como hacer la declaración de la renta si eres autonomo
Redueix els teus impostos

Com fer la declaració de la renda si ets autònom?

Abril 5, 2023 9 min 8 vegades compartit

A partir de l’11 abril (i fins al 30 de juny) comença el termini per presentar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària la declaració de la Renda corresponent a l’exercici del 2022. Com cada any, sorgeix la mateixa pregunta entre els contribuents. Estem obligats a presentar la declaració? Per als assalariats, aquesta qüestió no sol generar més debat, ja que normalment tenen assignats uns ingressos des de l’any passat i saben si hauran de fer la declaració de la renda l’any següent o no.

No obstant això, la qüestió genera més incertesa entre els treballadors per compte propi. I més ara que el 2023 ha entrat en vigor el nou sistema de cotització per ingressos reals que obligarà a tots els autònoms a declarar la Renda el 2024, independentment dels seus ingressos. Fins ara els treballadors per compte propi podien o no presentar la Renda en funció dels seus ingressos durant l’exercici anterior. Tanmateix, aquesta campanya 2022-2023 serà l’última en la qual això es produeixi.

Declaració de la renda per a autònoms i assalariats per compte d’altri el 2023

Estan obligats a presentar la Renda 2022 els professionals per compte d’altri o autònoms que es trobin en algun d’aquests supòsits:

 • Haver cobrat 22.000 euros anuals o més.
 • Haver tingut més d’un pagador en l’exercici 2022. La xifra de 22.000 euros es redueix fins als 14.000 euros si s’ha tingut més d’un pagador i s’ha cobrat més de 1.500 euros l’any del segon i dels següents pagadors.
 • Haver percebut únicament rendiments íntegres del treball per sobre dels 14.000 euros anuals.
 • En el cas específic dels autònoms, haver tingut rendiments íntegres del treball, del capital (mobiliari o immobiliari) o d’activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, sotmesos o no a retenció, superiors en el seu conjunt a 1.000 euros, i pèrdues patrimonials de quantia igual o superior a 500 euros. De totes maneres, també poden presentar-la voluntàriament els autònoms que, encara que no tinguin obligació de fer-ho, sí que vulguin beneficiar-se d’algunes de les deduccions que s’apliquen.

Tant els treballadors per compte d’altri com els professionals autònoms inclosos en algun d’aquests supòsits han de presentar la corresponent declaració de la Renda, en la qual s’incloguin tots els ingressos rebuts i les despeses realitzades el 2022. No obstant això, mentre que per als treballadors per compte d’altri Hisenda recull de manera automàtica la pràctica totalitat de les seves dades fiscals a través de la informació que aporten les companyies en les quals treballen, en el cas dels autònoms la cosa es complica, ja que l’Agència Tributària no posseeix la informació exacta sobre moltes de les seves activitats. Per això, un ampli nombre d’autònoms recorren a l’ajuda professional que els pot brindar un gestor per emplenar degudament i presentar la declaració de la Renda.

Com obtenir l’esborrany de la renda per a autònoms

Qualsevol professional autònom pot presentar la declaració de la Renda a través d’alguna d’aquestes vies:

 • App: en funcionament des de l’inici de la campanya per a la consulta de les dades fiscals i l’estat de la declaració. No permet modificacions respecte a l’esborrany, per la qual cosa està reservada a les declaracions més senzilles, que, segons dades d’Hisenda, són les d’aproximadament 4,8 milions de contribuents. Per a la resta cal visitar Renda Web.
 • Pla “Et Truquem”: Pla d’atenció telefònica amb cita prèvia per concretar amb Hisenda el dia i l’hora per rebre la trucada. Les cites es concedeixen en franges de 15 minuts des de les 9.00 fins a les 20.30 hores. A la pàgina web de l’Agència Tributària s’afegeix més informació sobre els beneficiaris d’aquest servei.

A més, es pot demanar cita prèvia per poder fer aquest tràmit físicament amb l’Administració, acompanyat d’un funcionari expert en la matèria.

Documents necessaris per a la declaració d’autònoms el 2023 

A l’hora de fer la declaració de la Renda els autònoms necessiten els documents següents:

 • Els certificats fiscals dels bancs.
 • El DNI del treballador. Si es fa declaració conjunta, també el del cònjuge.
 • Si es té un pla de pensions cal portar el certificat que justifiqui les aportacions que s’han fet durant l’any 2022.
 • Els rebuts de la contribució si s’és propietari d’un habitatge o el contracte d’arrendament si es viu de lloguer.
 • En el cas d’haver-se efectuat el 2022 la compravenda d’un immoble, el més aconsellable és disposar de les escriptures a l’hora de fer la declaració.
 • El certificat de donacions si s’han efectuat contribucions a entitats de tipus social.
 • Totes les declaracions trimestrals de l’IVA.
 • El detall d’ingressos i despeses que s’hagin produït al llarg de l’exercici.

