Seguro de vida
Protegeix-te a tu i als teus

Què és una assegurança de vida? Cobertures, tipus, fiscalitat i molt més

Juliol 5, 2023 8 min 7 vegades compartit

Cada cop és més habitual sentir els nostres amics, veïns o companys de feina parlar de “fer-se” una assegurança de vida. La raó principal és la de protegir els familiars en cas de la mort del prenedor de l’assegurança, la persona que paga la prima, o també en cas de patir algun tipus d’invalidesa. 

Tot i que és cert que cada vegada és més habitual contractar una assegurança de vida, encara hi ha moltes persones que no coneixen en profunditat com funciona. Per això, en aquest article et detallem els punts principals que tot consumidor ha de tenir en compte. T’expliquem què és una assegurança de vida, quins tipus de cobertures hi ha i com funcionen. Comencem?

Què és una assegurança de vida i com funciona?

Una assegurança de vida és un producte que garanteix un suport econòmic per als beneficiaris designats en cas de situacions inesperades, com la mort o la incapacitat de l’assegurat. Adquirir una assegurança de vida ens brinda la possibilitat d’assegurar un futur incert per a aquells que podrien quedar desemparats quan ja no hi siguem, com els fills, la parell o els pares, o nosaltres mateixos en cas d’invalidesa.

Malgrat que la seva funció principal és assegurar un capital als beneficiaris en cas de mort de l’assegurat, una assegurança de vida va més enllà d’una simple garantia d’indemnització en cas de decés. Una assegurança de vida es pot contractar per diverses raons. El seu ús és aplicable a l’estalvi a llarg termini i es converteix en un instrument molt útil per preparar la jubilació. A més, té uns avantatges fiscals interessants.

Tipus d’assegurança de vida

Fa anys que la contractació de l’assegurança de vida creix des que es va començar a instaurar de forma generalitzada a Espanya a mitjans dels anys vuitanta del segle passat. És important conèixer quins tipus d’assegurança de vida hi ha per decidir quin ens convé més. Les assegurances de vida es divideixen en dos grans tipus: les de vida estalvi i les de vida risc. Ara veurem amb més detall com funciona cadascun.

Assegurances de vida estalvi

Les assegurances de vida estalvi són les assegurances de vida que garanteixen un capital quan s’acaba el contracte i que millor funcionen si es vol estalviar per al futur. Les principals són:

Calcula el preu de la teva assegurança
Demana la trucada d'un especialista
Et truquem?
O truca al 900101222

Calcula el preu de la teva assegurança

Et truquem?
 • Plans de Previsió Assegurats (PPA).
 • Assegurances Individuals d’Estalvi a Llarg Termini (SIALP).
 • Plans Individuals d’Estalvi Sistemàtic (PIES).
 • Reinversió de venda d’un actiu en rendes vitalícies.
 • Unit Linked.
 • Producte amb participació en beneficis.
 • Assegurança de capital garantida.

Assegurances de vida risc

Es tracta de les assegurances de vida mitjançant les quals els beneficiaris reben uns diners si es produeix la mort o invalidesa de l’assegurat. N’hi ha de dos tipus:

 • Vida sencera.
 • Vida temporal.

Cobertures de l’assegurança de vida

Ara que ja sabem què és una assegurança de vida i quins són els tipus que hi ha, veurem amb més detall les cobertures de l’assegurança de vida. Aquest producte pot oferir diferents cobertures, en funció de la pòlissa i de les opcions que triï l’assegurat. D’una banda, pot cobrir com a capital la mort de l’assegurat, que normalment sol ser un familiar. En aquest cas estaria actuant com a assegurança de decessos

D’altra banda, també pot cobrir elements extra com a malaltia greu coneguda, incapacitat permanent o greu, i accident de trànsit. A continuació, podrem veure les cobertures de les assegurances de vida amb més detall:

 • Cobertura de mort: aquesta és la cobertura principal d’una assegurança de vida. En cas que l’assegurat mori durant el període de vigència de la pòlissa, els beneficiaris designats reben una suma de diners.
 • Cobertura per invalidesa total: en aquest cas, la cobertura ofereix protecció a l’assegurat quan aquest pateix una discapacitat total i permanent que li impedeix treballar. 
 • Cobertura per malalties greus: Algunes assegurances de vida ofereixen cobertura addicional per a malalties greus específiques, com ara càncer, accident cerebrovascular, infart de miocardi, entre d’altres. Si l’assegurat és diagnosticat amb una malaltia greu coberta per la pòlissa, se li pagarà una suma assegurada.

