Persona jubilada cobrant la seva liquidació
Assegura la teva jubilació

Liquidació per jubilació del treballador: quant em correspon cobrar?

Juliol 15, 2019 4 min 9 vegades compartit

Es tracta d’un cas habitual. El treballador es jubila en una empresa i ha de cobrar la liquidació. Quant li correspon si la causa del cessament de la relació laboral és la jubilació? Vegem-ho.

Què és una quitança? Es tracta d’un document que reflecteix els comptes que té pendents l’empresa amb l’empleat en el moment en què es dona per finalitzada la relació laboral. En aquest paper hi quedaran reflectides les vacances no gaudides, les pagues extres i els dies treballats durant el mes, entre altres conceptes. Aquesta liquidació és obligatòria tant si t’acomiaden com si te’n vas pel teu propi peu.

Ara bé, què passa si és la jubilació del treballador la que posa fi a la relació laboral amb l’empresa? En aquest cas, el treballador rep en concepte de liquidació per jubilació, igual que gairebé en la majoria de casos de finalització de contracte o d’una baixa voluntària, una quantitat determinada que es calcula en funció dels punts següents:

  • Salari mensual fins a la finalització del contracte: L’empresa pagarà pels dies treballats durant el mes en curs. Per saber quant “val” cada dia, es prendrà com a base el salari complet del mes anterior i es dividirà per 30. D’aquesta manera tindrem el salari diari, xifra que es multiplicarà pels dies treballats durant l’últim mes treballat.
  • Vacances del treballador no gaudides: Cal calcular des de l’1 de gener fins al mes en curs 2,5 dies per cada mes treballat i es descomptaran els dies de vacances gaudits.
  • Percentatge de plusos i extres: Es tracta de la part proporcional de les pagues extres que no s’hagin cobrat.
  • Abonament de les hores extres, en el cas que el treballador que es jubilarà no les hagi cobrat, o bonus, gratificacions pactades, etcètera.

Així mateix, cal tenir en compte que en la liquidació per jubilació s’han de restar tots aquells avançaments de la nòmina que l’empresa hagi dut a terme i l’empleat no hagi retornat un cop expirada la relació contractual.

I què passa amb les indemnitzacions? Té dret a ser indemnitzat un treballador que posa fi a la seva relació laboral amb l’empresa a causa de la jubilació? El cert és que, segons l’actual marc normatiu, el treballador no té dret a percebre una indemnització per finalització del contracte a causa de la jubilació si aquesta es produeix complint tots els requisits legals.

Ara bé, això no és aplicable si aquest punt es veu reflectit en el conveni col·lectiu del sector en el qual ha desenvolupat l’activitat el treballador. Dit en altres termes, és possible que en determinades empreses sí que hi hagi una indemnització si es dona aquesta situació, que en els casos de jubilació anticipada sol ser més habitual.

Pel que fa a la liquidació, cal tenir en compte que no es tracta, com molts consideren erròniament, d’una recompensa al treballador. Al contrari. Es tracta de diners que l’empresa deu a l’empleat en el moment en què es decideix donar per acabada la relació laboral. Tampoc cal confondre liquidació amb indemnització per acomiadament, ja que la primera sempre es produirà i la segona no té per què produir-se en tots els acomiadaments.

També ha de quedar clar que l’empresa té l’obligació de presentar al treballador la quitança l’últim dia de la seva relació laboral. Arribats a aquest punt, l’empleat signarà com a “conforme” si hi està d’acord o “no conforme” si considera que cal revisar el document. Si no s’hi està d’acord, es disposa d’un any per reclamar.

Més informació:

Hores extres: com cotitzen a la Seguretat Social

Han de fer la declaració de la renda els jubilats?

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.