Seguro de jubilacion
Assegura la teva jubilació

Assegurança de jubilació o pla de pensions? Descobreix quin s’adapta millor a les teves necessitats

juliol 3, 2017 4 min

Exacte. No és el mateix. Cal no confondre’ls, perquè tenen les seves diferències. Malgrat que la finalitat d’un pla de pensions i d’una assegurança de jubilació és la mateixa, els camins que recorren són diferents. Seran aquests detalls els que ens faran decantar-nos per un o altre producte. Per això cal conèixer-los.

Què és un pla de pensions?

Anem doncs a pams. Un pla de pensions es caracteritza per ser un instrument en què el partícip va duent a terme aportacions periòdiques que s’inverteixen en els mercats. Depenent del tipus d’inversions que es facin i el risc que el client de l’entitat que comercialitza el producte estigui disposat a assumir, es tindran uns beneficis més o menys grans.

Els diners aportats a un pla de pensions i els rèdits de la inversió es recuperen en un sol pagament, en forma de pagament diari o, fins i tot, de manera mixta, quan el beneficiari es jubila. També hi ha altres supòsits en els quals es pot cobrar del pla, com en casos d’atur de llarga durada, malaltia greu o invalidesa.

Què és una assegurança de jubilació?

Amb l’assegurança de jubilació, també coneguda com a pla de jubilació, l’objectiu és el mateix; és a dir, pretenem tenir un coixí que ens asseguri una estabilitat econòmica en el supòsit de jubilació o d’altres. Això no obstant, aquest producte formaria part de la família de les pòlisses. En definitiva, és una assegurança de vida amb la qual ens protegim davant la malaltia, assegurem una quantitat econòmica a familiars en cas de mort i, per descomptat, també ens pot servir en cas de jubilació.

Llegeix també: Quan i per què cal contractar una assegurança de vida?

El funcionament regular consisteix en el pagament d’una prima periòdica que la companyia receptora inverteix. Pot estar assegurada una rendibilitat mínima fixa. Tot depèn dels contractes.

Quines són les principals diferències?

N’hi ha i poden fer caure la balança cap a un costat o l’altre. Els aspectes més importants tenen a veure amb el pagament d’impostos, els casos en què podem rescatar i la rendibilitat.

Respecte a la fiscalitat direm que es respon de manera diferent davant Hisenda si es té un pla de pensions o un pla o assegurança de jubilació.

D’una banda hi ha el tractament de les aportacions. És possible deduir en la declaració de la renda les aportacions efectuades a un pla de pensions fins al límit de 1500 euros per any. També es pot accedir a deduccions pels diners aportats al pla del cònjuge, amb un límit de 2.500 euros. Això no obstant, amb un pla o assegurança de jubilació s’anirà pagant per les prestacions periòdiques que es vagin fent dins de la declaració de l’IRPF.

Contràriament, quan es produeix el rescat d’un pla de pensions es paguen impostos, com si es rebés una renda del treball. El que s’ha cobrat incrementa la base imposable i, depenent d’aquesta, haurem de respondre davant el fisc. Això no obstant, amb l’assegurança de jubilació, en aquesta fase de rescat es pagarà en la declaració només per la diferència entre el capital que es rep i les primes que s’han aportat.

Llegeix també: Com tributen els plans de pensions?

Pel que fa al rescat, també hi ha diferències notables. En el cas dels plans de pensions, aquest és possible en el supòsit de jubilació i, com s’ha comentat, d’altres com malaltia o atur.

Amb l’assegurança o pla de jubilació hi ha menys restriccions. No hi ha prohibició per rescatar-lo, però sí que és possible que si no es compleixen certes condicions del contracte s’hagi de pagar una comissió.

Finalment, també cal assenyalar la qüestió de la rendibilitat. Com a tònica general s’assumeix més risc, tot i que també és possible regular-lo, amb els plans de pensions. Això vol dir que les rendibilitats poden ser més grans. En resum, els beneficis s’obtenen de les inversions i de l’encert d’aquestes. Però amb l’assegurança de jubilació les coses canvien i la rendibilitat pot ser baixa.

Ara toca estudiar-ne els detalls, el que convé depenent del perfil d’inversor on ens enquadrem i de les necessitats que es tinguin.

Temes relacionats