subsidi d'atur per autònoms
La ruta de la teva vida

L’atur per a autònoms: la guia definitiva 

Juny 6, 2023 5 min 9 vegades compartit

Sí, els autònoms tenen dret a l’atur. És una qüestió que molt sovint planteja dubtes, i és que la prestació per atur dels autònoms s’anomena realment prestació per cessament d’activitat. Tot i que és el mateix concepte, hi ha diferències respecte de l’atur del règim general. 

Si treballes per compte propi i et quedes a l’atur, saps quins requisits has de complir? I com sol·licitar-lo i calcular-lo? En aquest article t’expliquem tots els detalls sobre el subsidi per desocupació dels autònoms. Som-hi!

La prestació per cessament d’activitat per a autònoms

Era una reivindicació clàssica del col·lectiu. Fins a la modificació legal del 2010, els autònoms que cessaven la seva activitat no tenien dret a un subsidi. Ara aquesta prestació existeix i, si es compleixen un seguit de requisits, es pot cobrar.

La quantitat també depèn del període cotitzat. Tenen dret a cobrar aquesta prestació aquells que estiguin en el RETA, així com els treballadors agraris i els treballadors del mar per compte propi. A més, també hi entren els autònoms econòmicament dependents (TRADE).

Requisits per accedir al subsidi per desocupació per a autònoms

Des del 2019, els treballadors per compte propi estan obligats a cotitzar per desocupació. El concepte que s’ha d’abonar és el de contingències professionals i cessament d’activitat per a autònoms

Requisits de l’atur per a autònoms: 

Per cobrar la prestació per desocupació sent treballador autònom és necessari:

  • En el moment del cessament d’activitat, estar afiliat i en alta en el RETA (o en el RETM).
  • Haver cotitzat un període mínim de 12 mesos per cessament d’activitat. Aquesta cotització s’ha d’haver fet en els 48 mesos anteriors al cessament i de manera ininterrompuda els 12 mesos anteriors al cessament.
  • Trobar-se en situació legal de desocupació, subscriure el compromís d’activitat i acreditar la disposició per incorporar-se al mercat de treball a través d’activitats formatives, d’orientació professional i de promoció.
  • Estar al corrent en el pagament de quotes a la Seguretat Social. Si no ho estàs en la data del cessament d’activitat, tens un termini de 30 dies naturals per pagar les quotes que et falten.
  • No s’ha d’haver complert l’edat de jubilació per a autònoms ni estar cobrant la pensió.
  • Acreditar el cessament d’activitat:
    • Per cobrar el subsidi per desocupació per a autònoms: acreditar motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius, per causes de força major, pèrdua de la llicència administrativa, per violència de gènere o divorci. En cas de donar-se de baixa de forma voluntària, el treballador autònom no tindrà dret a aquest subsidi.
    • Per als treballadors econòmicament dependents (TRADE): per finalització del contracte o conclusió de l’obra o servei, per incompliment contractual greu del client, per cancel·lació del contracte, per mort, incapacitat o jubilació del client.

Quantia de la prestació per desocupació per a autònoms

La quantia de la prestació equival al 70 % de la base reguladora (la mitjana de les cotitzacions) per la qual hem cotitzat l’últim any. El 2023 i amb l’establiment del nou sistema de cotització per a autònoms, es milloren les condicions per accedir al subsidi per desocupació per a autònoms.

A partir de l’1 de gener del 2023 tots els treballadors per compte propi cotitzaran a la Seguretat Social en funció dels seus ingressos nets anuals. La base de cotització que determinarà la quota mensual que ha de pagar l’autònom se seleccionarà a partir de la mitjana mensual dels rendiments nets que s’hagin obtingut en un any. Hi ha 15 trams de cotització (amb una base mínima i una base màxima) en què cada autònom s’ha d’ubicar al principi de l’any en funció de la previsió que tingui dels seus ingressos nets. 

Les quanties màximes i mínimes de la prestació per desocupació de l’autònom varien en funció de si té fills a càrrec o no, llevat d’aquells que cotitzin per una base inferior a la mínima. Així, la quantia màxima del subsidi pot ser del 175 % de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) o del 200 % al 225 % si té fills. La quantia mínima variarà entre el 107 % i el 80 % depenent també d’aquest factor.

Durada de la prestació per desocupació per a autònoms

La durada de la prestació depèn del temps que hàgim cotitzat com a autònoms a la Seguretat Social durant els 48 mesos anteriors al cessament d’activitat. Al quadre següent es pot veure la durada a què es té dret en funció del que s’hagi cotitzat:

Mesos cotitzatsMesos de prestació
De 12 a 17 mesos4 mesos
De 18 a 23 mesos6 mesos
De 24 a 29 mesos8 mesos
De 30 a 35 mesos10 mesos
De 36 a 42 mesos12 mesos
De 43 a 47 mesos16 mesos
Amb 48 mesos24 mesos

Recapitulant

En definitiva: sí, el treballador autònom té dret a l’atur, igual que els treballadors del règim general, tot i que amb unes característiques específiques. A partir del 2019 és obligatori cotitzar per aconseguir aquest subsidi, però també cal estar afiliat al RETA, estar al corrent en el pagament de quotes a la Seguretat Social i demostrar la causa del cessament d’activitat (dins d’uns estàndards). 

La prestació que et correspondrà és del 70 % de la base reguladora per la qual hagis cotitzat durant l’últim any. Ara bé, si no tens accés a aquesta prestació, també pots consultar altres ajuts per a autònoms diferents que tens disponibles.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.