940×480
Protegeix-te a tu i als teus

Per què l’assegurança de vida puja de preu cada any?

Juliol 4, 2023 5 min 6 vegades compartit

Les assegurances de vida es contracten amb l’objectiu de mitigar l’impacte econòmic que puguin ocasionar certs esdeveniments en el dia a dia de la gent i que afecten terceres persones.

La prima de l’assegurança de vida, és a dir, el preu, està determinada pels anomenats factors de risc. Quins són? Les persones les circumstàncies o activitats de les quals representen més risc paguen primes més elevades que la mitjana, com ara els fumadors, les persones que pateixen obesitat o aquelles que pateixen alguna malaltia crònica.

Segons les conclusions d’ICEA d’aquest any, que no difereixen gaire de les de la Direcció General d’Assegurances, les assegurances incrementaran els preus de les primes de manera generalitzada. La sinistralitat ha augmentat, cosa que ha anat contra la rendibilitat de les asseguradores i hi ha pressions sobre els marges, i en el cas dels productes de vida, l’augment de les primes es deu a la pujada dels tipus d’interès. T’ho detallem tot en aquest article. 

Per què pugen les assegurances de vida?

A l’hora de contractar una assegurança de vida, l’entitat asseguradora ha de fer una valoració del risc, que en general consisteix a sotmetre la persona a un qüestionari sobre la seva salut, hàbits o activitats. Si es respon de forma inexacta o s’ometen dades, l’assegurador pot quedar exonerat del pagament de la prestació per inexactituds a la declaració.

Hi ha factors de risc que poden encarir el preu de les assegurances de vida, com és el cas del tabac. Les companyies d’assegurances tenen en compte si el prenedor fuma, ja que consumir tabac regularment és una de les causes que pot afectar la longevitat d’una persona. Les asseguradores ho tenen en compte i consideren que si una persona contrau aquest tipus d’hàbits, és més probable que pateixi un càncer o complicacions respiratòries derivades del seu consum, entre d’altres problemes mèdics.

L’obesitat també és un altre factor que suposa que la prima d’una assegurança de vida sigui més elevada. Les asseguradores fan el càlcul següent: si l’índex de massa corporal (IMC) del prenedor de l’assegurança és superior a 30, la companyia el considera oficialment obès. Els riscos per a la salut que es deriven d’aquest sobrepès excessiu són el principal argument que esgrimeixen les entitats per augmentar-ne el preu. No hi ha una norma escrita comuna per a totes les companyies d’assegurances, però sí que és cert que cadascuna gestiona els seus barems per encarir el preu de la prima si un es troba en situació d’obesitat, un augment que pot ser entre el 30 % i el 40 % superior al d’una pòlissa d’assegurança normal.

Calcula el preu de la teva assegurança
Demana la trucada d'un especialista
Et truquem?
O truca al 900101222

Calcula el preu de la teva assegurança

Et truquem?

Un altre dels riscos està en les malalties cròniques; per a qui les pateix, el preu de l’assegurança també es veu encarida, cosa que haurà de declarar obligatòriament a la declaració de salut de la seva pòlissa. La diabetis o el càncer són dos tipus de malalties complicades des del punt de vista de la contractació d’una assegurança de vida.

La normativa vigent és molt explícita i marca que el prenedor de l’assegurança ha d’informar l’asseguradora de totes aquelles circumstàncies que puguin variar sobre el risc d’una persona. Dit altrament, està obligat per llei a dir la veritat. En cas d’ometre o amagar informació rellevant sobre el seu estat de salut, la companyia pot rescindir el contracte amb l’assegurat.

L’assegurança de vida puja cada any: pujades de preu per al 2023

És possible que hi hagi altres factors que provoquin que l’assegurança de vida pugi cada any, com ara l’augment del tipus d’interès. Aquest any 2023, la pujada dels tipus ha fet que al sector es comencin a oferir productes amb rendibilitat, cosa que no passava fins ara tret que s’assumís risc a través dels productes d’Unit Links. D’altra banda, també hi ha hagut certs inconvenients per al sector per la retallada en l’incentiu fiscal als plans de pensions individuals, incentius fiscals per a les empreses. 

Les grans asseguradores comencen a marcar un nou camí a causa dels estrets marges amb què compten a l’hora de rendibilitzar les pòlisses anuals. Per això, des del sector asseguren que aquest any 2023 es deixaran de veure ofertes en moments puntuals del curs.

Des de la Unió Espanyola d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores consideren que no serà un comportament generalitzat en totes les línies de negoci com a conseqüència dels tipus alts i la inflació persistent, i que moltes asseguradores estan fent un esforç perquè les conseqüències no repercuteixin en el client. 

Recapitulem

Les assegurances de vida són una eina important per protegir les persones i els seus éssers estimats en cas d’esdeveniments imprevistos. Tot i això, el preu de les primes de les assegurances de vida ve determinat per diversos factors de risc, com el tabaquisme, l’obesitat i les malalties cròniques. Aquests factors poden encarir el cost de l’assegurança a causa dels riscos associats a la salut dels assegurats. 

A més, l’augment dels tipus d’interès ha dut a un increment generalitzat en el preu de les primes de les assegurances de vida. Tot i això, les asseguradores estan fent esforços per mitigar les conseqüències d’aquests augments en els clients. En definitiva, cal avaluar amb cura els factors de risc i plantejar-se totes les opcions abans de contractar una assegurança de vida.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.