Seguro de jubilacion
Assegura la teva jubilació

Assegurança de jubilació o pla de pensions? Descobreix quin s’adapta millor a les teves necessitats

Setembre 11, 2023 6 min

Com has pogut llegir en el títol, una assegurança de jubilació i un pla de pensions no són el mateix. Malgrat que tots dos termes tenen com a objectiu aportar seguretat financera en el moment de la jubilació, cadascun segueix camins diferents per aconseguir-ho. Cal entendre’n les particularitats per no confondre’ls i triar el que millor s’adapti a les nostres necessitats i preferències. Continua llegint per conèixer les diferències entre un pla de pensions i un pla de jubilació.

Què implica un pla de pensions?

Per conèixer la diferència entre un pla de pensions i un pla de jubilació, començarem des del principi. Un pla de pensions és un instrument d’estalvi on es van duent a terme aportacions periòdiques que s’inverteixen en els mercats financers. Depenent del tipus d’inversions que es facin i el risc que el client estigui disposat a assumir, es tindran uns beneficis més o menys grans.

Les aportacions al pla de pensions es van acumulant i generen beneficis al llarg del temps. Aquests fons es recuperen quan el beneficiari es jubila en forma de pagament mensual o, fins i tot, de manera mixta. És a dir, una quantitat més gran en un pagament únic, d’una banda, i la resta dels beneficis en forma de pagament periòdic cada mes, de l’altra. A més, també hi ha altres circumstàncies excepcionals en les quals es pot cobrar el pla abans de la jubilació, com en casos d’atur de llarga durada, malaltia greu o invalidesa.

Què implica una assegurança de jubilació?

L’assegurança de jubilació, també coneguda com a pla de jubilació, comparteix el mateix objectiu que un pla de pensions: disposar d’un coixí que ens asseguri una estabilitat econòmica en el moment de la jubilació o, fins i tot, en situacions imprevistes de la vida. Això no obstant, aquest producte entraria dins de la família de les pòlisses d’assegurança.

En definitiva, una assegurança de jubilació és una assegurança de vida estalvi amb la qual ens protegim davant una malaltia, assegurant una quantitat econòmica als nostres familiars en cas de mort, i, per descomptat, la seva finalitat principal és assegurar-se una jubilació més tranquil·la.

El funcionament de l’assegurança de jubilació consisteix en el pagament d’una prima periòdica a la companyia asseguradora o l’entitat bancària contractada per invertir aquests fons. Hi pot haver una rendibilitat mínima garantida, si bé això varia en funció de la pòlissa que es contracti.

Principals diferències entre un pla de pensions i un pla de jubilació

N’hi ha, i ens poden fer decantar cap a l’un o l’altre. Per començar, un pla de jubilació és una assegurança, i es gestiona mitjançant la companyia d’assegurances contractada. Mentre que un pla de pensions és un producte financer d’estalvi en el qual efectuem aportacions periòdiques a fi de rescatar-les en el moment de la jubilació.

Es tracta de productes diferents, amb característiques diferents. Les més importants tenen a veure amb el pagament d’impostos, els supòsits en què podem rescatar cadascun i la seva rendibilitat. Vegem les diferències principals que t’ajudaran a prendre una decisió més fonamentada entre una assegurança de jubilació i un pla de pensions:

Diferències en la fiscalitat

Aquest és un factor clau que cal tenir en compte i una de les principals diferències entre totes dues eines. En funció de si es contracta un pla de pensions o una assegurança de jubilació, es respon de manera diferent davant Hisenda:

  • En un pla de pensions hi ha avantatges fiscals, és a dir, pots reduir la teva factura fiscal en la declaració de la renda per les aportacions efectuades, amb un límit de 1.500 euros l’any. En altres paraules, Hisenda permet descomptar en la declaració anual de la renda les aportacions a un pla de pensions fins a aquest màxim. Ara bé, quan es rescata un pla de pensions es paguen impostos, igual que si es rebés una renda del treball. La quantitat que es cobra augmenta la base imposable i, depenent de la quantia, haurem de respondre davant el fisc.
  • Pel que fa al rescat d’una assegurança de jubilació, la fiscalitat no aporta cap avantatge. Les aportacions periòdiques a aquests productes no comporten cap mena de benefici fiscal en la declaració de l’IRPF. Això no obstant, en rescatar un pla o assegurança de jubilació, només pagarem impostos per la rendibilitat obtinguda en la base de l’estalvi, és a dir, per la diferència entre el capital de rescat i les primes aportades.

Diferències en el rescat

Amb relació al rescat, també hi ha diferències notables entre un pla de pensions i una assegurança de jubilació. T’expliquem com:

  • El rescat d’un pla de pensions és possible en el supòsit de jubilació i, com hem comentat abans, en altres circumstàncies excepcionals com una malaltia, invalidesa o l’atur de llarga durada.
  • En canvi, amb l’assegurança de jubilació hi ha menys restriccions. No hi ha prohibició per rescatar-lo, però sí que és possible que si no es compleixen certes condicions del contracte s’hagi de pagar una comissió.

Diferències en la rendibilitat

Finalment, també cal assenyalar la diferència de la rendibilitat de la inversió entre totes dues eines:

  • Els plans de pensions generalment assumeixen més risc, cosa que es tradueix en una rendibilitat més gran, però també en majors pèrdues. En resum, els beneficis s’obtenen de les inversions i de l’encert d’aquestes.
  • En canvi, les assegurances de jubilació assumeixen un risc d’inversió més baix i, per tant, una rendibilitat més moderada.

En definitiva

L’objectiu d’una assegurança de jubilació i el d’un pla de pensions és el mateix: estalviar per complementar la pensió pública de jubilació, o bé per poder afrontar situacions imprevistes com ara la desocupació o una invalidesa. Això no obstant, cadascun té una sèrie de particularitats en termes de fiscalitat, modalitat de rescat i rendibilitat que les diferencia entre si.

Assegurança de jubilació o pla de pensions? Després de considerar aquestes diferències, toca estudiar-ne els detalls i triar l’opció que més et convé segons el teu perfil de risc, necessitats i preferències personals. Ara que estàs més ben informat, estàs a punt per prendre una decisió sobre la seguretat financera del teu futur.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.