940×480 ahorrar
Protegeix-te a tu i als teus

Coneix les cobertures de les assegurances de vida

Juliol 6, 2023 7 min 6 vegades compartit

Quan tenim alguna cosa de valor, la volem protegir davant de qualsevol inconvenient que es pugui presentar, sigui una casa, un cotxe o, fins i tot, la nostra vida i la de la nostra família. Assegurar certs riscos és una qüestió gairebé del dia a dia. La vida és el bé més preuat i valuós que tenim, de manera que una assegurança de vida pot ser un bon instrument per garantir que estigui protegida.

A l’hora de contractar una pòlissa, hem de tenir clar quines cobertures té la nostra assegurança de vida. Conèixer els avantatges de cada producte fa que triem amb més bon criteri. Coneixes els límits i les garanties que ofereixen aquestes cobertures? Seguidament, t’explicarem tot el que cal saber sobre això. Estàs a punt?

Què cobreix una assegurança de vida?

Per més evident que sembli, cal no deixar de dir-ho: el risc principal que cobreix una assegurança de vida és la mort. Això no obstant, la mort del prenedor no és l’única cosa que cobreix, sinó que també cobreix algunes situacions en les quals l’assegurat no pugui continuar treballant.

La indemnització per defunció és la cobertura més bàsica de les assegurances de vida, però depenent de la pòlissa que contractis, podràs tenir més beneficis o garanties. Alguns dels serveis que ofereixen les companyies asseguradores són: la protecció dels éssers familiars, la indemnització per incapacitat, assessoria legal o assistència mèdica.

Davant la mort de l’assegurat es cobreixen certes necessitats econòmiques dels beneficiaris designats, entre els quals hi pot haver familiars o qualsevol persona designada pel prenedor de l’assegurança.

Alguns dels serveis o cobertures que ofereixen les assegurances de vida són:

 • Indemnització de defunció: aquesta és la part imprescindible d’una assegurança de vida, és a dir, la quantitat de diners que rebran els beneficiaris de la pòlissa. Amb el pas del temps, la xifra final pot variar en funció de la situació de defunció.
 • Despeses de l’enterrament: moltes companyies ofereixen la possibilitat de cobrir un percentatge de les despeses del sepeli, que se situa entre el 10 i el 20%. Normalment és l’assegurança de defunció qui se n’encarrega.
 • Mort o incapacitat per accident: gairebé totes les asseguradores ofereixen aquesta possibilitat en la qual, si el prenedor mor en un accident, la indemnització es duplica o triplica en alguns casos.
 • Avançaments de capital. No és tan comú com els anteriors, però algunes companyies ofereixen un avançament de la indemnització per poder cobrir les despeses de l’enterrament i/o del pagament de l’Impost de Successions i Donacions.
 • Serveis d’assessoria i gestió legal. Aquest servei s’ofereix a les persones que vulguin gestionar l’herència al mateix temps que l’assegurança de vida. És important estar informat sobre l’herència de les assegurances de vida i el termini que hi ha per reclamar-les.

Límits de l’assegurança de vida

Les assegurances de vida cobreixen principalment la mort del beneficiari, independentment de quina en sigui la causa. Però el contracte pot estipular límits:

 • Límit temporal. Es tracta d’un període de carència durant el qual l’assegurança no activa les seves cobertures. És una precaució, per exemple, davant casos de suïcidi o malalties greus prèviament conegudes.
 • Límit de mort per la pràctica d’esports de risc. En el cas que es produeixi la mort per aquesta causa, no s’activarà la cobertura.
 • Límit per malaltia greu. Si la malaltia es coneix prèviament a la signatura del contracte, també pot ser causa per anul·lar les cobertures.

Convé estudiar molt bé totes aquestes circumstàncies abans de signar un contracte. Cal que totes les preguntes quedin contestades, per tal de trobar el producte amb el preu i les cobertures adequades a la nostra situació.

En resum, el preu variarà en aquest capítol depenent de si ens cal cobertura completa, cobertura amb un període de carència o cobertura amb alguns o tots els límits comentats. A més d’altres factors com l’edat, si tens cap tipus de malaltia congènita, la professió, etc.

Quins tipus de mort i incapacitat cobreix una assegurança de vida?

Bàsicament, l’assegurança de vida cobreix la mort natural, així com malaltia, accident, etc., si està estipulat així en el contracte. És important que la pòlissa cobreixi qualsevol motiu de defunció per no tenir problemes després amb la companyia, com poden ser malalties, accidents o suïcidi.

Incapacitat o invalidesa

Una assegurança pot ser atractiva pels extres que inclou. El ventall pot ser ampli, tot i que és aconsellable estudiar bé el que s’hi inclou i si realment necessitem aquesta cobertura. Com hem esmentat més amunt, la mort no és l’única cosa que es troba sota el paraigua de les pòlisses, ja que l’assegurança de vida cobreix la incapacitat permanent, entre altres variables, que són les següents:

 • Cobertura per malaltia greu. El contracte recollirà un catàleg de malalties per les quals es pot activar la cobertura. Parlem, per exemple, de qüestions com el càncer.
 • Cobertura per incapacitat permanent o absoluta. Si es produeix, s’avançarà el pagament del capital contractat. En aquest sentit, es pot cobrir una incapacitat ocasionada en l’àmbit personal o professional.
 • Cobertura per accident de trànsit. Es tracta d’un extra en cas de mort o incapacitat.

Situacions en les quals l’assegurança de vida podria no pagar la indemnització

Malgrat que aquestes situacions es donen poc, hi ha algunes condicions per les quals l’asseguradora podria negar la quantitat acordada en cas de defunció de l’assegurat:

 • Esports d’alt risc com l’alpinisme o el salt amb paracaigudes
 • No estar al dia amb el pagament de les primes
 • No haver indicat alguna malaltia a l’hora de contractar la pòlissa o quan se n’ha tingut coneixement

Les condicions de cada assegurança estan especificades en el contracte i poden variar en funció de la persona i de l’asseguradora. És important llegir i comprendre els termes i condicions de la pòlissa, així com proporcionar informació precisa i completa durant el procés de sol·licitud per estalviar-se problemes més endavant.

Per què es contracta una assegurança de vida?

Una assegurança de vida es pot contractar per garantir la solvència econòmica de la família en el cas que el beneficiari mori. Aquí cal afegir-hi les situacions extraordinàries que també es poden contractar (incapacitat o malaltia greu).

Però també hi ha les assegurances de vida de préstec personal o hipotecari, les quals, al capdavall, suposen la cobertura del mateix risc: la insolvència o la dificultat econòmica. En aquest cas, per defunció, es cobreix l’assumpció del deute contret en vida.

En resum, l’assegurança de vida és un instrument interessant per garantir tranquil·litat i protecció financera a l’assegurat i als seus familiars. Convé, això sí, estudiar el que s’hi ofereix perquè s’ajusti a les necessitats de cadascú i tenir en compte les condicions que posen les empreses.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.