rescat plans de pensiones
Ser jove i estalviar és possible

El rescat de plans de pensions hidratarà les finances personals

Abril 7, 2020 6 min 9 vegades compartit

La difícil situació financera en la qual està el país a causa de la Covid-19, unida a les finances personals de desenes de milers d’espanyols, ha fet que el govern aprobi, entre altres mesures, un rescat de plans de pensions per a alleujar la liquiditat de les famílies que el requereixin. Aquest rescat consisteix en la recollida, de manera excepcional, de l’estalvi acumulat en la jubilació.

Aquest pla aplica en aquells treballadors que, a causa d’aquesta pandèmia, s’hagin quedat aturats, que hagin experimentat una pèrdua d’ocupació a conseqüència d’un ERTE (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació) o que hagin cessat les seves activitats relacionades amb el treball per compte propi.

La possibilitat de rescat anticipat també es pot aplicar a persones que comptin amb Plans de Previsió Social Empresarial, Plans de Previsió Assegurats i Mutualitats de Previsió Social, si és el teu cas.

L’aprovació d’aquesta mesura s’empara en el Reial decret llei 11/2020, amb data del 31 de març, concretament en la Disposició Addicional Vintena, i que es deriva d’un paquet de mesures socials i econòmiques urgents per a pal·liar els efectes nocius que es deriven de l’estat d’alarma general.

Requisits per a fer ús del rescat

La mesura que propugna el govern espanyol busca alleujar la necessitat que les llars tinguin la liquiditat necessària per a afrontar els difícils mesos que s’aproximen per l’economia. El Decret llei assenyala a aquest efecte que es podrà realitzar la petició d’aquest rescat en un termini de sis mesos des que hagi entrat l’estat d’alarma en vigor. Aquesta sol·licitud s’ha de realitzar considerant alguns supòsits:

  • Estar en una situació de desocupació derivada d’una crisi sanitària i per mitjà d’un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació.
  • Ser un empresari que posseeixi establiments que hagin hagut de tancar a conseqüència de mesures de contenció en equipaments culturals, activitats i establiments recreatius, activitats de restauració i hostaleria i altres considerades addicionals del Reial decret 463/2020, amb data del 14 de març (article 10) corresponent a la declaració de l’estat d’alarma al país. Aquests establiments han de ser d‘obertura al públic.
  • En el cas dels treballadors que treballin per compte propi, que van estar integrats en un règim de la Seguretat Social, haver cessat les seves activitats a conseqüència de la crisi sanitària.

Cal esmentar que el govern pot ampliar els sis mesos de termini imposat depenent de la situació econòmica que es derivi de la crisi de salut.

Regles de les sol·licituds

Una vegada definits aquests supòsits, hi ha algunes regles que complementen les sol·licituds referents a l’import, el qual no pot ser superior a:

  • Els salaris que el titular deixa de percebre durant el temps que es mantingui actiu l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació.
  • L’ingrés net que no s’estigui percebent durant el temps que es mantingui la suspensió de l’obertura dels establiments dels quals és propietari el titular al públic.
  • L’ingrés net que no s’hagi percebut durant l’estat d’alarma que acuita al país per la crisi sanitària.

Fins aquí pot semblar-te tot molt positiu, però has de contemplar alguns escenaris perquè, si realitzes la sol·licitud, siguis prudent:

  • En moments en els quals el mercat està baix, s’han depreciat els drets consolidats del Pla de Pensions a curt termini, la qual cosa comporta que hi hagi una pèrdua en l’estalviador en haver disminuït el seu valor pel coronavirus.
  • Hi ha un impacte fiscal en la persona que el sol·licita: aquesta prestació està subjecta al règim fiscal perfectament establert sobre aquest tema, és a dir, que aquesta renda periòdica que percep, a l’efecte de l’IRPF es considerarà com a rendiment del treball i tributa al 100% de l’import. Tot i així, existeix la possibilitat de reduir el 40% si es donen les condicions.

Què són els plans de pensions?

Els plans de pensions estan dissenyats per a aconseguir obtenir un estalvi que s’afegeixi a la pensió pública de jubilació. Es tracta de productes financers atractius per a aquells que han aconseguit l’edat que estipula la llei per a jubilar-se i compleixen amb altres supòsits relacionats amb la liquiditat, com l’atur o contreure una malaltia greu. També, però es farà efectiva l’any 2025, es va aprovar fa 5 anys el rescat dels diners que s’ha acumulat en un pla de pensions superior als 10 anys.

Els plans de pensions demostren any rere any, i davant embats difícils com el que s’està vivint actualment, la seva importància en la vida de les persones. Les situacions excepcionals i les planejades poden ser una salvació per molts espanyols que comptin amb dificultats financeres o necessitin injeccions de fluïdesa per a diferents projectes. La promoció de l’estalvi i la sensibilització sobre les situacions futures són essencials.

Sol·licituds del rescat

A Espanya hi ha més de 100.000 milions d’euros acumulats en diferents plans de pensions individuals. Durant l’última crisi immobiliària, que va afectar en gran manera les finances dels propietaris d’aquests plans, es van retirar uns 500 milions gràcies a aquests supòsits. Però l’any passat, aquest indicador no es va quedar enrere i es van retirar igualment 240 milions d’euros.

Per a sol·licitar el rescat del pla de pensions davant aquesta situació, cal tenir en compte que afecta plans de pensions de qualsevol modalitat (també ocupació i associats) i que els imports que es regeixen amb els supòsits esmentats han de ser acreditats pel titular del pla davant l’entitat que gestiona el mateix.

Una vegada sol·licitat de manera reglamentària, el reemborsament de la prestació regulada es realitzaria en un termini no major a set dies hàbils. El compte de dies començarà des del moment en què el partícip present tota la documentació requerida per a activar el procés. El reemborsament el realitzarà l’entitat que gestiona el pla de pensions.

Més informació:

Com afecta la declaració de la renda el rescat d’un pla de pensions?

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.