Com contractar una assegurança de vida si ets major de 50 anys
Assegura la teva jubilació

Assegurances de vida per a més grans de 50 anys

Juliol 9, 2018 5 min 9 vegades compartit

Tenir 50 anys o més no hauria de ser una barrera per contractar una assegurança de vida, si bé és cert que amb 30 o 40 anys tot és més fàcil.

Un dels factors que més influeixen a l’hora de determinar el preu d’una assegurança de vida és l’edat. Per qüestions biològiques evidents, com més grans ens fem més propers som a la mort. Aquesta obvietat és la que fa que el preu de l’assegurança de vida, superada certa edat, s’encareixi. Altres factors que cal tenir en compte a l’hora de determinar el preu de l’assegurança de vida per a grans són les càrregues familiars, les hipoteques, l’edat dels fills… I és clar, com més cobertures tingui l’assegurança de vida contractada, més alt serà el seu preu.

Ara bé, el panorama durant els últims anys ha canviat. L’augment de l’esperança de vida, que se situa de mitjana a Espanya en els 83 anys, gairebé tres anys més que la mitjana dels països de l’OCDE, i una etapa laboral cada vegada més prolongada han provocat un replantejament de les opcions per a l’assegurança de vida per a més grans de 50 anys. El sector s’ha adonat que, davant aquestes situacions, molts demanen poder protegir econòmicament la família en cas de morir, sobretot si són la principal font d’ingressos de la unitat familiar.

Proves mèdiques

Si la persona que pren l’assegurança de vida és més gran de 50 anys s’ha de sotmetre a un examen mèdic per part de la companyia d’assegurances. Aquest examen es duu a terme per determinar la salut de l’assegurat i poder adequar la pòlissa a les característiques del prenedor.

De quines opcions disposo si tinc més de 50 anys i vull contractar una assegurança de vida?

Les dues principals opcions que ofereix el mercat per a les persones que han superat la cinquantena són les següents:

  • Assegurança de vida risc: Quan el prenedor de l’assegurança mor, el beneficiari rep els diners de la pòlissa. La persona que contracta aquesta modalitat d’assegurança de vida paga una prima, una quantitat concreta en funció dels diners que vol que el beneficiari rebi, una quantia que es pot modificar en qualsevol moment.

  • Assegurança de vida estalvi: Es tracta de la modalitat més atractiva per a qui vulgui complementar la pensió pública de jubilació. El prenedor abona unes primes i la companyia li ofereix una rendibilitat per aquesta. A més d’uns destacables avantatges fiscals, el punt fort d’aquesta assegurança de vida és que el capital acumulat s’abona en forma de renda vitalícia, és a dir, fa que els estalvis es transformin en una renda mensual per a tota la vida. A VidaCaixa, aquesta opció es pot contractar a través d’un Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic (PIES).

  • Assegurances de dependència: Actuen davant la reducció de l’autonomia de la persona, tot i que no són pròpiament assegurances de vida. L’asseguradora cobreix les despeses que comporti la dependència.

En les dues primeres modalitats, els beneficiaris, en cas de rebre un capital procedent d’una assegurança de vida, disposen d’importants avantatges fiscals que, d’altra manera, no tindrien. Per exemple, en cas de defunció de l’assegurat, quan els beneficiaris siguin el cònjuge, un ascendent o un descendent de l’assegurat, es pot aplicar una reducció de 9.195,49 euros (1.530.000 pessetes) en l’Impost sobre Successions i Donacions.

Assessorament

Si estem pensant a contractar una assegurança de vida en la modalitat que sigui, és important disposar d’un assessorament especialitzat, independentment de l’edat i del perfil inversor. Convé passar per una oficina de CaixaBank o VidaCaixa i preguntar per les opcions disponibles que més s’adeqüin al cas personal de cadascú.

Límits

Les assegurances de vida poden estipular en el contracte una sèrie de límits:

  • Límit temporal. Precaució que pren l’asseguradora davant determinats casos.

  • Límit de defunció per la pràctica d’esports de risc. En el cas que es produeixi la mort per aquesta causa no s’activa la cobertura.

  • Límit per malaltia greu. Si l’afecció es coneix prèviament a la signatura del contracte, també pot ser causa per anul·lar les cobertures.

Garanties extres

Cal tenir en compte que una assegurança de vida també inclou un seguit de cobertures extres que, si convé, és possible contractar.

  • Cobertura per malaltia greu. S’estipula mitjançant una llista el tipus de malalties que entren en aquest capítol.

  • Cobertura per incapacitat permanent o absoluta. S’avança el pagament de capital contractat si la incapacitat ha tingut lloc en l’àmbit professional o en el personal.

  • Cobertura per accident de trànsit. Es tracta d’un extra en cas de defunció o incapacitat.

Més informació:

Quan i per què cal contractar una assegurança de vida?

Coneix les cobertures de la teva assegurança de vida

Temes relacionats