complemento 378 euros por hijo
Redueix els teus impostos

Les claus sobre el complement per bretxa de gènere per als pensionistes

Abril 13, 2023 5 min 4 vegades compartit

Has tingut un o més fills i ets pensionista des de l’any 2021? Llavors és possible que tinguis  accés al complement per bretxa de gènere. L’anteriorment anomenat «complement per  maternitat» ha passat a dir-se «complement per bretxa de gènere», un plus en les pensions  que poden cobrar qualsevol dels dos progenitors, segons hagi quedat més afectada la seva  carrera professional pel motiu de tenir o adoptar fills (una cosa que, a la llarga, es tradueix en  pensions més baixes). 

En aquest article veurem tots els canvis i les claus sobre aquest complement mensual per a la pensió, a més de com sol·licitar-lo. T’interessa? Aleshores continua llegint!

Complement per bretxa de gènere o complement de maternitat?

Encara que ve a posar solució al mateix problema, la disminució de la cotització i el perjudici en la carrera professional per assumir el paper principal en la manutenció dels fills, el complement de maternitat ha passat a dir-se complement per bretxa de gènere. Per tant, són equivalents. L’objectiu del govern amb aquesta mesura és intentar reduir la bretxa de gènere en les prestacions que reben homes i dones, i que, en l’actualitat, ronda el 30 %.

Encara que el poden rebre tant homes com dones, sí que és cert que aquesta situació ha afectat històricament més les dones. Per regla general, poden ser-ne beneficiaris les dones i els homes que rebin una pensió contributiva de jubilació (excepte de jubilació parcial), d’incapacitat permanent o de viduïtat a partir del 4 de febrer de 2021 i que hagin tingut un o més fills.

Compatible amb altres complements 

Aquest complement, amb independència de la seva quantia, es pot sumar a altres que ja aboni la Seguretat Social per elevar la pensió fins als mínims establerts en l’actualitat.

Exclosos del complement 

D’acord amb la llei, poden produir-se casos d’exclusió per rebre el complement, però només en
el cas del pare o de la mare «que hagi estat privat de la pàtria potestat per sentència fundada
en l’incompliment dels deures inherents a aquesta o dictada en causa criminal o matrimonial».
En aquest sentit, tampoc podran optar-hi els pares condemnats per violència contra la dona o
contra els fills.

Quantia del complement per bretxa de gènere 

Els pressupostos generals de l’Estat han fixat que per a aquest 2023, es cobraran 425,60 euros
a l’any per fill de complement per bretxa de gènere, fins a un màxim de quatre, o dit d’una altra
manera, 30,40 euros al mes. El complement es paga en 14 pagues.

I si ja cobraves el complement de maternitat? No et preocupis, llavors no canviarà res i
continuaràs rebent-lo.

Com sol·licitar el complement per maternitat de la Seguretat Social

Aquest complement pot demanar-se juntament amb el tràmit de sol·licitud de la pròpia pensió a
la Seguretat Social. Si tens algun dels sistemes d’identificació digital disponibles (cl@ve, DNI
electrònic o certificat digital), podràs fer-ho sense moure’t de casa des del portal Tu Seguridad
Social.

Si no, podràs demanar-ho a través de la plataforma habilitada per sol·licitar prestacions de la Seguretat Social. I si prefereixes fer el tràmit de manera presencial, hauràs de demanar cita prèvia.


S’haurà de satisfer algun dels següents requisits per tal de demanar el complement per maternitat:

  • Ser beneficiari d’una pensió de viduïtat pel fet de tenir fills en comú amb l’altreprogenitor mort, sempre que com a mínim un d’ells rebi una pensió d’orfandat.
  • Cobrar una pensió contributiva de jubilació (menys de jubilació parcial) o incapacitatpermanent, i haver quedat afectada la trajectòria professional des del naixement oadopció del fill. En aquest cas, s’han de complir uns quants requisits que acreditin que lacura dels fills ha interferit en la carrera del pensionista:
    • Amb fills nascuts o adoptats fins al 31 de desembre de 1994, s’han d’acumularmés de 120 dies no cotitzats entre els nou mesos previs al naixement i els tresanys posteriors. I en cas d’adopció, entre la data de la resolució judicial i les tresanualitats següents.
    • Amb fills nascuts o adoptats a partir de l’1 de gener de 1995, la suma de lesbases de cotització dels 24 mesos següents al naixement o adopció ha de serinferior (en més d’un 15 %) a la dels 24 mesos immediatament anteriors.

En qualsevol cas, aquest complement només s’aplica a les pensions que es causin a partir del 4 de febrer de 2021; de fet, el text exposa que “estarà en vigor mentre la bretxa de gènere de les pensions sigui superior al 5 %”.

En definitiva 

El complement per bretxa de gènere, abans anomenat complement de maternitat, s’ha posat en marxa per compensar els efectes negatius en la pensió de la cura dels fills durant la carrera professional.

En poden ser beneficiaris tant homes com dones, però es tracta d’una circumstància que afecta sobretot dones. A grans trets, poden accedir a aquest complement els pensionistes que rebin una pensió contributiva de jubilació, d’incapacitat permanent o de viduïtat a partir del 4 de febrer de 2021 i que hagin tingut un o més fills.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.