Quins ingressos declara un autònom

Els principals ingressos que ha d’incloure un autònom en la declaració de la Renda (denominats formalment ingressos íntegres computables) són:

 • Ingressos d’explotació. Són els que s’obtenen per l’activitat professional que exerceixi un autònom.
 • Altres ingressos, on s’inclouen des de subvencions i ajudes públiques rebudes per a la millora de la seva activitat professional fins a possibles indemnitzacions percebudes per part d’una asseguradora.
 • Autoconsum de béns i serveis. En aquest apartat s’inclouen els lliuraments de béns i les prestacions de serveis realitzades sense rebre per aquestes cap contraprestació.
 • Transmissió d’elements patrimonials. Aquí cal reflectir qualsevol possible guany obtingut per la venda d’algun bé vinculat a l’activitat professional com a autònom.

Despeses deduïbles per als autònoms 

Perquè Hisenda accepti una despesa d’un autònom com a fiscalment deduïble ha de complir les característiques següents:

 • Estar relacionat amb l’activitat professional de l’autònom.
 • Poder demostrar-ho formalment a través d’una factura.
 • Haver estat recollit al seu llibre de despeses i ingressos.

D’altra banda, cal destacar que, en relació amb l’IVA suportat, un autònom només se’l pot deduir en el cas que no sigui desgravable a través de la declaració d’IVA, al no presentar aquestes declaracions. Això passa, per exemple, en activitats que gaudeixen d’un règim especial, com l’agricultura o la ramaderia, així com en altres que estan exemptes d’IVA, com passa amb la medicina.

Novetats fiscals que poden afectar en la declaració d’autònoms el 2023

El nou sistema de cotització d’autònoms a la Seguretat Social ha entrat en vigor el dia 1 de gener de 2023. Es calcula partint dels ingressos reals i no de la base que el professional autònom decideixi. Aquesta nova mesura suposa els canvis següents: l’obligació de presentar sempre la declaració de la renda, independentment dels ingressos i la possibilitat de cobrar l’atur de manera parcial i continuar amb la seva activitat.

Altres de les novetats fiscals per a aquest any 2023 són les següents:

 • Nou tram d’IRPF. En la declaració de la Renda de l’exercici 2022 va entrar en vigor un nou tram d’IRPF per a les rendes de capital que superin els 300.000 euros anuals, el tipus de les quals puja dos punts, fins al 47 %. D’aquesta manera, els trams de l’IRPF per a les rendes del treball queden així:
  • Primer tram, fins a 12.450 euros: 19 %.
  • Segon tram, de 12.450 euros fins a 20.200 euros: 24 %.
  • Tercer tram, de 20.200 euros fins a 35.200 euros: 30 %.
  • Quart tram, de 35.200 euros fins a 60.000 euros: 37 %.
  • Cinquè tram, de 60.000 euros fins a 300.000 euros: 45 %.
  • Sisè tram, de 300.000 euros endavant: 47 %.
 • Plans de pensions. Es rebaixa a un màxim de 2.000 euros anuals el límit de reduccions que un contribuent pot aplicar per totes les aportacions als sistemes de previsió social, incloent-hi plans de pensions individuals i PPA. A més, les aportacions deduïbles a plans del cònjuge també passen de 2.500 a 1.000 euros. Així mateix, no es pot superar el 30 % dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques.
 • Ajudes i subvencions per a la rehabilitació energètica d’immobles. Per norma general, les reformes que un propietari dugués a terme al seu habitatge el 2022 per millorar l’eficiència energètica de la llar tenen una deducció de, segons cada cas, fins a 5.000 i 7.500 euros en la declaració de la Renda. Tal com es recull en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, hi ha tres tipus de deduccions possibles:
  • Una deducció del 20 %, amb un màxim de fins a 5.000 euros, en el capital invertit en obres per millorar l’eficiència energètica d’un immoble i que redueixin, almenys, un 7 % la demanda de calefacció i refrigeració.
  • Una deducció del 40 %, amb un màxim de 7.500 euros, si l’obra de millora ha permès reduir un 30 % el consum d’energia primària no renovable i es pot acreditar a través del certificat d’eficiència energètica.
  • Una deducció de fins al 60 %, amb un límit de 15.000 euros, per a les obres que millorin l’eficiència energètica d’un edifici d’ús predominantment residencial, sempre que contribueixin a reduir un 30 % el consum d’energia primària no renovable o serveixin per millorar l’eficiència energètica de l’immoble al nivell A o B.

En resum

A partir del proper 11 d’abril, els treballadors autònoms podran presentar la declaració de la Renda del seu exercici de l’any 2022. Els requisits per presentar l’esborrany continuen sent els mateixos que l’any anterior. Hauran de presentar els impostos a Hisenda sempre que hagin obtingut un rendiment net igual o superior a 1.000 euros anuals.  

No obstant això, la situació a partir del 2024 canviarà per als professionals autònoms. Amb l’entrada en vigor del nou sistema de cotitzacions a la Seguretat Social, tots estan obligats a fer la declaració de la Renda durant l’exercici del 2023. Informa’t de com fer la declaració de la Renda, quins són els terminis i totes les novetats per a aquesta campanya 2023.

Més informació:

Declaració de la Renda, prepara’t ja!

Simuladors i calculadores

Calcula tu próxima etapa con Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.