assegurançes de vida com tributen
Protegeix-te a tu i als teus

Com tributen les assegurances de vida?

Juliol 4, 2023 6 min 11 vegades compartit

En determinats moments de la nostra vida és normal pensar en el futur i el dels nostres éssers estimats. Contractar una assegurança de vida és una bona manera d’assegurar-ho, invertint els nostres estalvis en allò que importa de debò. 

Si estàs pensant a contractar o ja has contractat una assegurança de vida, tant en la modalitat de vida estalvi com de vida risc, cal que en coneguis les característiques quant a fiscalitat i tributació. En aquest article veurem detalladament com tributen les assegurances de vida i tots els seus avantatges fiscals. Som-hi!

La tributació de les assegurances de vida: què has de tenir en compte?

La tributació de les assegurances de vida canvia en funció de com consta l’assegurat. A la pòlissa hi ha diferents figures (que en alguns casos poden coincidir): el prenedor de l’assegurança (qui la paga), l’assegurat (la persona exposada al risc) i el beneficiari (qui rep la prestació). 

A nivell fiscal, cal especificar bé cadascuna d’aquestes figures, ja que en funció d’això, l’assegurança de vida tributa a l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) o a l’impost de successions i donacions.

Diferents fiscalitats a les assegurances de vida

Quan contractes una assegurança de vida has de tenir en compte el tractament fiscal que rep. Normalment, totes les assegurances de vida tributen per l’IRPF. Si el prenedor de l’assegurança també n’és el beneficiari; per exemple, si una persona decideix contractar una assegurança de vida per estalviar per a la seva jubilació, tributarà per l’IRPF. Es tributarà entre el 19 i el 23 % en funció del capital aportat.

IRPF a les assegurances de vida estalvi

La tributació és diferent en funció del tipus d’assegurança de vida que es contracti. En el cas de les assegurances de vida estalvi, que acostumen a contractar-se per complementar la pensió de jubilació, l’opció més comuna és el Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic (PIES), amb el qual es pot obtenir una renda vitalícia. Les aportacions no poden superar els 8.000 euros a l’any i els 240.000 euros en tota la vida del producte.

Però quina és la tributació del rescat en una assegurança de vida estalvi? Vegem-ho. 

Tributació rescat assegurança de vida d’estalvi

La manera com es rescaten els diners és molt important per saber quant es paga a Hisenda quan es rep una assegurança de vida estalvi. Amb una renda vitalícia, el rendiment es calcula aplicant un percentatge a la quantitat que es rep cada mes. Aquesta quantitat va en funció de l’edat del beneficiari quan comenci a rebre la renda.

En aquest punt és interessant utilitzar eines de simulació com ara el simulador de jubilació, que ens donaran una aproximació per aclarir el dubte de què cobraré quan em jubili.

A més del PIES, una altra de les eines d’estalvi que tenim disponibles és l’assegurança individual d’estalvi a llarg termini (SIALP). Permet no tributar pels rendiments que s’obtenen si la inversió es manté com a mínim cinc anys i no se superen els 5.000 euros per any i per persona. En altres paraules, podríem tenir avantatges fiscals (no pagarem) si no movem els diners invertits en aquest pla d’estalvi durant el període de temps indicat.

IRPF a les assegurances de vida de risc

Com tributen les assegurances de vida de risc? L’assegurança de vida risc té una finalitat: protegir econòmicament les persones beneficiàries quan mor el prenedor de l’assegurança. La prima que ha de pagar el prenedor varia en funció dels diners que vol que rebi el beneficiari. Aquestes assegurances tributen per l’impost de successions i donacions.

Com tributen les assegurances de vida per mort?

Si et preguntes quant pagaràs a Hisenda per una assegurança de vida per mort, tenim la resposta. En cas que mori l’assegurat, la quantitat d’impostos que s’han de pagar depèn de factors com l’edat, la relació de parentiu amb l’assegurat, les possibles discapacitats i la comunitat autònoma on visqui l’assegurat. 

  • Si el beneficiari és ascendent, descendent o cònjuge de l’assegurat, s’estableix una reducció del 100 % a l’impost fins a un límit de 9.195,49 €.
  • Si el beneficiari té una discapacitat superior al 33 %, se li redueix el 100 % fins a un límit de 47.859,59 € o si és superior al 65 % de 150.253,03 %.

A més a més, cada administració autonòmica pot ampliar aquestes reduccions.

Fiscalitat en les assegurances de vida col·lectives

Les assegurances de vida col·lectives engloben en una mateixa pòlissa un conjunt de beneficiaris que formen part de la mateixa institució pública, col·legi professional, sindicat o empresa. 

La fiscalitat és un dels grans atractius quan una empresa contracta una assegurança de vida col·lectiva.

La prima d’aquestes pòlisses es redueix a l’impost de societats de l’empresa, ja que s’imputa els empleats assegurats. Aquesta prima imputada als empleats tributa com a rendiment del treball.

Els PPA i els seus avantatges fiscals

Hi ha altres productes que equivalen, d’alguna manera, a les assegurances de vida estalvi. En parlem perquè també ofereixen cobertures per invalidesa o defunció. 

Els Plans de Previsió Assegurats (PPA) són una barreja entre assegurança d’estalvi i assegurança de vida. Permeten l’estalvi periòdic i la recuperació en forma de renda durant la jubilació o altres supòsits. En contractar aquest producte, es poden aportar un màxim de 1.500 euros anuals. 

En definitiva

En resum, a l’hora de contractar un producte d’estalvi cal consultar els avantatges que ens pot oferir i valorar si s’adapten a les nostres necessitats. La tributació de l’assegurança de vida depèn de la modalitat, és a dir, de l’objectiu amb què la contractem, protegir-nos a nosaltres mateixos (assegurança de vida estalvi) o als nostres éssers estimats (assegurança de vida risc) i de qui el cobri. 

Si el cobra un beneficiari que tingui parentiu amb el prenedor de l’assegurança, es podrà beneficiar d’alguns avantatges fiscals. També es beneficien de reduccions fiscals les assegurances de vida col·lectives. 

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.