prestacion por cese de actividad
Redueix els teus impostos

La prestació per cessament d’activitat dels autònoms

Gener 16, 2024 6 min 1 vegades compartit

El cessament d’activitat per a autònoms ha suposat un gran avanç per a aquest col·lectiu laboral. Tradicionalment, estava menys protegit que els treballadors del Règim General i aquesta cobertura ha vingut a cobrir en part aquest desavantatge. Per això, si ets un professional autònom, t’interessa conèixer aquesta ajuda. Comencem!

Què és el cessament d’activitat d’autònoms?

Es tracta d’un subsidi econòmic destinat a fer que els treballadors per compte propi que perden els seus ingressos laborals, de manera temporal o definitiva, tinguin una ajuda. En termes més senzills, ve a ser l’atur dels autònoms i es basa en les seves cotitzacions.

Apareix regulat a la Llei General de la Seguretat Social, amb l’objectiu d’equiparar els drets dels autònoms a la resta de treballadors. Com passa amb la prestació per desocupació dels treballadors adscrits al Règim General, si ets autònom, cal que compleixis uns requisits per cobrar-lo.

Requisits per cobrar la prestació per cessament d’activitat

Per tenir dret a la prestació per cessament d’activitat sent autònom, cal que compleixis els requisits següents:

 • Estar inscrit en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA). Això també inclou els agraris per compte propi, els del mar i els anomenats treballadors econòmicament dependents.
 • Haver cotitzat per cessament d’activitat durant un mínim de 12 mesos seguits. A més, cal que aquests formin part dels 24 mesos immediatament anteriors a la data del cessament.
 • Cessar en la teva activitat per causes justificades, entre les quals s’inclouen les pèrdues econòmiques i motius tècnics, organitzatius o de producció. Però també d’altres com les de força major, la pèrdua de la llicència administrativa, el divorci o la violència de gènere. Si tanques el teu negoci, però no pots justificar alguna d’aquestes causes, no tindràs dret a l’ajuda.
 • No tenir encara l’edat de jubilació ordinària, en cas de cessament d’activitat definitiu.
 • Subscriure l’anomenat compromís d’activitat, mitjançant el qual t’obligues a participar en accions d’orientació i formació laboral organitzades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).
 • No estar immers en alguna incompatibilitat. Per exemple, que percebis algun tipus de prestació de la Seguretat Social, llevat que aquesta sigui compatible amb el treball autònom.
 • Estar al dia de pagaments i quotes amb la Seguretat Social.

Un cop hagis demostrat que compleixes tots aquests requisits, tindràs dret a percebre l’ajuda per cessament d’activitat. Però aquesta té unes quanties econòmiques i uns límits temporals.

Quantia de l’ajuda per cessament i durada d’aquesta

Respecte a l’import de la prestació, serà del 70% de la teva base reguladora. Com deus saber, per calcular aquesta base, cal que extreguis la mitjana de les bases que has tingut en els 12 mesos anteriors al cessament. A més, mentre estiguis cobrant-la, la mútua que tinguis contractada pagarà les teves cotitzacions a la Seguretat Social. Tanmateix, l’import d’aquesta ajuda té uns límits mínim i màxim:

 1. El límit màxim és el 175% de l’IPREM, que és l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples. Això no obstant, si tens fills, pot arribar fins al 225% del mateix indicador.
 2. El límit mínim és el 80% de l’IPREM. Igualment, si tens fills, aquest límit es pot incrementar fins al 107%.

Pel que fa a la durada de l’ajuda per cessament d’activitat, depèn dels mesos que tinguis cotitzats en el Règim Especial de Treballadors Autònoms. Amb caràcter general, el temps màxim durant el qual cobraràs la prestació és de 24 mesos. Però, per a això, caldrà que hagis cotitzat, almenys, 48 mensualitats. Respecte al període mínim, és de 4 mesos si només n’has cotitzat 12.

Entre un temps i l’altre hi ha diversos trams. Així, per exemple, si has cotitzat durant 24 mesos, cobraràs l’ajuda durant 8 mesos. I, si ho has fet durant 36 mensualitats, percebràs el cessament durant 12. Vegem millor cada tram en una taula:

Mesos cotitzatsMesos de gaudi de la prestació per cessament d’activitat
De 12 a 174
De 18 a 236
De 24 a 298
De 30 a 3510
De 36 a 4212
De 43 a 4716
De 48 en endavant24

Novetats en la prestació per cessament d’activitat el 2023

A partir del 2023, els treballadors per compte propi ja no solament tindran un nou sistema de cotització per ingressos reals, sinó que també s’ampliarà el ventall de les causes per les quals poden accedir al cessament d’activitat, més coneguda com l’atur dels autònoms.

Bàsicament, aquestes modificacions suavitzen els requisits perquè et puguis beneficiar de la prestació. Per exemple, ara n’hi ha prou que acreditis pèrdues d’un 50% (anteriorment havien de ser del 75%) en el teu negoci. Però, sobretot, s’estableixen noves modalitats per a aquesta ajuda:

1. Cessament d’activitat per reducció de jornada i plantilla

El 2023, els autònoms podran accedir a la prestació per cessament d’activitat si redueixen almenys un 60% de la jornada de la majoria dels seus empleats o suspenen temporalment els contractes d’almenys el 60% de la seva plantilla i els seus ingressos disminueixen un 75% en comparació amb anys anteriors.

2. Cessament d’activitat per a autònoms sense empleats que tinguin deutes

D’acord amb el que estableix el BOE, els autònoms que no tinguin empleats al seu càrrec podran accedir a la prestació si tenen deutes superiors al 150% dels ingressos regulars en els dos trimestres fiscals anteriors a la sol·licitud. A més, cal que els ingressos hagin disminuït un 75% respecte al mateix període de l’any anterior.

Aquestes dues noves modalitats se sumen a les causes que ja figuraven recollides en la regulació, entre les quals destaquen:

 • Cessament d’activitat per pèrdues continuades superiors al 10% durant més d’un any.
 • Estar en concurs de creditors.
 • Patir una execució judicial o administrativa que comporti almenys el 30% dels ingressos de l’any anterior.
 • Supòsits per força major, com va ser el cas de la pandèmia l’any 2020.

Recapitulant

La prestació per cessament d’activitat ha suposat un avanç significatiu per als autònoms, ja que els ofereix un suport econòmic a l’hora d’afrontar dificultats laborals. Aquesta ajuda requereix complir certs requisits, com estar inscrit en el RETA, tenir almenys 12 mesos de cotització per cessament d’activitat, justificar les raons del cessament i mantenir-se al dia amb les quotes de la Seguretat Social.

A partir del 2023, s’han introduït noves modalitats per les quals els autònoms poden accedir a la prestació per cessament d’activitat. Aquestes actualitzacions suposen un pas més per equiparar els seus drets als dels treballadors del Règim General.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.