No obstant això, hi ha certes limitacions en les cobertures de les assegurances de vida, com podrien ser la carència temporal per imprevistos, esports de risc i malalties greus no informades en el moment de la contractació d’aquest.

Tributació i fiscalitat de l’assegurança de vida

L’assegurança de vida tributa a l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) o a l’Impost de Successions i Donacions en funció de com figura el contribuent al contracte. Hi ha aquests tres perfils:

 • Prenedor.
 • Assegurat.
 • Beneficiari.

A l’assegurança de vida estalvi, el prenedor sol contractar un Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic (PIES). L’objectiu és estalviar i, passat un temps, rescatar els diners en forma de renda vitalícia. Fiscalment, és més beneficiós anar cobrant a poc a poc que treure tots els diners de cop.

Al de vida risc és el beneficiari qui rep una determinada quantitat de diners quan mor el prenedor. Hi ha reduccions si el beneficiari és el cònjuge o un ascendent o descendent. Es tributa a l’impost de successions i/o donacions en funció de qui aparegui com a assegurat.

D’altra banda, cal recordar que els autònoms, sempre que coincideixi en la pòlissa que són el mateix prenedor i beneficiari, es poden desgravar-se fins a 500 euros l’any en primes en la seva assegurança de vida. En el cas dels que paguin una hipoteca, i aquesta estigui formalitzada abans de l1 de gener de 2013, també és possible desgravar-se l’assegurança de vida lligada al préstec. 

Finalment, en el cas dels Plans de Previsió Assegurats (PPA), un híbrid entre l’assegurança de vida estalvi i la de vida risc, és possible deduir-se fins a 2.000 euros l’any o el 30 % dels rendiments nets del treball a la declaració.

Factors que encareixen l’assegurança de vida

Hi ha determinats factors que encareixen una assegurança de vida i provoquen un augment de la prima que es paga quan se’n contracta una. Les persones que suposen més risc per a les asseguradores són els fumadors, els obesos i aquells que pateixin una malaltia crònica.

 1. Fumadors: aquí entra tota mena de tabac i es tenen en compte generalment els últims cinc anys sense nicotina.
 2. Obesitat: per a una asseguradora, una persona és obesa quan l’índex de massa corporal (IMC) és superior a 30. L’encariment de la pòlissa pot arribar al 40 % en comparació amb la prima d’una assegurança normal.
 3. Malaltia crònica: l’assegurat està obligat a dir la veritat sobre el seu estat de salut. Càncer o diabetis són dues de les malalties sobre les quals cal avisar l’asseguradora quan es contracta una pòlissa.

Puc fer-me una assegurança de vida si sóc més gran de 50 anys?

Les assegurances de vida per a persones que tenen més de 50 anys són possibles amb una revisió mèdica prèvia. L’envelliment progressiu de la població ha donat pas a una nova manera d’entendre l’assegurança de vida. Ara, amb 50 anys, la possibilitat de contractar aquest instrument s’ha ampliat. Si bé és cert que el factor edat o les càrregues familiars o econòmiques encareixen el preu de la prima, avui les possibilitats són molt més grans un cop se supera el mig segle.

Assegurances de vida col·lectives

Una assegurança de vida col·lectiva cobreix individualment un grup de persones. Aquest tipus d’instrument es contracta a través d’empreses, sindicats, institucions o col·legis professionals i pot suposar fins a un estalvi del 20 % a la prima individual que es paga, malgrat que tot depèn de les cobertures que es contractin. Té altres avantatges, com ara cobertures més àmplies que una assegurança de vida individual o l’exempció d’un examen mèdic, entre d’altres.

Recapitulem

Cada cop són més les persones que decideixen contractar una assegurança de vida. Com hem vist, l’objectiu principal és protegir els familiars en cas de mort o invalidesa de l’assegurat. Tot i així, també es pot utilitzar com una eina d’estalvi a llarg termini, com preparar-te per a la jubilació, per exemple. A més, ofereix avantatges fiscals i una àmplia varietat de cobertures, com ara malalties greus, incapacitat permanent i accidents. 

En resum, és fonamental conèixer els aspectes clau d’una assegurança de vida per prendre decisions informades i assegurar la protecció financera adequada per a nosaltres mateixos i els nostres éssers estimats.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.