revalorizacion de las pensiones
Assegura la teva jubilació

Quina és la revalorització de les pensions el 2024?

Desembre 18, 2023 7 min 1 vegades compartit

S’acosta el final de l’any i ja és un bon moment per saber com afectarà la teva economia la revaloració de les pensions l’any vinent. Aquesta actualització econòmica és la principal novetat de la reforma de les pensions del Govern que va entrar en vigor el 2022, on la inflació mitjana dels dotze mesos anteriors determina la revaloració de les pensions del nou any.

En qualsevol situació personal, saber quant augmentarà la teva pensió l’any que ve és una qüestió determinant. Segur que t’interessa, tot i que encara no siguis pensionista, ja que tots tenim en el nostre entorn persones que depenen d’aquestes prestacions.

En aquest article t’ho expliquem tot sobre aquesta nova llei i veurem quin és el resultat de la pujada de les pensions el 2024 tant contributives com no contributives. Comencem!

Abans de res, en què consisteix la revaloració de les pensions?

Des del desembre del 2022, quan es va aprovar la nova llei de revaloració de les pensions i a causa del gran augment de la xifra d’inflació mitjana entre el desembre del 2021 i el novembre del 2022, aquestes es calculen anualment en funció de l’Índex de Preus de Consum (IPC) o inflació.

La normativa encarregada de regular la revaloració de les pensions figura en l’article 58 de la Llei general de Seguretat Social i té com a objectiu garantir el poder adquisitiu dels pensionistes i que no es vegin afectats per la inflació.

L’IPC reflecteix els canvis en el nivell de preus dels béns i serveis consumits per les llars i s’utilitza com a indicador de la inflació. D’aquesta manera, si l’IPC augmenta, les pensions es revaloren en la mateixa proporció per mantenir el seu poder adquisitiu. Aquesta mateixa norma indica que en el cas que l’IPC anual fos negatiu, l’import de les pensions no baixaria, sinó que, per contra, es mantindria igual que l’any anterior.

Calculant la revaloració de pensions del 2024

El 2024 els pensionistes veuran augmentades les seves pagues mensuals i la pensió mitjana contributiva pujarà una mitjana de 50 euros al mes aquest any. La nova quantia es calcula en funció de com ha variat l’IPC entre el desembre del 2022 i el novembre del 2023.

D’aquesta manera, les pensions que pugen són les següents:

 • Les pensions contributives de la Seguretat Social pujaran un 3,8% el 2024. La pensió màxima se situaria el 2024 en 3.175 euros mensuals dividits en 14 pagues (44.450,60 euros anuals), enfront dels 3.059 euros mensuals del 2023.
 • Les pensions mínimes són les que pujaran més aquest 2024, concretament es revaloraran entre un 5% i un 7%.
 • Les pensions no contributives, així com l’Ingrés Mínim Vital, pujaran un 6,9% el 2024.
 • Les pensions mínimes de viduïtat amb càrregues familiars, una de les més baixes del sistema de pensions, s’incrementaran un 14,1%.

L’objectiu d’aquesta pujada és que, un cop revalorades les pensions no contributives d’acord amb l’IPC, s’incrementin cada any per reduir un 20% la bretxa de pobresa existent fins que el 2027 s’aconsegueixi arribar al 75% del llindar de risc de pobresa per a una llar unipersonal.

Ajustaments en les pensions 2024

Com hem comentat, les pensions mínimes pujaran per sobre de l’IPC i s’aplicaran de manera automàtica des del proper 1 de gener del 2024. Convé diferenciar, això sí, entre les diverses pensions existents, ja que varien en funció de la situació familiar i personal de cada cas. L’existència o no de cònjuge, o si aquest es troba a càrrec de l’interessat, influeix en els ingressos finals obtinguts. Tot seguit, analitzem detalladament quines seran les quantitats en funció del tipus de pensió:

 • Revaloració pensió de jubilació 2024. Les pensions mínimes de jubilació augmenten per a tots els majors i menors de 65 anys. La quantitat mínima més alta se l’emportaran les persones amb 65 anys que estiguin jubilades i tinguin cònjuge a càrrec, mentre que la pensió mínima més baixa és per a les persones menors de 65 anys amb cònjuge que no estigui a càrrec seu.

Amb aquesta revaloració, l’augment de la pensió mitjana de jubilació és de 734 euros l’any, o 52 euros al mes.

 • Revaloració pensió d’Incapacitat permanent 2024. Les pensions mínimes més altes per pensió d’incapacitat permanent se les emportaran els afectats que tinguin un cònjuge a càrrec.
 • Revaloració pensió de Viduïtat 2024. La pensió mínima de viduïtat amb càrregues familiars és la que es veurà més incrementada a començaments del nou any. Variarà des dels 939 euros al mes en cas de tenir càrregues familiars fins als 616 euros al mes per a la viduïtat en menors de 60 anys.
 • Revaloració pensió d’Orfandat i prestació a favor de familiars 2024. Les pensions mínimes d’orfandat amb la pujada de l’últim IPC quedaran en 248 euros mensuals i poden arribar a 1.282 euros al mes en el cas que hi hagi una orfandat absoluta i diversos beneficiaris. La pensió a favor de familiars augmenta a 248 euros mensuals per beneficiari.
 • El complement de la bretxa de gènere. El 2024 es començarà a aplicar la pujada extra per la bretxa de gènere. Aquest complement s’incrementarà un 10%, a més del percentatge de revaloració anual segons l’IPC.

Com puc saber si es revalora la meva pensió: El certificat de revaloració de pensió

En el cas que un pensionista es qüestioni quina és la pensió que està cobrant, podrà resoldre els seus dubtes obtenint el Certificat de Revaloració de les Pensions. Es tracta d’un document ofert per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) on es poden conèixer totes les dades referents a una prestació contributiva.

Entre la informació que es pot obtenir d’aquest certificat trobem:

 • Un certificat resumit de pensions.
 • Un certificat més desglossat de totes les pensions.
 • Un certificat de pensions sense quanties.
 • Un certificat de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
 • La revaloració de les pensions.
 • Les pensions en situació de baixa o suspeses per l’INSS.
 • Un certificat negatiu de les pensions.
 • Un certificat per als qui siguin beneficiaris de deduccions.

El principal objectiu d’aquest document és acreditar davant altres administracions o entitats l’import actualitzat de la pensió que s’està cobrant en aquest precís moment. Això és realment útil per efectuar tràmits amb organismes públics, com ara la sol·licitud d’alguna subvenció social, per fer la declaració de la Renda o per accedir a serveis públics o privats.

A més, aquest certificat és important per conèixer les actualitzacions que es tenen sobre la quantia de la pensió, i saber quin és el poder adquisitiu real.

Pujada de pensions 2024: recapitulació

En resum, la revaloració de les pensions del 2024 ja està definida i serà inferior a la quantia que van experimentar els pensionistes el 2023. Les pensions contributives, és a dir, prestacions econòmiques que reben les persones que han cotitzat un mínim d’anys a la Seguretat Social, augmenten un 3,8%, mentre que les no contributives i les pensions procedents de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) s’incrementen un 6,9%.

Els pensionistes i els qui estan a punt de ser-ho acostumen a tenir molts dubtes i preocupacions en relació amb aquest tema. Però sabies que és possible continuar treballant mentre cobres el teu pla de pensions? D’altra banda, conèixer la taula de jubilació et permet calcular quan et podràs jubilar. Sigui quina sigui la teva situació, pots prendre com a referència les dades que hem presentat anteriorment per calcular la teva pensió mínima aquest any 2024.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.