Ayudas para mayores de 55 años
La ruta de la teva vida

Ajuts per a més grans de 55 anys que no hagin cotitzat

Gener 4, 2024 6 min

Tenir un contracte de treball sembla una cosa comuna i obvia, sobretot quan arribes a certa edat. Tot i això, la realitat de vegades pot ser molt diferent. Potser perquè s’han dedicat a cura de la llar o per haver fet feines puntuals sense contracte, les persones que no han cotitzat mai són més de les que creiem. 

Una altra situació que vivim a Espanya és la de la desocupació de llarga durada en persones que superen el llindar dels 55 anys. Persones que s’han quedat sense feina i que no aconsegueixen que els contractin enlloc, principalment per l’edat que tenen. Si parlem de reinserció al món laboral després d’un acomiadament, aquest grup és un dels més afectats i amb més complicacions i impediments a l’hora de trobar una nova feina. 

La jubilació és una etapa de la vida que tots esperem amb il·lusió. Malgrat tot, no tots els treballadors han tingut l’oportunitat de cotitzar prou per assegurar-se una jubilació tranquil·la i còmoda. Afortunadament, a Espanya hi ha ajudes per a més grans de 55 anys que no hagin cotitzat prou. En aquest article, explorem les opcions disponibles i com se’n poden beneficiar.

La dificultat de trobar feina a partir dels 55

Segons les dades ofertes per l’Enquesta de Població Activa (EPA) feta per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el juny del 2023 el nombre d’aturats amb més de 55 anys era de 535.100 persones. Tenint en compte que el nombre total de persones aturades durant el juny estava en 2.688.842, podem dir que els més grans de 55 anys són 1 de cada 5 persones en situació d’atur, un 20% aproximadament. Aquest problema afecta lleugerament més les dones que els homes. 

Trobar feina a partir dels 50: per què és tan complicat

Hi ha diferents motius i raons per les quals les empreses prefereixen no contractar o acomiadar els treballadors una vegada passen la barrera dels 50 anys. Una és precisament l’edat; les empreses prefereixen contractar joves amb salaris més baixos i menys experiència. A més, amb la importància que dona la societat a la bona imatge, les empreses creuen que amb gent gran faran una pitjor sensació. Tenir gent jove a la plantilla fa la impressió d’innovació, flexibilitat, modernitat, etcètera. Altres motius són les competències i coneixements desactualitzats o que es puguin abstenir més de la feina per causes de salut.

Quins ajuts ofereix la Seguretat Social per als més grans de 55 anys?

En aquesta situació, el govern i la Seguretat Social han posat fil a l’agulla per poder oferir certes ajudes per a majors de 55 anys que no hagin cotitzat o que estiguin en situació d’atur de llarga durada.

Ingrés Mínim Vital (IMV)

Des del 2020, poden sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital totes aquelles persones que es troben en una situació de desocupació, sense ingressos ni patrimoni o les que tenen feines precàries i salaris tan baixos que no cobreixin les necessitats bàsiques. L’objectiu d’aquest subsidi és mitigar el risc de pobresa i d’exclusió social de la gent que es troba en situació de vulnerabilitat econòmica. 

Tot i que no és una ajuda específica per als més grans de 55 anys, també s’inclouen entre les persones que tenen dret a sol·licitar-la, sempre que compleixin certs requisits. Algunes de les condicions que cal donar per rebre aquesta prestació són no superar el límit de renda anual estipulat en 6.000 euros per a una única persona i 13.000 euros en els casos que la unitat familiar sigui de 2 adults i 3 nens. 

La quantia que s’ha de percebre de l’IMV depèn de determinats factors i pot variar entre 565,37 euros al mes per a unitats familiars d’una sola persona fins a 1.368,21 euros per a les unitats de convivència més grans. 

Pensió no contributiva per jubilació

Moltes d’aquestes persones es troben a prop de l’edat de jubilació, però no tenen prou temps cotitzat per accedir a la pensió corresponent. Les persones que es trobin en aquest cas poden sol·licitar la pensió no contributiva de jubilació.

El subsidi per a persones més grans de 55 anys és una ajuda no contributiva gestionada per l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Per poder sol·licitar i obtenir aquest ajut, caldrà complir aquests requisits:

  • Haver fet els 65 anys
  • Residència a Espanya durant almenys 10 anys, dels quals com a mínim 2 han de ser immediatament anteriors a la data de sol·licitud. 
  • Que els ingressos no superin els 6.784,54 euros anuals.

Renda Activa d’Inserció (RAI)

Si no es compleixen els requisits de cap dels subsidis anteriors, hi ha un altre tipus d’ajuda per als més grans de 65 anys que no hagin cotitzat mai o el temps mínim exigit per a les altres pagues. La Renda Activa d’Inserció està enfocada a tots els col·lectius que no tenen ingressos ni reben cap altra prestació. L’objectiu del RAI és augmentar les oportunitats de tornar al món laboral totes les persones amb dificultats econòmiques i que no aconsegueixin trobar feina. 

Aquest ajut es pot sol·licitar fins a tres vegades i cada vegada es cobrarà durant 11 mesos consecutius. Juntament amb l’ajuda econòmica, els beneficiaris participaran en un programa de reinserció al mercat de treball. 

Entre els requisits que han de complir les persones que sol·licitin aquest ajut hi ha:

  • Estar aturat i inscrit com a demandant de feina
  • Ser menor de 65 anys
  • Que els ingressos propis no superin el 75% del salari mínim interprofessional (SMI). 

Subsidi Extraordinari per Atur (SED)

Per a les persones que hagin esgotat les prestacions per desocupació o siguin aturades de llarga durada, i que a més tinguin obligacions familiars, hi ha una altra alternativa disponible. El subsidi extraordinari per desocupació té requisits com ara la cerca activa d’ocupació i que encara no es tingui l’edat suficient per sol·licitar la pensió de jubilació. 

De manera molt breu

La jubilació és un període de la vida que cal gaudir amb tranquil·litat i comoditat. Per a aquells més grans de 55 anys que no han cotitzat prou, hi ha ajudes i programes dissenyats per proporcionar suport financer i millorar la qualitat de vida en la jubilació. Des de prestacions d’ingressos mínims fins a opcions de reinserció laboral i programes de formació, és important explorar totes les possibilitats disponibles i buscar assessorament financer quan calgui. La jubilació pot ser una etapa gratificant, independentment de les contribucions passades, i aquestes ajudes estan pensades perquè aquest objectiu sigui assolible per a tothom.

Simuladors i calculadores

Calcula tu próxima etapa con Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.