Pensión autónomos
Assegura la teva jubilació

Per què un treballador per compte d’altri té més pensió que un autònom?

Maig 22, 2023 8 min 6 vegades compartit

Les condicions de treball, la cotització a la Seguretat Social i les pensions dels autònoms són, en la majoria dels casos, molt inferiors a les de la resta de treballadors assalariats. 

De fet, els treballadors per compte d’altri cobren de mitjana una pensió de jubilació fins a un 50 % més elevada que els autònoms. Però per què la pensió dels autònoms és menor que la dels treballadors per compte d’altri? Aquesta diferència té una explicació. Si ets autònom i estàs pensant en la jubilació, aquest article és per a tu. Repassem per què es produeixen aquestes diferències i quines són les pensions mínimes i màximes dels autònoms en matèria de jubilació per a aquest 2023. Som-hi?

Diferència entre la pensió de jubilació dels autònoms i els treballadors per compte d’altri

Per al 2023 les pensions de jubilació s’han revalorat un 8,5 % que correspon a l’índex de preus al consum (IPC) mitjà entre desembre del 2021 i novembre del 2022, amb la finalitat de mantenir el poder adquisitiu dels pensionistes. 

Això no obstant, segons les dades més recents de la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA), aquesta pujada de les pensions augmentarà les diferències entre els dos grups de cotització: autònoms i assalariats.

La pensió mitjana que cobra un treballador per compte d’altri és de 1.525,21 euros al mes, mentre que la pensió que percep un treballador autònom és de 908 euros. En altres paraules, un treballador assalariat rep 617 euros més que un treballador per compte propi.

Causes 

Les causes d’aquest desajust entre la pensió dels autònoms i els assalariats cal buscar-les en les bases de cotització de cada treballador, ja que la manera en què l’Estat calcula la pensió per als diferents règims és la mateixa. A més, segons les dades de l’estudi esmentat, més del 85 % dels autònoms cotitzen per la base mínima. Això es tradueix en el fet que reben unes pensions més baixes.

D’altra banda, segons el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social el percentatge d’autònoms que cotitzen per la base mínima augmenta fins al 85,3 % quan l’edat és inferior als 40 anys. A partir dels 55 anys és quan al voltant d’un 26 % comença a cotitzar per damunt de la base mínima a causa de la proximitat de la jubilació.

Arribats a aquest punt, molts autònoms es demanen si el que més els convé és augmentar la seva base de cotització el màxim que puguin o, per contra, canviar la seva estratègia de cara al futur i començar a elaborar un pla d’estalvi per a la jubilació.

La taxa de dependència, com influeix en la pensió de jubilació dels autònoms?

Per aportar elements d’informació que ajudin a solucionar aquest problema és important conèixer com evoluciona un indicador bàsic per al sistema públic de pensions a Espanya: la taxa de dependència. Dit d’una altra manera, el nombre de persones majors de 65 anys respecte a aquelles en edat de treballar.

Cal recordar en aquest punt que les pensions de jubilació dels autònoms funcionen predominantment pel sistema de repartiment, és a dir, que els treballadors actuals són els que aporten a la Seguretat Social per pagar els pensionistes avui dia.

Actualment, per cada persona major de 65 anys hi ha al voltant de 3 persones en edat activa per treballar (taxa de dependència del 31,4 %); això no obstant, d’aquí a 30 anys aquesta proporció serà d’1 persona major de 65 anys per cada 1,42 persones en edat activa (taxa de dependència del 52 %). 

Això suposa que cada cop hi haurà més pensionistes i menys persones contribuint al sistema. Si tenim en compte aquestes dades, és més encertat optar per la capitalització individual de l’estalvi, com pot ser un pla de jubilació o un pla de pensions, que incrementar la base de cotització.

Pensions dels autònoms el 2023

El càlcul de la pensió es fa, després de la darrera reforma de les pensions de l’any 2013, tenint en compte progressivament els últims 25 anys treballats, quan abans eren 15. L’edat de jubilació per als autònoms el 2023 queda fixada en els 67 anys havent cotitzat 38 anys i 6 mesos.

