940×480 ahorrar
Protegeix-te a tu i als teus

Coneix les cobertures de la teva assegurança de vida

març 15, 2019 3 min 6 vegades compartit

Assegurar certs riscos és una qüestió gairebé del dia a dia. Una assegurança de vida pot ser un bon instrument, però hem de tenir clar què cobreix. Conèixer els avantatges de cada producte fa que triem amb més bon criteri.

Què cobreix una assegurança de vida?

Per més evident que sembli, cal no deixar de dir-ho: el risc principal que cobreix una assegurança de vida és la mort.

Davant la mort de l’assegurat es cobreixen certes necessitats econòmiques dels beneficiaris designats, entre els quals hi pot haver familiars.

Llegeix també: Quan i per què cal contractar una assegurança de vida?

Les assegurances de vida cobreixen principalment la mort del beneficiari, independentment de quina en sigui la causa. Però el contracte pot estipular límits:

 • Límit temporal. Es tracta d’un període de carència durant el qual l’assegurança no activa les seves cobertures. És una precaució, per exemple, davant casos de suïcidi o malalties greus prèviament conegudes.

 • Límit de mort per la pràctica d’esports de risc. En el cas que es produeixi la mort per aquesta causa, no s’activarà la cobertura.

 • Límit per malaltia greu. Si la malaltia es coneix prèviament a la signatura del contracte, també pot ser causa per anul·lar les cobertures.

Convé estudiar molt bé totes aquestes circumstàncies abans de signar un contracte. Cal que totes les preguntes quedin contestades, per tal de trobar el producte amb el preu i les cobertures adequades a la nostra situació.

En resum, el preu variarà en aquest capítol en funció de si ens cal cobertura completa, cobertura amb un període de carència o cobertura amb uns quants o tots els límits comentats.

Garanties extres

Una assegurança pot ser atractiva pels extres que inclou. El ventall pot ser ampli, tot i que és aconsellable estudiar bé el que s’hi inclou i si realment necessitem aquesta cobertura.

Llegeix també: El fet de fumar, de patir alguna malaltia crònica o de tenir obesitat encareix l’assegurança de vida?

Les principals possibilitats són les següents:

 • Cobertura per malaltia greu. El contracte recollirà un catàleg de malalties per les quals es pot activar la cobertura. Parlem de qüestions com el càncer, per exemple.

 • Cobertura per incapacitat permanent o absoluta. Si es produís, s’avançaria el pagament del capital contractat. En aquest sentit, es pot cobrir una incapacitat ocasionada en l’àmbit personal o professional.

 • Cobertura per accident de trànsit. Es tracta d’un extra en cas de mort o incapacitat.

Per què es contracta una assegurança de vida?

Una assegurança de vida es pot contractar per garantir la solvència econòmica de la família en el cas que el beneficiari mori. Aquí cal afegir-hi les situacions extraordinàries que també es poden contractar (incapacitat o malaltia greu).

Llegeix també: Com tributen les assegurances de vida?

Però també hi ha les assegurances de vida de préstec personal o hipotecari, que, al capdavall, suposen la cobertura del mateix risc: la insolvència o la dificultat econòmica. En aquest cas, per mort, es cobreix l’assumpció del deute contret en vida.

En resum, l’assegurança de vida és un instrument interessant per garantir tranquil·litat. Convé, això sí, estudiar el que s’hi ofereix perquè s’ajusti a les nostres necessitats.

Temes relacionats
¿Tienes alguna duda?
 1. TInc contractat una asseguranÇa de vida renovable anualment tinc 69 anys fins qun serà vigent?

  1. Hola Rosa,la durada de l’assegurança serà l'establerta en les condicions particulars del contracte. Al seu venciment, i sempre que el prenedor estigui al corrent en el pagament de les primes i segueixi vigent el préstec o crèdit identificat en 
   les condicions particulars, l’assegurança es renovarà per períodes anuals, tret que el prenedor no s'oposi a la 
   renovació per escrit amb un termini de, almenys, un mes d'antelació al seu immediat venciment. Per l'anteriorment exposat, VidaCaixa no cancel·larà de forma unilateral un contracte d'Assegurança de vida 

 2. Buenos días!
  Necesito me proporcione el teléfono donde pueda darme de baja de un servicio que me dieron de prueba, jamás me llego las cobertura y el informe de todo lo que me entra. Lo necesito lo antes posible, me han realizado un cobro que no quiero que vuelva a tenerlo.

  Gracias!

  1. Hola Ana María,puedes contactar en los teléfonos 902 404 055 o 93 299 66 27, también puedes realizar tu solicitud en cualquier oficina Caixabank o a través del siguiente enlace en el apartado "Escríbenos".  

 3. Cuidado con llamar a los nùmeros que te han proporcionado Ana María. Al llamar para darme de baja de este servicio que no habia contratado me he dado cuenta que en la factura del teléfono te cobran a 0,80€ el minuto. Así que mejor vaya a su oficina CaixaBank…

 4. quería información sobre el seguro para garantizar la protección de plusvalía del capital.

  1. Hola Dolors,consulta los productos de vida que puedes contratar en tu oficina de Caixabank mas cercana.