Modelos 130 y 131 de IRPF para Autónomos
Redueix els teus impostos

Model 130 i 131 de l’IRPF per a autònoms: què és i per a què serveix

Desembre 5, 2023 6 min

El món dels autònoms i les petites empreses està ple de termes i tràmits fiscals que de vegades poden resultar aclaparadors. Dos d’aquests termes clau són el model 130 i el model 131 de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), eines fonamentals per als autònoms que volen gestionar correctament els impostos i complir les seves obligacions tributàries. En aquest article, explorarem en detall què són el model 130 i el model 131, per a què serveixen, qui els han de presentar i com poden beneficiar el teu negoci.

Què és el model 130 

El model 130 de l’AEAT (Agència Estatal d’Administració Tributària) és un model de declaració trimestral de l’IRPF que han de presentar els empresaris i professionals físics que facin activitats empresarials en estimació directa. Concretament, el model 130 és una declaració del rendiment net (ingressos menys despeses) que s’ha assolit durant un temps determinat. 

Model 130: quan es presenta

Aquest tipus de declaració es presenta de manera trimestral, és a dir, es fa quatre vegades a l’any. El termini de presentació del model 130 es divideix de la manera següent:

  • De l’1 al 20 d’abril, primer trimestre
  • De l’1 al 20 de juliol, segon trimestre
  • De l’1 al 20 d’octubre, tercer trimestre
  • De l’1 al 30 de gener de l’any següent, quart trimestre

En els casos en què la data límit caigui en cap de setmana o en dia festiu, el termini s’ampliarà com a màxim fins al dia hàbil següent.

Qui està obligat a presentar el model 130

L’obligació de presentar o no el model 130 canvia depenent de l’activitat que es faci. Les activitats dels autònoms es poden dividir en empresarials o en professionals. Tots els autònoms que duguin a terme una activitat empresarial estan obligats a presentar aquesta declaració. 

Per la seva banda, l’obligació de presentar aquest model en el cas dels autònoms professionals depèn del percentatge de retenció aplicat l’any anterior. Si el percentatge de retenció va ser com a mínim sobre el 70 % dels ingressos, no cal presentar el model 130. Si durant l’any previ no vas aplicar retencions o van ser inferiors al 70 %, tindràs l’obligació de presentar aquesta declaració. 

Despeses de difícil justificació del model 130

Es coneixen com a despeses de difícil justificació aquelles que, malgrat que s’utilitzen per fer l’activitat econòmica, és complex de vincular-les a l’activitat com a autònom, com poden ser la gasolina, l’internet o el telèfon. Aquestes despeses es poden deduir fins a un 5 %, i 2.000 € és el màxim deduïble a l’any. 

Model 131 de l’AEAT: què és

De la mateixa manera que el model 130, el model 131 és una forma de declaració per als treballadors autònoms que els permet calcular i pagar els impostos de manera més precisa i convenient. Mentre que el model 130 està destinat als autònoms que tributen en estimació directa, el model 131 és per a aquells que tributen en estimació objectiva o per mòduls. 

Tributar per estimació objectiva o per mòduls significa que els impostos estan calculats sobre la base de certs indicadors preestablerts en lloc de fer-se segons els ingressos i les despeses reals (com és el cas de l’estimació directa). Alguns dels indicadors o condicionants que afecten el model 131 poden ser el consum energètic o el nombre d’empleats que treballen per a l’empresa.

Quan es paga el model 131

Les dates per presentar el model 131 són les mateixes que per al model 130: per trimestres des del dia 1 fins al 20 dels mesos d’abril, juliol i octubre, i de l’1 al 30 de gener de l’any següent. Per exemple, per presentar el model de l’últim trimestre del 2023, s’ha de fer de l’1 al 30 de gener de 2024.

Qui ha de presentar el model 131

En aquest cas, tots els autònoms estan obligats a presentar el model 131 independentment de l’activitat que desenvolupin. També els membres de les societats civils i de les comunitats de béns que emprin la modalitat de mòduls per calcular els beneficis. 

Per poder contribuir a la modalitat de mòduls, ni les despeses ni els ingressos anuals no poden superar els 250.000 €, així com tampoc no es pot haver facturat a altres empreses o autònoms més de 125.000 € l’any anterior. 

Com es presenten el model 130 i el model 131

Tant el model 130 com el 131 es poden presentar a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària o en qualsevol de les seves seus físiques demanant cita prèvia. 

  • Per internet a la seu electrònica de l’Agència Tributària. Et podràs identificar fent servir el certificat digital o el sistema Cl@ve PIN. Al web de l’Agència Tributària podràs trobar una guia sobre els passos que cal seguir per presentar aquests models.
  • En paper emprant el model generat per l’aplicació de l’Agència Tributària. El podràs descarregar en PDF per imprimir-lo fàcilment. 

Conclusió

En conclusió, els models 130 i 131 de l’IRPF dels autònoms són eines essencials per a aquells que volen gestionar els impostos de manera adequada i complir les obligacions tributàries. El model 130 s’aplica a aquells que tributen en estimació directa, fet que permet la declaració trimestral dels rendiments nets. Per altra banda, el model 131 està dissenyat per a aquells que tributen en estimació objectiva o per mòduls, amb el càlcul dels impostos en funció d’indicadors preestablerts. 

Aquests models són fonamentals per mantenir un control fiscal precís i garantir el compliment de les obligacions tributàries, per contribuir així a l’èxit i a l’estabilitat dels negocis dels autònoms. La presentació d’aquests models es pot fer de manera electrònica o en paper, cosa que ofereix flexibilitat en el procés de declaració d’impostos. En definitiva, comprendre i utilitzar adequadament els models 130 i 131 és crucial per mantenir una gestió financera sòlida en el món dels autònoms i les petites empreses.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.