Els autònoms, tal com hem vist, solien aprofitar els últims anys per augmentar la seva base de cotització i així cobrar una pensió més alta. 

Tanmateix, el 2023 ve amb grans canvis que repercuteixen en les bases de cotització dels autònoms. L’1 de gener del 2023 entra en vigor un nou sistema en què l’autònom ja no pot triar la seva quota mensual lliurement. Ara es fa en funció de les previsions dels seus ingressos nets anuals. El nou sistema, que s’implantarà entre el 2023 i el 2025, fa que els autònoms amb menys ingressos rebaixin la quota, mentre que els que més guanyin hauran de pagar més. 

Quina és la pensió mínima i màxima dels autònoms el 2023?

En aplicar la pujada del 8,5 % de revaloració de les pensions aquest any, la pensió mitjana de l’autònom augmenta. Mentre que l’import de la pensió màxima a Espanya està fixat en una mateixa quantitat (42.823,34 euros anuals), la quantia de la pensió mínima d’un autònom el 2023 en matèria de jubilació varia en funció de la situació del cònjuge, si n’hi ha.

D’aquesta forma, el 2023 la pensió mínima d’un autònom quedarà de la manera següent (per mes):

Jubilació autònoms 2023

 • Amb 65 anys o més:
  • amb cònjuge a càrrec, 966,2 euros en 14 pagues.
  • sense cònjuge, 783,1 euros.
  • amb cònjuge no a càrrec, 743,3 euros.
 • Menor de 65 anys:
  • amb cònjuge a càrrec, 905,8 euros.
  • sense cònjuge, 732,5 euros.
  • amb cònjuge no a càrrec, 692,4 euros.

Plans d’estalvi per a la jubilació dels autònoms

Per als autònoms és interessant pensar en un pla d’estalvi privat per complementar la pensió pública de jubilació. Hi ha diferents eines que ens poden ajudar a estalviar per poder viure com volem un cop ens hàgim retirat de la vida professional.

D’una banda tenim els plans de pensions. El pla de pensions té avantatges fiscals importants i permet fer una aportació de fins a 2.000 euros anuals, uns diners que són totalment deduïbles en la declaració de l’IRPF. Si s’opta per aquesta eina és convenient començar a estalviar al més aviat possible, ja que així en el futur l’estalvi serà més elevat i l’esforç menor que si es deixa tot per al final.

Hi ha dues possibilitats més d’estalvi privat per a la jubilació. D’una banda hi ha el PIES o pla individual d’estalvi sistemàtic. Tal com passa amb el pla de pensions, no es poden aportar a aquest producte més de 2.000 euros anuals. Així mateix, tampoc no és possible passar dels 240.000 euros en el total de vida del producte. La idea d’aquest producte és rescatar els diners a través d’una renda vitalícia. Si es fa d’aquesta manera, no es paguen impostos per la renda.

Pel que fa a l’assegurança individual d’estalvi a llarg termini (AIELT), únicament cal assenyalar que no es tributa pels seus rendiments sempre que es mantingui la inversió almenys cinc anys i que no se superin els 5.000 euros per persona i any.

Recapitulant

A l’hora de rebre la pensió de jubilació, els autònoms troben més inconvenients que els treballadors per compte d’altri, ja que molts d’ells no es poden permetre una cotització a la Seguretat Social més alta. El nou sistema de cotització per a autònoms del 2023 ha entrat en vigor amb l’objectiu de regularitzar les quotes mensuals i les bases de cotització del treballador per compte propi. Això no obstant, la diferència entre les pensions dels autònoms i les de qualsevol altre treballador assalariat encara és gran.

Si ets autònom i et preocupa perdre poder adquisitiu quan arribis a l’edat de la jubilació, des de VidaCaixa et recomanem optar per plans d’estalvi que puguin complementar la teva pensió de jubilació.  Fins i tot, has de tenir en compte altres alternatives com poden ser els PIES o les AIELT, amb els quals tindràs avantatges tributaris que poden millorar la teva situació en el futur. 

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.