Edad de jubilación por año de nacimiento
Assegura la teva jubilació

Edat de jubilació segons l’any de naixement

Agost 2, 2023 6 min 3 vegades compartit

L’edat de jubilació és un tema rellevant per a molts treballadors a Espanya. A mesura que el sistema de Seguretat Social evoluciona i s’enfronta a desafiaments demogràfics i econòmics, les regulacions en referència a l’edat de jubilació també han experimentat canvis significatius. En aquest article, explorarem com varia l’edat de jubilació per any de naixement a Espanya i les alternatives de jubilació que hi ha.

Quan i per què es va començar a canviar l’edat de jubilació

L’edat de jubilació a Espanya ha experimentat modificacions els darrers anys. Abans, l’edat de jubilació era de 65 anys, però s’ha anat incrementant gradualment per fer front a una esperança de vida més gran i a l’envelliment de la població. A partir de l’any 2013, es va implementar una reforma que va establir un augment progressiu de l’edat de jubilació i que durarà fins al 2027, quan arribi als 67 anys.

Aquesta reforma pretén, com a principal objectiu, garantir que el sistema de pensions sigui sostenible. Això és degut al fet que cada vegada l’esperança de vida a Espanya és molt més gran, fins i tot ja s’estan fent estudis per saber quants anys viurem el 2100 (una pista: no són pocs).

A més, com que es tracta d’un sistema de pensions de repartiment, els treballadors s’encarreguen de “pagar” les pensions a través de les seves cotitzacions. Amb l’arribada de la jubilació dels baby boomers, el Govern s’enfronta a un repte encara més gran, ja que hi ha més persones que començaran a cobrar pensió de jubilació que gent cotitzant.

Com funciona la jubilació per any de naixement?

Amb la reforma que es va posar en marxa el 2013, tant l’edat de jubilació com el nombre d’anys cotitzats s’han anat incrementant progressivament. Del 2013 al 2018, l’edat de jubilació només augmentava un mes per cada any que passava. Això no obstant, des del 2018, l’edat de jubilació ha passat a endarrerir-se 2 mesos per cada any que passi, fins a arribar als 67 anys el 2027.

Si et vols jubilar als 65 anys, hauràs de tenir una certa quantitat d’anys cotitzats. El 2023 el nombre d’anys cotitzats per poder jubilar-se als 65 és de 37 anys i 9 mesos. Aquesta xifra també ha anat canviant des del 2013, en què se situava en 35 anys i 3 mesos, i ha anat augmentant progressivament des d’aleshores 3 mesos per any ocorregut.

Per entendre millor l’edat de jubilació per any de naixement, ho classificarem de la manera següent:

  • Si tens 65 anys, hauràs de tenir cotitzats 37 anys i 9 mesos actualment, xifra a la qual se li sumaran 3 mesos per cada any que passi fins al 2027.
  • Si tens menys d’aquests anys cotitzats, la teva edat de jubilació serà de 66 anys i 4 mesos, i la data de jubilació augmentarà 2 mesos per cada any que passi.

Taula de jubilació per any de naixement

Per fer-ho més visual i entendre millor tota aquesta informació hem preparat una taula de jubilació per any de naixement, a partir dels qui compleixen aquest any els 65 anys, és a dir, els del 1958.

Any de naixementAny en què compleixen els 65Anys que necessiten cotitzats en complir els 65Edat de jubilació si no s’han arribat a cotitzar els anys de la columna anterior
1958202337 anys i 9 mesos o més66 anys i 4 mesos
1959202438 o més anys66 anys i 6 mesos
1960202538 anys i 3 mesos o més66 anys i 8 mesos
1961202638 anys i 3 mesos o més66 anys i 10 mesos
1962202738 anys i 6 mesos o més67 anys

A partir del 2027 es fixarà, si no es fa cap reforma posterior, l’edat de jubilació als 65 anys si s’han cotitzat 38 anys i 6 mesos o més; o bé, si no s’han cotitzat els anys suficients, les persones es jubilaran quan compleixin els 67 anys.

Per jubilar-se abans dels 65 anys

Hi ha molts casos en què les persones es retiren abans d’arribar a l’edat marcada per llei. Els motius són bastant diversos: jubilació anticipada per malaltia o incapacitat permanent, tenir els anys cotitzats requerits, o bé portar massa temps aturat. És per això que la jubilació anticipada es distingeix entre jubilació anticipada voluntària i jubilació anticipada forçosa.

Per retirar-se abans d’hora de manera voluntària, caldrà haver cotitzat els anys requerits i tenir almenys 2 anys menys de l’edat de jubilació. Això vol dir que si has cotitzat 37 anys i 9 mesos o més, et podràs jubilar 2 anys abans de l’edat ordinària, és a dir, als 63. Si encara no has cotitzat prou, et podràs jubilar quan tinguis 64 anys i 4 mesos, dos menys de l’edat marcada.

En els casos en què la jubilació anticipada sigui forçosa, en comptes de dos anys se’n resten 4 a les edats límit, amb la qual cosa queda de la manera següent: si s’han cotitzat els 37 anys i 9 mesos, et podràs jubilar als 61 anys; si no has cotitzat aquest temps, et podràs jubilar als 62 anys i 4 mesos.

La part negativa d’avançar l’edat de jubilació és que el Govern aplica uns coeficients reductors que poden disminuir la teva pensió de manera considerable; en el cas dels autònoms, per exemple, es pot arribar a reduir fins a un 20%.

Puc complementar la meva jubilació d’alguna manera?

Una altra situació en què es pot trobar la gent en arribar a l’edat de retirar-se és que no tinguin els estalvis ni la pensió suficient per mantenir el seu nivell de vida. Per a aquests casos, es fomenta la jubilació activa, una modalitat que combina tenir una pensió i alhora treballar a temps complet o parcial, sigui per compte propi o d’altri. Aquest tipus de jubilació es promou per garantir que el sistema de pensions sigui una mica més sostenible del que ho és ara mateix.

En conclusió

L’edat de jubilació a Espanya ha experimentat canvis significatius, sobretot, a causa dels desafiaments demogràfics als quals s’enfronta el sistema de Seguretat Social. Amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat del sistema de pensions, es van implementar reformes que han incrementat gradualment l’edat de jubilació. Pots consultar aquí més informació sobre els principals canvis de la reforma del sistema de pensions.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.