t’ho perdis!

revalorizacion de las pensiones
Assegura la teva jubilació

Quina és la revalorització de les pensions el 2023?

Abril 21, 2023 6 min 1 vegades compartit

És un bon moment per saber com afectarà a la teva economia la revaloració de les pensions el 2023. Aquesta actualització econòmica es calcula a partir de la dada de la inflació interanual. És la novetat principal del projecte de Llei de Garantia del Poder Adquisitiu de les Pensions validat el 2 de desembre al Congrés. Precisament, la inflació mitjana dels dotze mesos anteriors determinarà la revaloració de les pensions. En aquest article veurem quin és el resultat de la pujada de les pensions el 2023, tant contributives com no contributives. 

Calculant la revaloració de pensions el 2023

Els pensionistes i aquells que estan a punt de ser-ho tenen molts dubtes i preocupacions sobre aquest tema. Saps que és possible continuar treballant mentre cobres el pla de pensions? D’altra banda, conèixer la taula de jubilació et permet calcular quan podràs jubilar-te.

En qualsevol situació personal, saber quant augmentarà la teva pensió l’any següent és una qüestió determinant. Segur que t’interessa, malgrat que encara no siguis pensionista, tots tenim al voltant persones que depenen d’aquestes prestacions.

El desembre passat es va aprovar la revaloració de les pensions del 2023 després del gran augment de la xifra d’inflació mitjana entre el desembre del 2021 i el novembre del 2022. La pujada serà del 8,5 % a les pensions contributives. A partir de l’estimació que ha fet la Seguretat Social, la pensió màxima el 2023 arribarà als 42.823,34 euros. 

La pagueta o paga addicional de gener a les pensions de 2023

El 2023 els pensionistes deixaran de rebre la paga compensatòria, també coneguda com a «pagueta». Aquesta paga extra la rebien els beneficiaris de pensions contributives i no contributives cada mes de gener per contrarestar la pèrdua de poder adquisitiu a causa de la diferència entre l’augment mitjà anual real de l’Índex de Preu de Consum (IPC).

El gener del 2022 va ser l’última vegada que es va aplicar aquest abonament extraordinari. A partir d’aquest any, els pensionistes deixaran de rebre-la a causa de la revaloració de les pensions en funció del creixement de l’IPC entre el desembre del 2021 i el novembre del 2022.

Si considerem aquesta nova revaloració en les pensions, les pujades totals de les pensions el 2023 seran les següents:

 • Les pensions mínimes, no contributives, si es té un fill a càrrec i ingrés mínim vital suposen un augment del 15 %.
 • Resta: les pensions contributives i les classes passives pujaran un 8,5 %.

Ajustaments a les pensions 2023

Les quanties mínimes de les pensions 2023 permeten establir comparacions i atorguen referències. Convé diferenciar, això sí, entre les diverses classes que hi ha:

 • Jubilació
 • Incapacitat permanent
 • Viduïtat
 • Orfandat i prestació especial d’orfandat.

L’existència o no de cònjuge i si aquest és a càrrec de l’interessat influeix en els ingressos finals obtinguts. A continuació, analitzarem també aquests barems.

Pensió per jubilació: quanties mínimes 2023

Si tens 65 anys o més i et pertany la pensió mínima, el 2023 cobraràs les xifres següents:

 • Sense cònjuge: 10.963,40 euros l’any.
 • Amb cònjuge: quan és al teu càrrec, 13.526,80 euros anuals; quan no ho és, 10.406,20 euros l’any.

D’altra banda, si ets menor de 65 anys, les quantitats que s’ingressaran es veuran reduïdes:

 • Sense cònjuge: 10.256,80 euros l’any.
 • Amb cònjuge: si és al teu càrrec, 12.682,00 euros anuals.

Pensió per incapacitat permanent: quanties mínimes 2023

Si pateixes una gran invalidesa:

 • Sense cònjuge: 16.445,80 euros l’any.
 • Amb cònjuge: si és al teu càrrec, 20.290,20 euros anuals; si no ho és, 15.610,00 euros l’any.

Quan tens una incapacitat absoluta o total amb 65 anys complerts, les quantitats coincideixen:

 • Sense cònjuge: 10.963,40 euros l’any.
 • Amb cònjuge: quan és al teu càrrec, 13.526,80 euros anuals; si no ho és, 10.406,20 euros a l’any.

En cas que et correspongui una pensió per incapacitat permanent total, entre 60 i 64 anys, els imports que es rebran el 2023 són els següents:

 • Sense cònjuge: 10.256,40 euros l’any.
 • Amb cònjuge: si és al teu càrrec, 12.682,60 euros anuals; si no ho és, 9.695,00 euros l’any.

Quant a la pensió per incapacitat total derivada de malaltia comuna en menors de 60 anys, els ingressos seran els que segueixen:

 • Sense cònjuge: 8.082,00 euros l’any.
 • Amb cònjuge: si és al teu càrrec, també 8.082,00 euros anuals; quan no ho és, 8.012,20 €/any.

Finalment, les xifres de la pensió parcial del règim d’accident laboral per a una persona més gran de 65 anys es concreten en les xifres següents:

 • Sense cònjuge: 10.963,40 euros l’any.
 • Amb cònjuge: quan està al teu càrrec, 13.526,80 euros anuals; quan no ho està, 10.406,20 euros l’any.

Pensió per viduïtat: quanties mínimes 2023

Si ens centrem en les prestacions que rebran els vidus espanyols aquest any, hi ha quatre tipologies que cal tenir en compte:

 • Persona amb càrregues familiars: 12.682,60 euros anuals.
 • Persona amb 65 anys complerts o amb una discapacitat igual o superior al 65 %: 10.963,40 euros l’any.
 • Persona entre 60 i 64 anys: 10.256,40 euros anuals.
 • Persona menor de 60 anys: 8.306,20 euros per any.

Pensió per orfandat: quanties mínimes 2023

Quan es tracta de prestacions derivades d’una situació d’orfandat, s’estableix un import de 3.353,00 euros per beneficiari.

 • Si es tracta d’orfandat absoluta, el mínim s’incrementa en 11.659,2 euros l’any, per al repartiment equitatiu entre els beneficiaris.
 • D’altra banda, per cada beneficiari menor de 18 anys i amb una discapacitat igual o superior al 65 %, l’augment serà de 6.592,60 euros anuals.

Quant a la prestació especial d’orfandat, quan es tracta d’un únic beneficiari, aquesta serà de 9.800,00 euros. Quan hi hagi diversos beneficiaris, es repartirà un total de 16.520,00 euros entre ells.

Pujada de pensions 2023: recapitulació

En resum, la revaloració de les pensions del 2023 ja està definida. Les pensions contributives, és a dir, prestacions econòmiques que reben les persones que han cotitzat un mínim d’anys a la Seguretat Social, ha augmentat un 8,5 %, mentre que les no contributives i pensions procedents de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) incrementen en un 15 %. 

Com a novetat per a aquest 2023, a causa del canvi de revaloració de les pensions sobre la base de l’IPC mitjà dels 12 mesos previs es posa fi a la paga compensatòria coneguda com a «pagueta» (paguilla en castellà).

Sigui quina sigui la teva situació, pots prendre com a referència les dades que hem presentat abans per calcular la teva pensió mínima aquest any 2023.

Simuladores y calculadoras

Calcula tu próxima etapa con Ruta67

Si te planteas cuánto podrías ahorrar con tus ingresos o qué plan de pensiones encaja contigo, incluso si buscas visualizar tu futuro, te lo ponemos fácil con nuestros simuladores y calculadoras que te ayudarán a afrontar tu próxima etapa con Ruta67.