Ja està disponible “Les voltes que dona la vida”! No t’ho perdis!

940×480 es 2 2
Assegura la teva jubilació

Han de fer la declaració de la renda els jubilats?

Abril 4, 2023 6 min 9 vegades compartit

Han de presentar la declaració de la renda els jubilats? Atès que la pensió de jubilació està considerada com a rendiment del treball i tot ciutadà que rebi ingressos subjectes a IRPF ha de declarar, la resposta és sí. Ara bé, hi ha excepcions. El primer que cal tenir en compte és que has de pagar a Hisenda per l’origen i la quantia dels teus ingressos. La condició de pensionista és irrellevant a efectes fiscals. 

Llavors, si soc pensionista, haig de fer la declaració de la renda? Estic exempt de rendir comptes amb Hisenda? Si et sorgeixen aquests dubtes continua llegint, en aquest post repassem totes aquestes qüestions i les novetats que porta l’any 2023.

Jubilats i declaració de la renda 2023

El Govern d’Espanya ja ha tret el calendari i les novetats de la renda de l’any 2023. El proper 11 d’abril qualsevol empleat i jubilat podrà presentar la declaració de l’IRPF per internet. És cert que si estàs jubilat has de fer la declaració de la renda. No obstant això, hi ha casos en els quals no estan obligats a declarar l’exercici de l’any anterior.

Per llei, hi ha una quantitat d’ingressos que està exempta de tributar. Segons els últims canvis legals, aquesta quantitat se situa en no més de 22.000 euros anuals procedents d’un sol pagador o de “les pensions de la Seguretat Social i altres prestacions públiques per situacions d’incapacitat, jubilació, accident, malaltia, viduïtat, o similars”. És a dir, si el pensionista ingressa amb la seva pensió per sobre dels 22.000 euros anuals, té l’obligació de declarar-ho a l’Agència Tributària i que se li apliquin les retencions d’IRPF pertinents.

Quins pensionistes estan obligats a declarar la renda? 

Un altre dels aspectes que cal tenir en compte per als jubilats a l’hora de saber si han de declarar la renda aquest any inclou els rendiments del capital mobiliari, és a dir, les inversions. Si els rendiments que s’obtenen superen els 1.600 euros anuals, el contribuent ha de fer la declaració de la renda. En aquest apartat estan inclosos els rendiments íntegres del capital mobiliari (entre els quals es troben els dividends o els interessos que s’obtenen per dipòsits) i els guanys patrimonials (premis o reemborsament de fons).

Cal tenir en compte que entre l’actual col·lectiu de jubilats és habitual que es percebin pensions procedents d’altres països. Molts dels que van emigrar als anys 50 i 60 del segle passat ara resideixen a Espanya com a jubilats. En aquest cas, la quantitat percebuda com a pensió internacional seria tractada com un segon pagador i, si és superior als 1.500 euros anuals, el límit per fer la declaració baixa als 12.000 euros l’any. Si la pensió internacional no arriba als 1.500 euros, però es fa declaració conjunta amb el cònjuge, sí que cal reflectir els diners percebuts en concepte de pensió internacional sigui quina sigui la quantia. També estan obligats a declarar la renda els pensionistes que hagin percebut l’Ingrés Mínim Vital o si algun membre de la seva unitat familiar l’ha percebut el 2022.

Jubilació activa millorada i campanya de la renda 2023

Un altre punt que cal tenir en compte és la mesura aprovada amb la nova reforma de les pensions. Ens referim a la jubilació activa millorada, que permet a professionals sanitaris en edat de jubilació cobrar el 75 % de la pensió i continuar treballant a temps parcial o complet durant un màxim de tres anys. El principal objectiu d’aquesta mesura és reforçar els serveis d’atenció primària després dels mesos de pandèmia.

Aquest grup haurà de fer la declaració de la renda de l’exercici 2022 en cas de continuar duent a terme activitats econòmiques que superin els 1.000 euros l’any.

Per què hi ha jubilats que no declaren?

No en tots els casos si estàs jubilat has de fer la declaració de la renda. Hi ha situacions en les quals els pensionistes no declaren, igual que hi ha treballadors que tampoc estan obligats a fer-ho. La raó per la qual no ho fan no té a veure amb la seva condició després del retir laboral i sí amb els seus ingressos i el seu origen, com ja hem vist.

D’aquesta manera, estan exempts de fer la declaració de la renda els contribuents:

 • Amb ingressos inferiors a 22.000 euros bruts en concepte de rendiments del treball per part d’un sol pagador.
 • Amb ingressos inferiors a 15.000 euros de diversos pagadors quan el segon i posterior hagin abonat més de 1.500 euros.
 • Amb ingressos superiors a 12.000 euros procedents d’una sola pensió.
 • Amb ingressos superiors a 12.000 euros procedents de pensions passives.
 • Si el que s’ha guanyat en rendiments de capital mobiliari és inferior a 1.600 euros anuals.
 • Amb guanys patrimonials per sota de 1.000 euros anuals.

Jubilats exempts de presentar l’IRPF a la renda

També estan exemptes de tributació les següents pensions:

 • Pensions a favor dels que van patir lesions o mutilacions a conseqüència de la Guerra Civil.
 • Pensions per inutilitat o incapacitat permanent del Règim de Classes Passives, sempre que la lesió inhabiliti per complet el perceptor d’aquesta per a tota professió o ofici.
 • Prestacions públiques extraordinàries per actes de terrorisme.
 • Les indemnitzacions a conseqüència de responsabilitat civil per danys personals, en la quantia legal o judicialment reconeguda. En altres paraules, les pensions derivades d’accidents.
 • Pensions de l’estranger que no superin els 1.500 euros, sempre que el total de rendiments de treball no superi els 22.000 euros.

Recapitulant: jubilats i declaració de la renda 2022

A grans trets, les persones amb edat de jubilació que hagin ingressat més de 22.000 euros bruts l’any han de fer la declaració de la renda. Un dels dubtes més freqüents és quines pensions estan exemptes de declarar a Hisenda. Haver patit lesions durant la Guerra Civil o les pensions derivades d’accidents en són algunes. Informa’t sobre com i quan es pot fer la declaració de la renda, com aconseguir l’esborrany, així com els terminis per sol·licitar cita prèvia per estar al dia de totes les novetats d’Hisenda.

Simuladores y calculadoras

Calcula tu próxima etapa con Ruta67

Si te planteas cuánto podrías ahorrar con tus ingresos o qué plan de pensiones encaja contigo, incluso si buscas visualizar tu futuro, te lo ponemos fácil con nuestros simuladores y calculadoras que te ayudarán a afrontar tu próxima etapa con Ruta67.